Category Archives: Wordpress

Wordpress

Apache2 php5 -- Забрана на системни функции

Идеята е много проста ако някои  качи web shell на машината да не може да го ползва.

Ето го решението със suhosin:

File /etc/php5/apache2/conf.d/suhosin.ini

suhosin.executor.func.blacklist =system, exec, shell_exec, passthru,  ini_alter, dl, pfsockopen, openlog, syslog, readlink, symlink, link, leak, fsockopen, popen, escapeshellcmd, apache_child_terminate apache_get_modules, apache_get_version, apache_getenv, apache_note,apache_setenv,virtual

С php5 (Във virtualhost или в целия apache2.conf):

<IfModule mod_php5.c>
php_admin_flag safe_mode on
php_admin_value disable_functions "system, exec, shell_exec, passthru , ini_alter, dl, pfsockopen, openlog, syslog, readlink, symlink, link, leak, fsockopen, popen, escapeshellcmd, apache_child_terminate apache_get_modules, apache_get_version, apache_getenv, apache_note,apache_setenv,virtual"

</IfModule>

Аз лично ползвам вариант 1

PS:
Като цяло е добре да се добави и "set_time_limit", но не съм го добавил защото wordpress го ползва и ако има такъв сайт няма да може да обновява постовете си.

Премахнах и error_log, че : "[Wed May 30 22:04:51 2012] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] PHP Warning:  error_log() has been disabled for security reasons in /path/file.php on line 306, referer: http://site.com"

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

WordPress Multisite Бележки

Готини плъгини за  WordPress Multisite е:

1. Multisite Plugin Manager
2. Hyper Cache Extended . Подкрепете Българаското. На адаша Мартин!
3. Diamond MultiSite Widgets
4. All in One SEO Pack
5. Akismet
6. Yet Another Related Posts Plugin
7. SEO Smart Links

За наспамени блогове от коментари могат да се премахнат лесно така:

delete from zna_comments where comment_approved!=1;
delete from zna_1_comments where comment_approved!=1;
delete from zna_2_comments where comment_approved!=1;
delete from zna_3_comments where comment_approved!=1;

Ако ПРЕКАЛЕНО много са наспамени т.е. 100% така:
delete from wp_comments;
delete from zna_1_comments;
delete from zna_2_comments;
delete from zna_3_comments;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Автоматично обновяване на 10 WordPress блога за 10 секунди

Идеята е, че трябва да се обновят 10 блога на WordPress и то бързичко с идеята при следващ ъпдейт да става лесно.
Понеже системата е писана на php реших и скриптчет ода бъде на php . Ето го и него:

<?php
#############################################
$wordpress_root_dirs=array(
"/var/www/sait1.com/",
"/var/www/sait2.com/",
"/var/www/sait3.com/",
"/var/www/sait4.com/",
"/var/www/sait5.com/",
"/var/www/sait6.com/",
"/var/www/sait7.com/",
"/var/www/sait8.com/",
"/var/www/sait9.com/",
"/var/www/sait10.com/"
);

$BDIR="/tmp/backup_upgraded_wordpress";
$NDIR="$BDIR/latest_wordpress_files";

#############################################

function dhs_lr_str($a,$b,$c){$a=explode("$a",$c);$b=explode("$b",$a[1]);return addslashes(trim($b[0]));};
$count_wp_blogs=count($wordpress_root_dirs)-1;

@system("mkdir -p $NDIR");
chdir("$NDIR");

echo "
###########################################################################
######## Mass Wordpress Updater ver. 0.1 by amri -- www.mpetrov.net ########
###########################################################################
\n";

echo "Downloading Latest WordPress … \n";
system("wget -q http://wordpress.org/latest.zip -O $NDIR/latest.zip");
system("unzip -o -q $NDIR/latest.zip");

$count_upd_wp=0;
foreach ($wordpress_root_dirs as $RDIR)
{
$count_upd_wp++;
echo "Update Wordpress blogs $count_upd_wp/$count_wp_blogs\n";

$buf=file_get_contents("$RDIR/wp-config.php");

