Публикуване на Годишен Финансов Отчет ( ГФО ) -- Нов Проект

Днес стартирахме нов проект за "Публикуване на Годишен Финансов Отчет ( ГФО ) "  -- www.gfobulgaria.com .

Всички фирми, които се пререгистрират до 31 май на 2010 година, са длъжни да публикуват отчетите си до 30 юни на същата година, а тези фирми, които се пререгистрират през периода 01 юни – 31 декември – в тримесечен срок от пререгистрация на фирмата.

Посочените срокове за обявяване на ГФО в Търговски регистър се прилагат до изтичането на срока за пререгистрация – 31.12.2010г.

Доста често задавани въпроси

Защо да публикувам отчетите си ?

Според закона за счетоводството следните фими са задължени да публикуват годишните си финансови отчети:
1.      Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
2.      Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
3.      Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
4.      Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
5.  Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност -- чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате (oбявите) своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

Какви са санкциите при не публикуване ?

Глоба от 1500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец -- имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ

Чрез нашия сайт Вие можете бързо, удобно и лесно да изпълнените изискванията за задължително публикуване на годишните си финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

Офисът на ГФО България се намира в гр. Добрич. или " Гфо Добрич "- Публикуване на гфо

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Публикуване на Годишен Финансов Отчет ( ГФО ) - Нов Проект, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *