Бизнес план на ресторант

Бизнес план на ресторант

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Резюме- 2 стр.

2.Услуги- 2 стр.

3. Цели- 3 стр.

3.1.Стратегически цели- 3 стр.

3.2.Тактически цели- 3 стр.

3.3.Оперативни задачи- 3 стр.

4.Организация и мисия на ресторанта- 3 стр.

4.1.Клиенти- 3 стр.

4.2.Собственост на фирмата- 4 стр.

4.3.Обслужване- 4 стр.

4.4.Мениджмънт на заведението и кадрови екип- 5 стр.

4.5.Основни конкуренти- 5 стр.

4.6.Инвестиционна програма- 6 стр.

5.Финансово – икономическа обосновка- 6 стр,

5.1.Прогнозен оперативен счетоводен баланс- 6 стр.

5.2.Прогнозни експлоатационни разходи- 7 стр.

6.SWOT анализ- 7 стр.

7.Баланс на ресторант „Емоции” към 31.12.2008г.- 8 стр.

8. Заключение- 9 стр.

9. Библиография- 9 стр.

 

Бизнес план на ресторант „Емоции”

Собственик: Емил Георгиев

Адрес: ул.” 3-ти март”, София

Телефон за връзка: 02/987 6654

1.Резюме

Емоции” е нов средно голям ресторант, разположен в широкия център на София с капацитет 60 места. “Емоции” предлага национална кухня, приготвена от качествени продукти. Изборът на добре подбрани суровини е продиктуван от желанието на собствениците на фирмата да спазват принципите на устойчивото развитие. В допълнение, освен това ресторантът използва местни продукти, стимулирайки по този начин родната икономика. Първите клиенти са спечелени по пътя на приятелска препоръка. Те от своя страна, оставайки доволни, привличат други клиенти. Идеята е ресторанта да предлага на своите клиенти необходимото внимание и уважение, за да се чувства всеки от тях като най-важен гост. Проучванията показват, че потребителите оценяват и мислят за атмосферата, цената и качеството съответно при избор на заведение. Създаваме уют и комфорт в приятна обстановка и задушевна атмосфера, допълнени от красящите всяка маса живи цветя и свещи.

Цената е фактор и клиента винаги предпочита по-ниските цени, но едновременно с това и перфектно обслужване и добро предлагане.

2.Услуги

Емоции” предлага на жителите на София модерно и приятно място, великолепна храна в чудесна обстановка. Главният готвач Васил Стоименов има богат набор от рецепти за национални ястия. Ястията от многообразната ни национална кухня се предлагат на посетителите с цел богато и нестандартно меню. Главният готвач Васил готви здравословна храна, отдавайки своя принос към тенденцията, обща за ресторантьорството, да се обръща повече внимание на рационалното хранене.

3. Цели:

3.1.Стратегически цели:

Увеличаване на пазарния дял на ресторанта; Развитие и въвеждане на нови продукти и услуги, въз основа на съществуващите канали на разпределение; Усъвършенстване на системата за мотивация и контрол на персонала.

3.2.Тактически цели:

Увеличаване дела на семейните в общата структура на клиентите; Разнообразяване и обновление на клиентелата на ресторанта; Намаляване разходите по експлоатацията на материалните ресурси; Активна рекламна дейност, включително и в Интернет пространството.

3.3.Оперативни задачи:

Повишаване размера на печалбата с 25% до 2011г.

Внедряване на услугата за онлайн поръчки и доставки на храна до 2010г.

Увеличаване на разходите за медийна реклама с 10% до месец юни 2010 г.Нашата стратегия е проста, ние възнамеряваме да успеем, като даваме на хората перфектната комбинация от великолепна, здравословна, интересна храна и атмосфера, която привлича модернитехора като магнит. Приложението на тази стратегия не е лесно, но ние сме уверени, че ще го направим.

4.Организация и мисия на ресторанта.

4.1.Клиенти

Емоциивярва, че пазарът може да бъде сегментиран на няколко различни групи. Първата група са богати самотници, чиито навици са да се хранят навън. Втората група, към която ще бъде насочен ресторантът, са млади и доволни от живота граждани,чиито брой нараства с около 8 % годишно.Също и къмтретата група на семейни хора, които по естествени причини предпочитат вкусната и близка до домашната кухня храна. Последните групи, са на особено заинтересуваните от здравословните ястия в менюто жени на диета и онези, които поръчват ястия онлайн.

4. 2. Собственост на фирмата

Ресторантът работи като дружество с ограничена отговорност, собственост на своите учредители.

4.3.Обслужване

4.3.1Меню:

Менюто е разнообразно, като основният акцент е върху националната кухня. Залага се на здравословно и качествено приготвени ястия, в стил „в кухнята на баба”.

4.3.2.Качествените съставки:

Органичните продукти в менюто ще ни позволят да привлечем заможни и предприемчиви клиенти, които искат да се забавляват известно време, изхарчвайки достатъчно голяма сума пари, като в същото време са спокойни, че се хранят здравословно. Обръща се голямо внимание на екологията във всичките и аспекти. Да се храниш в Емоциие като да дишаш свеж планински въздух и да пиеш фреш портокал .

4.3.3.Национална кухня и рецепти:

Нашият главен готвач притежава голямо въображение при подреждането и изработването на ястията. Предвижда се закупуването на различни традиционни автентични хранителни съставки, които да гарантират истинският вкус на предлаганите ястия от националната кухня.

4.3.4.Интериор на ресторанта:

Хората се нуждаят от интересен живот и интериорът на нашия ресторант отразява модерната и същевременно традиционна битова стилистика на заобикалящата ни среда.

4.4.Мениджмънт на заведението и кадрови екип:

Мениджърът и финансистът имат висше икономическо образование и обширен опит от управление на най-добрият възможен персонал.Управленският екип е изключително сплотен и споделя една обща визия:да осигури едно неповторимо, забавно преживяване и изключителен сервиз. Кадровият екип се състои още от двама главни готвачи, петима помощник-готвачи, седем сервитьора, два бармана, мияч на съдове и управител зала.Тъй като акцентът е върху изключително доброто обслужване, нашите основни тактики са провеждане на оперативки два пъти седмично, отличаване на служители и по-висок относителен дял на обслужващия персонал за гости. Отличаването на служителите се състои в номиниране на служител на месеца, получаване на малки по размер парични бонуси или отстъпки в заведението, отличаване за безупречно обслужване и др.

Нашият главен готвач, Васил Стоименов, вече започна работа и публикува книга с рецепти, която ще прибави престиж към името на ресторанта още при старта му. Назначен е млад, перспективен персонал, което добавя своя ефект, за да може “Емоции” да стане модерен притегателен център за различните групи.

4.5.Основни конкуренти. Това са:

 • Ресторантите, които обслужват домакинства с по-ниски доходи и/или студенти, търсещи достъпност и удобство.

 • Заведения, които имат своята лоялна и постоянна клиентела с две до четири посещения на седмица.

 • Клубове, които обслужват не толкова постоянни клиенти, търсещи определени удобства и индивидуален подход.

4.6.Инвестиционна програма:

Обем и структура по пера на предвижданите инвестиции.

С оглед на предложените стратегии е уместна и би била икономически рентабилна следната инвестиционна програма:

Обща сума на инвестициите /в лв/

50 300

За оборудване

32 100 лв

За изграждане на паркинг /20 места/

11 000 лв

За реклама

7 600 лв

За създаване на Интернет сайт

9 800 лв

Общо инвестиционни разходи

50 300

5.Финансово – икономическа обосновка

План на продажбите, приходите, разходите и паричния поток

5.1.Прогнозен оперативен счетоводен баланс

Оперативни приходи

64 300

От ресторанта

54 300

От развлекателна програма

6 800

От интернет продажби

3 200

Експлоатационни разходи(вж. долу)

27 360

Брутна печалба

36 940

Други разходи

2 250

Оперативна печалба

34 690

Лихви и други такси

7 350

Печалба преди облагане

27 340

Данъци

6 070

Печалба след облагане

21 270

5.2 Прогнозни експлоатационни разходи на месец

1. Работна заплата 12 210

 • На ръководните кадри 4 500
 • На готвачите 3 270
 • На сервитьорите 2 900
 • На мияч 540
 • На работниците по поддръжката 1000

2. Ел. енергия 1 500

3. Вода 300

4. Телефон 450

5. Амортизация 1 300

6. Други разходи 11 600

ОБЩО 27 360

 

6.SWOT анализ

Силни страни

Слаби страни

 • Нова, изградена изцяло за

нуждите на ресторанта база

 • Висок дял на разходите

за работна заплата

 • Достъпни цени

 • Тесен спектър на предлаганите услуги

 • Квалифицирани кадри

 • Качествени услуги

 • Слаба реклама

 • Паркинг

 • Не толкова централно местоположение

 • Интернет доставки

Възможности

Заплахи

 • Разрастването на сектора на услугите на икономиката в глобален мащаб

 • Наличие на силен

конкурентен потенциал

 • Нестабилна политика и

икономическа обосновка

 • Развитие на нови продукти

и услуги

 • Увеличаване дела на

младите хора в града

Прогнозен паричен поток

Прогнозата за паричния поток показва, че разходите по стартиране и резервите за оперативната дейност са адекватни за посрещане на нашите нужди, докато бизнесът сам започне да генерира паричен поток, достатъчен да покрива дейността.

7.Баланс на ресторант „Емоции” към 31.12.2007г.

Актив

Пасив

Раздел, групи

Сума

Раздел, групи

Сума

А. Дълготрайни активи

A. Собствен капитал

I. Матер. Дълготр. активи

98340

I. Капитал

100450

II.Нематериални активи

2908

II. Резерви

--

III. Финансови активи

21367

III. Печалба от текуща година

4615

IV. Непокрита загуба от минали години

-8808

Общо раздел А

26419

Общо раздел А

30397

Б,. Краткотрайни активи

Б. Привлечен капитал

I. Материални запаси

3024

I. Получени заеми

4726.4

II. Вземания

30034

II. Задължения

27837

III. Финансови средства

4626

IV. Разходи за бъдещи периоди

57821

Общо раздел Б

65505

Общо раздел Б

73101

В.Приходи за бъдещи периоди

88426

Сума на актива

250786

Сума на пасива

250786

Разходи

Сума

Приходи

Сума

1.Разходи за дейността

152586

1.Приходи от дейността

188529

2.Финансови разходи

154871

2.Финансови приходи

128024

3.Извънредни разходи

655

3. Извънредни приходи

5145

4.Данъци

3076

5.Резултат от отчетния период (печалба)

4615

Общо

321698

Общо

321698

8. Заключение

В заключение може да се обобщи, че ключовите фактори за успех са: Да предлагаме изключително обслужване, което да впечатлява; Постоянна атмосфера за забавление и качествен продукт; Управление на финансите и паричния поток за увеличаване на капитала; Постоянен стриктен контрол на всички разходи без изключение. Смятаме, че за пълното удовлетворяване на желанията на клиентите и за привличането на нови сме длъжни да усъвършенстваме обстановката и да покажем, че за нас е важно гостите ни да се чувстват удобно. Тази цел за нас също е приоритетна, тъй като донякъде тя е свързана с рекламата и разрастването на ресторанта.

9.Библиография

www.bogatstvo.net

www.wikipedia.org

www.bizkonsult.net

www.chambersz.com

 Харесахте ли публикацията "Бизнес план на ресторант" ?

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (14 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
Бизнес план на ресторант, 4.0 out of 5 based on 14 ratings

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *