Tag Archives: javascript

Инсталиране на yuicompressor (оптимизиране на js, css)

1. Инсталиране на java
mkdir -p /usr/share/java

wget https://github.com/yui/yuicompressor/releases/download/v2.4.8/yuicompressor-2.4.8.jar -P /usr/share/java

vi /usr/bin/yc

#!/bin/sh

java -jar /usr/share/java/yuicompressor-2.4.8.jar "$@"
chmod +x /usr/bin/yc
yc default.css -o default-min.css

yc sample.js -o sample-min.js

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

php debug na $_FILES

идеята е, че така лесно се дебъгва $_FILES при работа с ajax където не можем да покажем какво се случва през браузъра. Идеята е каквото се случва да се запише във файл. Това е ефективно и като цяло защото позволява записването на масив във файл с един ред :)

file_put_contents('filename.txt', print_r($_FILES, true));

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)