perror и как той ще ни помогне да разрешаваме проблемите в MySQL

perror е конзолно приложение от пакета MySQL което има за цел да извежда грешките по зададен "номер на грешка". На всеки се е случвало в MySQL да получи грешка  и да се чуди какво означава "Got error 29 … (Errcode: 24) …". Повечето хора веднага започват да търся в google какво означава това, но благодарение на perror това не е необходимо. От терминала си просто изпълнете perror с аргумент номера на грешката и ще получите отговор какъв е проблема в MySQL(не в MySQL, а какво не е конфигурирано правилно в MySQL).
Пример за за използване на perror за търсене на грешка с номер 28 :

# perror 28
OS error code  28:  No space left on device

От отговора на perror става ясно къде е проблема. решението ставям на вас ;)

За мое и ваше улеснение ще предоставя номерата на грешките и техните описания според perror:

OS error code   1:  Operation not permitted
OS error code   2:  No such file or directory
OS error code   3:  No such process
OS error code   4:  Interrupted system call
OS error code   5:  Input/output error
OS error code   6:  No such device or address
OS error code   7:  Argument list too long
OS error code   8:  Exec format error
OS error code   9:  Bad file descriptor
OS error code  10:  No child processes
OS error code  11:  Resource temporarily unavailable
OS error code  12:  Cannot allocate memory
OS error code  13:  Permission denied
OS error code  14:  Bad address
OS error code  15:  Block device required
OS error code  16:  Device or resource busy
OS error code  17:  File exists
OS error code  18:  Invalid cross-device link
OS error code  19:  No such device
OS error code  20:  Not a directory
OS error code  21:  Is a directory
OS error code  22:  Invalid argument
OS error code  23:  Too many open files in system
OS error code  24:  Too many open files
OS error code  25:  Inappropriate ioctl for device
OS error code  26:  Text file busy
OS error code  27:  File too large
OS error code  28:  No space left on device
OS error code  29:  Illegal seek
OS error code  30:  Read-only file system
OS error code  31:  Too many links
OS error code  32:  Broken pipe
OS error code  33:  Numerical argument out of domain
OS error code  34:  Numerical result out of range
OS error code  35:  Resource deadlock avoided
OS error code  36:  File name too long
OS error code  37:  No locks available
OS error code  38:  Function not implemented
OS error code  39:  Directory not empty
OS error code  40:  Too many levels of symbolic links
OS error code  42:  No message of desired type
OS error code  43:  Identifier removed
OS error code  44:  Channel number out of range
OS error code  45:  Level 2 not synchronized
OS error code  46:  Level 3 halted
OS error code  47:  Level 3 reset
OS error code  48:  Link number out of range
OS error code  49:  Protocol driver not attached
OS error code  50:  No CSI structure available
OS error code  51:  Level 2 halted
OS error code  52: Invalid exchange
OS error code  53:  Invalid request descriptor
OS error code  54:  Exchange full
OS error code  55:  No anode
OS error code  56:  Invalid request code
OS error code  57:  Invalid slot
OS error code  59:  Bad font file format
OS error code  60:  Device not a stream
OS error code  61:  No data available
OS error code  62:  Timer expired
OS error code  63:  Out of streams resources
OS error code  64:  Machine is not on the network
OS error code  65:  Package not installed
OS error code  66:  Object is remote
OS error code  67:  Link has been severed
OS error code  68:  Advertise error
OS error code  69:  Srmount error
OS error code  70:  Communication error on send
OS error code  71:  Protocol error
OS error code  72:  Multihop attempted
OS error code  73:  RFS specific error
OS error code  74:  Bad message
OS error code  75:  Value too large for defined data type
OS error code  76:  Name not unique on network
OS error code  77:  File descriptor in bad state
OS error code  78:  Remote address changed
OS error code  79:  Can not access a needed shared library
OS error code  80:  Accessing a corrupted shared library
OS error code  81:  .lib section in a.out corrupted
OS error code  82:  Attempting to link in too many shared libraries
OS error code  83:  Cannot exec a shared library directly
OS error code  84:  Invalid or incomplete multibyte or wide character
OS error code  85:  Interrupted system call should be restarted
OS error code  86:  Streams pipe error
OS error code  87:  Too many users
OS error code  88:  Socket operation on non-socket
OS error code  89:  Destination address required
OS error code  90:  Message too long
OS error code  91:  Protocol wrong type for socket
OS error code  92:  Protocol not available
OS error code  93:  Protocol not supported
OS error code  94:  Socket type not supported
OS error code  95:  Operation not supported
OS error code  96:  Protocol family not supported
OS error code  97:  Address family not supported by protocol
OS error code  98:  Address already in use
OS error code  99:  Cannot assign requested address
OS error code 100:  Network is down
OS error code 101:  Network is unreachable
OS error code 102:  Network dropped connection on reset
OS error code 103:  Software caused connection abort
OS error code 104:  Connection reset by peer
OS error code 105:  No buffer space available
OS error code 106:  Transport endpoint is already connected
OS error code 107:  Transport endpoint is not connected
OS error code 108:  Cannot send after transport endpoint shutdown
OS error code 109:  Too many references: cannot splice
OS error code 110:  Connection timed out
OS error code 111:  Connection refused
OS error code 112:  Host is down
OS error code 113:  No route to host
OS error code 114:  Operation already in progress
OS error code 115:  Operation now in progress
OS error code 116:  Stale NFS file handle
OS error code 117:  Structure needs cleaning
OS error code 118:  Not a XENIX named type file
OS error code 119:  No XENIX semaphores available
OS error code 120:  Is a named type file
OS error code 121:  Remote I/O error
OS error code 122:  Disk quota exceeded
OS error code 123:  No medium found
OS error code 124:  Wrong medium type
OS error code 125:  Operation canceled
MySQL error code 126: Index file is crashed
MySQL error code 127: Record-file is crashed
MySQL error code 128: Out of memory
MySQL error code 130: Incorrect file format
MySQL error code 131: Command not supported by database
MySQL error code 132: Old database file
MySQL error code 133: No record read before update
MySQL error code 134: Record was already deleted (or record file crashed)
MySQL error code 135: No more room in record file
MySQL error code 136: No more room in index file
MySQL error code 137: No more records (read after end of file)
MySQL error code 138: Unsupported extension used for table
MySQL error code 139: Too big row
MySQL error code 140: Wrong create options
MySQL error code 141: Duplicate unique key or constraint on write or update
MySQL error code 142: Unknown character set used
MySQL error code 143: Conflicting table definitions in sub-tables of MERGE table
MySQL error code 144: Table is crashed and last repair failed
MySQL error code 145: Table was marked as crashed and should be repaired
MySQL error code 146: Lock timed out; Retry transaction
MySQL error code 147: Lock table is full;  Restart program with a larger locktable
MySQL error code 148: Updates are not allowed under a read only transactions
MySQL error code 149: Lock deadlock; Retry transaction
MySQL error code 150: Foreign key constraint is incorrectly formed
MySQL error code 151: Cannot add a child row
MySQL error code 152: Cannot delete a parent row

Inappropriate ioctl for device
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
perror и как той ще ни помогне да разрешаваме проблемите в MySQL, 5.0 out of 5 based on 1 rating

One thought on “perror и как той ще ни помогне да разрешаваме проблемите в MySQL”

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *