Tag Archives: Linux

Насочване на wifi антената за най- добър сигнал под GNU/Linux

wifi_wireless_signal_nasochwane
Идеята е, че виждам един wifi сигнал и искам да го използвам ;) , но незна точно откъде идва. За да използвам неговия максимум трябва да насоча антената точно към него :) и за целта използвам едно простичко приложение wavemon .

wavemon -i wlan1

За да се случат нещата по- оптимален начин е необходимо да се ползва и добра антена разбира се. Аз използвам тази на Danets (danets.com).

Благодарности на онлайн магазина: restart.bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Спиране на touchpad под Linux

Проблема е, че на лаптопа използвам usb мишка и не използвам touchpad–а. Когато пиша на клавиатурата много често местя мишката и това е изключително дразнещо.  За да се оправи тази глупост просто ще деактивирам touchpad-а.

Метод 1:
Просто се изпълнява: synclient TouchpadOff=1

Метод 2:
apt-get update && apt-get install gpointing-device-settings
gpointing-device-settings-notebook-disable-touchpad

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Пресвяткване (blinking) на num lock под Mint

Проблема е, че докато си работи системата на Mint изведнъж диода на клавиатурата за Num Lock започва да светва и изгасва, т.е. вклчва се и се изключва от което приемането на команди от клавиатурата става доста трудничко :) Друго нещо което се забелязва е голямото използване на процесора от mate-settings-d

Ето и снимка:
linux-numlock-problem-blinking
Решение на тази глупост:

sudo apt-get update
sudo apt-get install numlockx dconf-tools

1. Изпълнява се dconf-editor
org > mate > desktop > peripherals > keyboard
Премахване на тикче на remember-numlock-state

2. Файл: /etc/mdm/Init/Default

преди  "exit 0"

if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
exec /usr/bin/numlockx on
fi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Как да се разбере кои процеси пишат много на твърдия диск под GNU/linux

echo 1 > /proc/sys/vm/block_dump

tail -f /var/log/syslog

Резултат :)

Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.993810] kjournald(349): WRITE block 1983406184 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.993812] kjournald(349): WRITE block 2803287720 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.994474] rs:main Q:Reg(25405): WRITE block 429161088 on sda2
Oct 28 16:02:49 beta kernel: [55628161.994665] kjournald(349): WRITE block 1947309000 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076174] flush-8:0(348): WRITE block 1997551216 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076176] flush-8:0(348): WRITE block 1997551224 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076178] flush-8:0(348): WRITE block 1997551232 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076180] flush-8:0(348): WRITE block 1997551240 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076183] flush-8:0(348): WRITE block 1997551248 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076185] flush-8:0(348): WRITE block 1997551296 on sda2
Oct 28 16:02:51 beta kernel: [55628164.076188] flush-8:0(348): WRITE block 1997551328 on sda2
Oct 28 16:02:52 beta kernel: [55628164.624602] apache2(4498): dirtied inode 62352816 (other_vhosts_access.log) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.122972] pyzor(4521): dirtied inode 16826650 (snsqV8) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.123212] pyzor(4521): dirtied inode 16826650 (?) on sda2
Oct 28 16:03:14 beta kernel: [55628187.123933] pyzor(4521): dirtied inode 16826651 (?) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.518779] mysqld(26078): dirtied inode 63300606 (labdatastore.MYD) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607859] mysqld(26078): dirtied inode 63300606 (labdatastore.MYD) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607888] mysqld(26078): dirtied inode 63300605 (labdatastore.MYI) on sda2
Oct 28 16:03:26 beta kernel: [55628198.607891] mysqld(26078): dirtied inode 63300605 (labdatastore.MYI) on sda2

За да се спре дебуг-а

echo 0 > /proc/sys/vm/block_dump

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Монтиране на linux drive ( extfs) ext3/4 под Windows

Идеята е, че имаме Windows и Linux на една и съща система. Идеята е като се работи под Windows да може да се ползва и дяла на GNU/Linux. За целта трябва да монтираме линукс партишъна под windows.

Препоръчвам две приложения за монтиране на GNU/Linux партишън под Windows:

1. Ext2explore -- Portable е

Ext2explore

 

2. Paragon ExtFS

paragon-extfs

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Grub 2 -- Коя система да се зарежда по подразбиране

Целата тук е да се направи Windows 7 да се зарежда по подразбиране.
Как да се разбере какъв е номера на Windows 7 ?

cat /boot/grub/grub.cfg |grep '^menuentry'|awk -F "'" '{print $2}'|grep -v 'recovery'|sort|uniq

Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.11.0-26-generic (/dev/sda4)
Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.13.0-34-generic (/dev/sda4)
Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.5.0-17-generic (/dev/sda4)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)

Като се смята от "0" то следва, че "Windows 7 " е номер 5

vim /etc/default/grub


GRUB_DEFAULT=5

update-grub2

Generating grub configuration file …
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-34-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-34-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.11.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.11.0-26-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-17-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-17-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
done

reboot

Готово :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Инсталиране на grub след инсталиране на Windows

Проблема е, че след като беше инсталиран Windows на двуоперационна система (т.е. GNU/Linux + Windows), windows премахва съществуващият grub. За целта ще го инсталираме на ново и всичко ще се оправи :)

Зареждане на някаква Live дистрибуция

с fdisk се вижда какви дялове има и какво има на тях:

fdisk -l

Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xabababab

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   204802047   102297600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       204802048   208996351     2097152    6  FAT16
/dev/sda4       208996352  1465145343   628074496   83  Linux
За да се инсталира grub се изпълнява следното:

mount /dev/sda4 /mnt/
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot  /mnt/
grub-install /dev/sda

За да не се случват тези грешки се изпълняват инструкциите по- горе :)

грешка 1: grub-probe: error: failed to get canonical path of /cow.

грешка 2: /usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)