$DB_NAME=trim(dhs_lr_str("define('DB_NAME', '","'",$buf));
$DB_USER=trim(dhs_lr_str("define('DB_USER', '","'",$buf));
$DB_PASSWORD=trim(dhs_lr_str("define('DB_PASSWORD', '","'",$buf));
$DB_HOST=trim(dhs_lr_str("define('DB_HOST', '","'",$buf));
$DB_TABLE=trim(dhs_lr_str('$table_prefix  = \","'",$buf));
$WDIR="$BDIR/$DB_NAME";

@system("mkdir -p $WDIR");
chdir("$WDIR");

echo "Backup Old WordPress ($RDIR) DB: $DB_NAME\n";
system("mysqldump -u$DB_USER -p$DB_PASSWORD $DB_NAME > $WDIR/$DB_NAME.sql");

echo "Backup Old WordPress ($RDIR) Files\n";
system("cp -Rp $RDIR/ $WDIR/wordress_files/");

echo "Replace Old WordPress($RDIR) Files\n";
system("cp -ar $NDIR/wordpress/* $RDIR/");

mysql_connect($DB_HOST,$DB_USER,$DB_PASSWORD);mysql_select_db($DB_NAME);
$result = mysql_query("select option_value from ".$DB_TABLE."options where option_name='siteurl'");
$row = mysql_fetch_array($result);
$siteurl=stripslashes($row['option_value']);

$ch1=curl_init();
curl_setopt($ch1,CURLOPT_URL,"$siteurl/wp-admin/upgrade.php?step=1&backto=");
curl_setopt($ch1,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
$buf=curl_exec($ch1);
curl_close($ch1);
};
?>

Изходът е ето това:

###########################################################################
######## Mass WordPress Updater ver. 0.1 by amri -- www.mpetrov.net ########
###########################################################################

Downloading Latest WordPress …
Update WordPress blogs 1/12
Backup Old WordPress (/var/www/sait1.com/) DB: sait1DB
Backup Old WordPress (/var/www/sait1.com/) Files
Replace Old WordPress(/var/www/sait1.com/) Files
Update WordPress blogs 2/12
Backup Old WordPress (/var/www/sait2.com/) DB: sait2DB
Backup Old WordPress (/var/www/sait2.com/) Files
Replace Old WordPress(/var/www/sait2.com/) Files
Update WordPress blogs 3/12
Backup Old WordPress (/var/www/sait3.com/) DB: sait3DB
Backup Old WordPress (/var/www/sait3.com/) Files
Replace Old WordPress(/var/www/sait3.com/) Files
….

Може да го изтеглите от тук: wordpress_mass_upgrade

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

WordPress проблем с upload

Преместих блога на друга машина и като реших да кача тази снимка ми върна това съобщение:

“File.gif” не успя да бъде качен поради грешка
Неуспешно създаване на директория /var/www/wp-content/uploads/2011/12. Имате ли право да пишете в родителската ѝ категория?

Решението е просто да се каже какъв е абсолютния път на блога в базата:

update wp_options set option_value='/new_www/wp-content/uploads' where option_name='upload_path';

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Какво е ezSQL и как да го ползваме

Какво е ezSQL?

ezSQL е Open Source PHP клас за връзка с бази данни. Негов автор е Justin Vincent. Този клас поддържа следните бази данни: МySQL, Oracle8, SQLite (PHP).

Защо да ползваме ezSQL?
1. С него се пести време при писането на PHP код.
2. Поддържа кеширане на SELECT заявките.
3. Напълно безплатен, с възможност да се ползва абсолютно във всички възможни проекти.
4. Има възможност за debug .
5. Класа ezSQL поддържа Smarty.
6. Много малък и простичък клас които е напълно функционален и лесен за редактиране при необходимост :)
7. Използването на DB абстрактен слой позволява лесното мигриране от една DB към  друга. Пример: Необходимо е мигриране от Oracle към MySQL. В този случай единственото необходимо нещо да се направи е include на подходящия допълнителен клас към ezSQL.
8. За мен WordPress е сериозен пример за добър проект писан от добри PHP разработчици и именно това дава една положителна точка на ezSQL , понеже DB класа на WordPress "wpdb" е базиран на ezSQL.
9. Чрез ezSQL се пести доста код.

За да не изпадам в излишна теория и обща информация ще започна с примерите(в този случай примерите са най- добрата документация):

Първо трябва да се изтегли ezSQL класа от официалния сайт на Justin Vincent-> Сайт на ezSQL

След като се изтегли е необходимо в нашия пример да се включи( (include) ядрото на ezSQL (ez_sql_core.php) и след това базата с която ще се работи(в случая е MySQL: (ez_sql_mysql.php) ):

include_once "../shared/ez_sql_core.php";
include_once "ez_sql_mysql.php";
$db = new ezSQL_mysql('db_user','db_password','db_name','db_host');

Сега вече можем да правим примера.

1. Простa INSERT/UPDATE заявка:

$db->query("INSERT INTO users (id, name, email) VALUES (NULL,'Ribok','[email protected]')");

или

$db->query("UPDATE users SET name = 'Ribok' WHERE id = 4");

2. SELECT заявка за извеждане на един ред:

$user = $db->get_row("SELECT name, email FROM users WHERE id = 4");

echo $user->name;
echo $user->email;

3. Бързо асоцииране на променлива с резултат от просто select с един ред:

$var = $db->get_var("SELECT count(*) FROM users");

echo $var;

4. SELECT заявка и извеждане на многобройни редове:

$results = $db->get_results("SELECT name, email FROM users");

foreach ( $results as $user )
{
echo $user->name;
echo $user->email;
}

5. Select заявка за конкретна колона:

foreach ( $db->get_col("SELECT name,email FROM users",0) as $name )
{
echo $name;
}

6. Изследване на заявките, чрез DEBUG(Активира се по- следния начин):

$db->debug();

7. Активиране на кеширането на заявки:

$db->cache_timeout = 24;
$db->cache_dir = '/tmp/ezsql_cache';
$db->use_disk_cache = true;
$db->cache_queries = true;

Времето се измерва в часове, но ако желаете да бъде в секунди е необходимо да се направи малка корекция.
Във файл "ez_sql_core.php" ,  ред "317" се заменя:

if ( (time() -- filemtime($cache_file)) > ($this->cache_timeout*3600) )

със:

if ( (time() -- filemtime($cache_file)) > ($this->cache_timeout) )

PS0: Ако някои има някакви допълнения или коментари може да ги сподели.

PS1: В никакъв случай не твърдя, че това е най- страхотния клас, защото има и други добри като AdoDB които е с доста дълга история. Идеята на това ръководство е да бъде в полза на някои търсещ или ползващ такъв клас :).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Плъгин Auto edno23 за WordPress

Днес направих плъгин за WordPress които автоматично добавя вашата публикация във www.edno23.com . Идеята е с едно публикуване в WordPress да публикувате и в edno23 .

Плъгинът "Auto edno23" има страница за настройка където трябва да въведете вашето edno23 потребителско име и парола. От там можете да изберете с тик дали автоматично да се публикува публикацията в edno23 или само когато отметнете тикчето при самото добавяне от WordPress. Добавил съм и възможност да прави кратки връзки от рода "http://is.gd/5LREc"

Плъгинът може да бъде изтеглен от тук: Плъгин Auto edno23

От тук може да изтеглите директно сорса на плъгина-> Сорс на плъгин

PS: Използвал съм за основа auto tweeter които доста моднах :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Полезни неща за писачите на WordPress плъгини

Преди малко трябваше да напиша на бързо един прост плъгин за WordPress които да изпраща съдържанието на публикацията и линка към нея в един приятелски сайт. След като го направих реших да напиша по- важните неща от него:

1. Извеждане на съдържание на публикацията:
$_POST['post_content']

2. Извеждане на заглавието на публикацията:
$_POST['post_title']

3. Извеждане на линк на публикацията:
global $post_ID;
get_permalink($post_ID);

4. Добавяне на действие при публикуване:
add_action('publish_post', 'submit_friend_site');

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Излезе Quotes Collection 1.3.6

Днес излезе Quotes Collection 1.3.6. Преди време бях им изпратил българска транслация и виждам, че са я добавили. Надявам се ,че преводът е бил успешен понеже нямах особено време което да му отделя. Ако някой установи нередност в българската версия може да ми пише репорт или директно на Srini. В новата версия 1.3.6 са добавени Български и Чешки език. Други промени няма. Ако желаете да прочетете пълната публикация на Srini, моля натиснете ТУК.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

MySQL проблем с много отворени таблици- Errcode: 24

Тук проблемът не е в MySQL да поясня отначало, а в това, че базата има много таблици и респективно отваря много файлове,а броя на файловете по подразбиране в MySQL които могат да се отварят не са особено много :).
"Проблемът" е следния: Когато се експортва база с повече таблици от колкото разрешени отворени файлове в my.cnf може да се получи следната грешка:

#mysqldump -uroot -p wordpress_multi > wordpress_multi.sql
mysqldump: Got error: 29: File './wordpress_multi/wp_61_terms.MYD' not found (Errcode: 24) when using LOCK TABLES

Понеже "error code: 24" нищо не ми говори затова използвам perror (За повече информация относно perror, натиснете ТУК) за да разбера какво означава това:

# perror 24
OS error code  24:  Too many open files

Става ясно, че трябва да увеличим максималния брой отворени файлове в mysql. Добавяте следния ред в конф файла на MySQL (/etc/my.cnf), секция [mysqld]:

open-files=2048

Рестартирате mysqld ( /etc/init.d/mysqld restart)

След като може да се отварят повече файлове от MySQL, проблем вече няма в това отношение.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

По- добра оптимизация на вашият WordPress, чрез постоянни връзки

Постоянните връзки са част от повечето блог платформи. Те са постоянни URL адреси към всяка индивидуална публикация, категория или списък от всички публикации. За пример ще приложа постоянна връзка, чрез която ще изведа всички публикации от категория “Web”:

http://www.mpetrov.net/category/Web

В WordPress може да се контролират постоянните връзки и от това да контролирате потенциалния ефект върху вашият сайт спрямо оптимизирането му за интернет търсачките. Ако не използвате постоянни връзки, подразбиращите се изглеждате по следния начин:

http://www.mpetrov.net/index.php?p=49

където стойността на аргумент “p” е 49 която е номера на публикацията.

За да използваме постоянните връзки първо трябва да влезе в секция „Постоянни връзки” или „Permalinks” в WordPress: Натискате на бутон “Настройки” -> Постоянни връзки” или „Settings” -> “Permalinks” .

От там ще видите малка информация за постоянните връзки и общите настройки

Кратка информация за постоянните връзки:

По подразбиране WordPress използва адреси, които съдържат въпросителни знаци и много цифри в себе си. Затова може да създавате собствени формати на адресите на постоянните връзки към публикациите и архивите.Това може да подобри външния вид и използваемостта на връзките в блога. Имате на разположение няколко променливи (на английски език), а тук можете да получите малко обяснения и примери с които да започнете.

Ето ги и основните настройки:

По подразбиране: http://mpetrov.net/?p=123

Дата и име”: http://mpetrov.net/2009/10/26/sample-post/
Месец и име”: http://mpetrov.net/2009/10/sample-post/
По номер на публикацията”: http://mpetrov.net/archives/123

И най- отдолу в под секция „Основни настройки”, но не на последно място „Различна структура”. Тук може да добавят собствени настройки. Ще предложа едни от най- разпространените примери:
Извежда за адрес заглавието на публикация: /%postname%
Пример: http://mpetrov.net/upgrade-ot-debian-etch-do-debian-lenny

Тук извежда името на категорията + заглавието на публикацията: /%category%/%postname%
Пример: http://mpetrov.net/sadmin/upgrade-ot-debian-etch-do-debian-lenny

Най- долу в секция „Настройка на постоянните връзки” имате възможност да редактирате и префиксите на категориите и етикетите.

Ето я и предоставената информация включена в WordPress която е напълно достатъчна за разбиране и използване:

Можете да въведете собствен префикс за адресите на категориите и етикетите. Например: topics ще промени връзките към категориите така: http://example.org/topics/име-на-категорията/. Ако оставите полето празно ще се ползват стойностите по подразбиране.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)