Инсталиране на Icinga Web на Debian -- (Install Icinga Web -- Debian)

##############################################################
1. Install  Icinga 1.4.1
##############################################################
apt-get install php5-cli php-pear php5-xmlrpc php5-xsl php5-ldap php5-gd php5-mysql

create mysql user:icinga_web , pass:icingapass
mysql -uroot icinga_web -p < /usr/src/icinga-1.4.1/module/idoutils/db/mysql/mysql.sql

cd /usr/src
wget 'http://sourceforge.net/projects/icinga/files/icinga/1.4.1/icinga-1.4.1.tar.gz/download' -O icinga-1.4.1.tar.gz
tar zxvf icinga-1.4.1.tar.gz
cd icinga-1.4.1
./configure --enable-idoutils
make all
make fullinstall

cd /usr/local/icinga/etc/;
cp idomod.cfg-sample idomod.cfg
cp ido2db.cfg-sample ido2db.cfg

vim ido2db.cfg
Change mysql db/user/pass

vim /usr/local/icinga/etc/icinga.cfg

Uncomment the line:

broker_module=/usr/local/icinga/bin/idomod.o config_file=/usr/local/icinga/etc/idomod.cfg

##############################################################
2. Install Icinga Web
##############################################################
cd /usr/src

wget http://sourceforge.net/projects/icinga/files/icinga-web/1.4.1/icinga-web-1.4.1.tar.gz/download -O icinga-web-1.4.1.tar.gz

wget http://sourceforge.net/projects/icinga/files/icinga-web/1.4.1/icinga-web-1.4.1.tar.gz.md5/download -O icinga-web-1.4.1.tar.gz.md5

md5sum -c icinga-web-1.4.1.tar.gz.md5

tar zxvf icinga-web-1.4.1.tar.gz
cd icinga-web-1.4.1

./configure --prefix=/usr/local/icinga-web --with-icinga-api=/usr/local/icinga/share/icinga-api --with-db-name=icinga_web --with-db-user=icinga_web --with-db-pass=icingapass

make install

make testdeps

make db-initialize

Use the db-user specified in icinga-webs database.xml (Needs create Database/create Table rights)?(n,y)? y

vi /usr/local/icinga-web/app/modules/Web/config/icinga-io.site.xml

<setting name="api.interfaces.data">
<ae:parameter name="api_type">IcingaApi::CONNECTION_IDO</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_type">mysql</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_host">127.0.0.1</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_port">3306</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_database">icinga</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_user">icinga</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_password">password</ae:parameter>
<ae:parameter name="config_table_prefix">icinga_</ae:parameter>
</setting>

/usr/local/icinga-web/bin/clearcache.sh

vi /etc/apache2/conf.d/icinga-web.conf

Alias /icinga-web /usr/local/icinga-web/pub
<directory /usr/local/icinga-web/pub>
AllowOverride All
</directory>

/etc/init.d/apache2 restart

http://172.16.2.2/icinga-web/

##############################################################
3. Install nagios plugins
##############################################################
cd /usr/src
wget http://sourceforge.net/projects/nagiosplug/files/nagiosplug/1.4.15/nagios-plugins-1.4.15.tar.gz/download -O 'nagios-plugins-1.4.15.tar.gz'

tar zxvf nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
cd nagios-plugins-1.4.15
./configure --prefix=/usr/local/icinga --with-icinga-user=icinga
make
make install

##############################################################
4. Възникнали грешки
##############################################################

При използване на "Commands":

IcingaApiCommandSendPipeException: checkConfig(): Pipe "/usr/local/icinga/var/rw/icinga.cmd" is missing or not writable!

Решение:

chmod -R 777 /usr/local/icinga/var/rw/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Инсталиране на Icinga Web на Debian - (Install Icinga Web - Debian), 5.0 out of 5 based on 1 rating

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *