Използване на MySQL Event Scheduler в MySQL >= 5.1.12

В тази публикация ще покажа как се ползва "MySQL Event Scheduler"- създаване на events.

Какво ме провокира да напиша тази публикация ?
-- Видях, че един съфорумец от webmasterbg.org се нуждае от помощ по въпроса и реших да я напиша с идеята да бъде полезна на повече хора.

Част 1(Подготвяне на "MySQL Event Scheduler")

Преди да се използва "MySQL Event Scheduler" ще се наложи проверка версията на MySQL, понеже "MySQL Event Scheduler" се поддържа от версия 5.1.12 и по- нови.

mysql> SELECT VERSION();
+-----------+
| VERSION() |
+-----------+
| 5.1.38    |
+-----------+
1 row in set (0,04 sec)

Вижда се, че тази версия поддържа MySQL Event Scheduler и сега остава да се провери дали е активиран.

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| event_scheduler | OFF   |
+-----------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

В случая не е активен. За да се активира е необходимо да се изпълнят следните заявки:

SET GLOBAL event_scheduler = ON;
SET @@global.event_scheduler = ON;
SET GLOBAL event_scheduler = 1;
SET @@global.event_scheduler = 1;

Респективно за да бъде деактивиран

SET GLOBAL event_scheduler = OFF;
SET @@global.event_scheduler = OFF;
SET GLOBAL event_scheduler = 0;
SET @@global.event_scheduler = 0;

За да не се налага изпълняване на по- горните редове ще бъде активиран директно от my.cnf

event_scheduler=ON

и да се деактивира:

event_scheduler=DISABLED

Необходимо е да се провери дали MySQL Scheduler е активен със следната заявка:

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| event_scheduler | ON    |
+-----------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)

Част 2 (Пример за създаване на event в "MySQL Event Scheduler")

След като става ясно, че е активен е необходимо да се премине към следващата част от публикацията, а именно създаване на таблица и event.

Ще се използва тестова база "test" и създаване на тестова таблица "t1" като се добави един ред "произволен запис" в нея.

use test;

CREATE TABLE `t1` (
`id` int(11) NOT NULL,
`weight` int(11) NOT NULL,
`query` varchar(3072) NOT NULL,
`group_id` int(11) DEFAULT NULL,
KEY `query` (`query`) )
ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=latin1;

Добавя се фиктивен ред в таблицата "t1":

insert into t1 (weight,query,group_id) values ('1','mysql rulz','1');

Сега вече ще се направи event в които да се укаже, че таблицата "t1" ще бъде изтривана или truncate ежедневно.

CREATE event event_test on schedule every 1 day do truncate test.t1;

Ето подобен пример, но за 1 минута(по- лесен за тестване на цялата публикация)
CREATE event event_test on schedule every 1 minute do truncate test.t1;

След 1 ден таблицата "t1" ще бъде изтрита.

Добра информация е да се знае как се изтрива event. Ето го и начина:

mysql> drop event event_test;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

Част 3 (Мониторинг на event  "MySQL Event Scheduler")

От тук може да се види по- подробна инфо за този schedule

select * from information_schema.events \G

*************************** 1. row ***************************
EVENT_CATALOG: NULL
EVENT_SCHEMA: test
EVENT_NAME: event_test
DEFINER: [email protected]
TIME_ZONE: SYSTEM
EVENT_BODY: SQL
EVENT_DEFINITION: truncate test.t1
EVENT_TYPE: RECURRING
EXECUTE_AT: NULL
INTERVAL_VALUE: 1
INTERVAL_FIELD: DAY
SQL_MODE:
STARTS: 2010-10-02 11:27:23
ENDS: NULL
STATUS: ENABLED
ON_COMPLETION: NOT PRESERVE
CREATED: 2010-10-02 11:27:23
LAST_ALTERED: 2010-10-02 11:27:23
LAST_EXECUTED: 2010-10-02 11:27:23
EVENT_COMMENT:
ORIGINATOR: 0
CHARACTER_SET_CLIENT: latin1
COLLATION_CONNECTION: latin1_swedish_ci
DATABASE_COLLATION: latin1_swedish_ci
1 row in set (0,00 sec)

Ето няколко решения за какво може да е полезно това:

1. Имате таблица с IP адресите на вашите посетители за деня.
2. Правите дневни калкулации в таблици които е необходимо да се нулират в края на деня.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Използване на MySQL Event Scheduler в MySQL >= 5.1.12, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *