Инсталиране на Electrum Bitcoin Wallet под Linux

su-;
apt-get install python3-setuptools python3-pyqt5 python3-pip;
pip3 install https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz;

Грешка:
error: invalid command 'bdist_wheel'

Решение:
pip install wheel;
pip install setuptools --upgrade;
pip3 install https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Collecting https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Using cached https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Electrum===3.0.6 from https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyaes>=0.1a1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ecdsa>=0.9 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pbkdf2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): qrcode in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): protobuf in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): dnspython in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jsonrpclib-pelix in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): PySocks>=1.6.6 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python3/dist-packages (from qrcode->Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from protobuf->Electrum===3.0.6)
Building wheels for collected packages: Electrum
Running setup.py bdist_wheel for Electrum … done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/3f/90/d2/d93db52c5f0a5c620ff486c44e1810e86c7b97d9496d01bcff
Successfully built Electrum

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *