Tag Archives: php

php debug na $_FILES

идеята е, че така лесно се дебъгва $_FILES при работа с ajax където не можем да покажем какво се случва през браузъра. Идеята е каквото се случва да се запише във файл. Това е ефективно и като цяло защото позволява записването на масив във файл с един ред :)

file_put_contents('filename.txt', print_r($_FILES, true));

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Правилно Записване на ipaddress v4 в mysql && php

Тип в MySQL:

INT(11) UNSIGNED

Функции за работа от MySQL

INET_ATON и INET_NTOA

Пример:
query : select INET_ATON('127.0.0.1');
result: 2130706433
query : select INET_NTOA('2130706433');
result: 127.0.0.1

Функции за работа с php
ip2long() и long2ip()

Правят същите неща като тези в MySQL, т.е.:

ip2long($arg) -> INET_ATON('$arg')
long2ip($arg) -> INET_NTOA('$arg')

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)