Category Archives: sadmin

sadmin

Сканиране за заразени файлове ( php троянски коне, php backdoors )

# ТЪрси php файлове със съдържание eval и GLOBALS
find $PWD -iname \*.php -print0 | xargs -0 grep -E "eval.*GLOBALS"|awk -F ": " '{print $1}' >> trojans.txt

#Търси eval +стрингове над 200 символа
find $PWD -iname \*.php -print0 | xargs -0 grep -e '[^\ ]\{200,\}'|grep "eval"
#Търси eval
find $PWD -iname \*.php -print0 | xargs -0 grep "eval"
cat impulsko_trojans.txt |grep ".php"|awk -F ".php:" '{print $1.".php"}';

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)

ssl letsencrypt nginx

Проверка на сертификат: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Подновяване на letsencrypt сертификатите: certbot-auto renew

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Интересни dev приложения за android

Ftp Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theolivetree.ftpserver&hl=bg

Palapa Web Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfanla.android.pws&hl=en

SSHDroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=berserker.android.apps.sshdroid

JuiceSSH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh&hl=bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Защита на WordPress от Bruteforce

Много ботово се опитват да се логнат с brutforce и ето едно просто решение (не е 100% гаранция, но е втора бариера един вид…)
# Protect wp-login
<Files wp-login.php>
AuthUserFile /www/.htpasswd
AuthName "Private access"
AuthType Basic
require user amri
</Files>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Voice recognition

Разпознаване на глас, чрез гугъл: https://github.com/amsehili/gspeech-rec

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Обратен ssh тунел (reverse ssh)

Клиента се свързва с машината която има реално IP(DOMAIN.bg) и прави отворен порт 19999

ssh -R 19999:127.0.0.1:22 [email protected] -oPort=33

Когато на DOMAIN.bg се вържем през ssh на 19999 ще се свържем директно със ssh-а на машината с нереално IP

Пример
На машината с реално ИП (DOMAIN.bg):
ssh [email protected] -p 19999

Свързваме се директно към машината с нерелно IP

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Подслушване на пароли, чрез tcpdump (ftp, http и т.н.)

Проблема беше, че има фтп потребител на машината който влиза, но се знае паролата и за да не се променя затова се реши да се пусне tcpdump и така да се прослуша с каква парола влиза потребител в съответната машина:

tcpdump -l -A src IP_CLIENT and port ftp

tcpdump port http or port ftp or port smtp or port imap or port pop3 -l -A | egrep -i 'pass=|pwd=|log=|login=|user=|username=|pw=|passw=|passwd=|password=|pass:|user:|username:|password:|login:|pass |user ' --color=auto --line-buffered -B20

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)