Инсталиране на Ndivida / Compiz Fusion на Debian Squeeze

1. Добавяне на хранилища /etc/apt/sources.list

deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free

2. Инсталиране на необходимите пакети

apt-get update && apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-main compiz-gnome compiz-gtk fusion-icon compiz-fusion-plugins-extra compiz-fusion-plugins-unsupported nvidia-glx nvidia-xconfig nvidia-kernel-dkms nvidia-settings

3. Рестартиране на системата

reboot

4. Преглед дали модулите са заредени успешно

lsmod | grep -i nvidia

Изхода е подобен на този:
nvidia               9842520  31
i2c_core               12787  3 videodev,nvidia,i2c_i801

Сега остава да се конфигурира и xorg.conf

5. Спиране на Гном

/etc/init.d/gdm3 stop

6. Alt + F2 и логин като root

X -configure
mv ~/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
nvidia-xconfig

7. vi /etc/X11/xorg.conf

Добавяне на тази секция

[…]
Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSection
[…]

Добавяне в секция "Device"

[…]
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "TripleBuffer" "true"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "RenderAccel" "true"
[…]

в секция "Screen"

[…]
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "AddARGBVisuals" "true"
[…]

Работещ конфигурационен xorg.conf файл(това е лично за моята машина т.е. не означава, че ще работи на всяка)

#@#:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  ([email protected])  Sun Jun 13 12:08:56 UTC 2010

Section "ServerLayout"
Identifier     "X.org Configured"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
ModulePath      "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath        "built-ins"
EndSection

Section "Module"
Load           "record"
Load           "dri2"
Load           "dbe"
Load           "extmod"
Load           "glx"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         "Protocol" "auto"
Option         "Device" "/dev/input/mice"
Option         "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier     "Monitor0"
VendorName     "Monitor Vendor"
ModelName      "Monitor Model"
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "enable"
EndSection

Section "Device"

### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option     "SWcursor"                   # [<bool>]
#Option     "HWcursor"                   # [<bool>]
#Option     "NoAccel"                    # [<bool>]
#Option     "ShadowFB"                   # [<bool>]
#Option     "VideoKey"                   # <i>
Identifier     "Card0"
Driver         "nvidia"
VendorName     "nVidia Corporation"
BoardName      "C77 [GeForce 8100 / nForce 720a]"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "TripleBuffer" "true"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
Option "RenderAccel" "true"
EndSection

Section "Screen"
Identifier     "Screen0"
Device         "Card0"
Monitor        "Monitor0"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "AddARGBVisuals" "true"
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
EndSubSection
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
Depth       4
EndSubSection
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
Depth       8
EndSubSection
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
Depth       15
EndSubSection
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
Depth       16
EndSubSection
SubSection     "Display"
Viewport    0 0
Depth       24
EndSubSection
EndSection

8. Пускаме Гном

/etc/init.d/gdm3 start

9. Проверяваме дали сме готови за 3D ефектите:

glxinfo | grep direct

Изход:

direct rendering: Yes
GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,

10. Стартиране на Compiz  и настройки:
Applications > System Tools > Compiz Fusion Icon:

Пълната статия може да бъде намерена в howtoforge .

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Инсталиране на Ndivida / Compiz Fusion на Debian Squeeze, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *