All posts by amri

Интересни dev приложения за android

Ftp Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theolivetree.ftpserver&hl=bg

Palapa Web Server
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfanla.android.pws&hl=en

SSHDroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=berserker.android.apps.sshdroid

JuiceSSH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonelli.juicessh&hl=bg

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Защита на WordPress от Bruteforce

Много ботово се опитват да се логнат с brutforce и ето едно просто решение (не е 100% гаранция, но е втора бариера един вид…)
# Protect wp-login
<Files wp-login.php>
AuthUserFile /www/.htpasswd
AuthName "Private access"
AuthType Basic
require user amri
</Files>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Voice recognition

Разпознаване на глас, чрез гугъл: https://github.com/amsehili/gspeech-rec

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Обратен ssh тунел (reverse ssh)

Клиента се свързва с машината която има реално IP(DOMAIN.bg) и прави отворен порт 19999

ssh -R 19999:127.0.0.1:22 [email protected] -oPort=33

Когато на DOMAIN.bg се вържем през ssh на 19999 ще се свържем директно със ssh-а на машината с нереално IP

Пример
На машината с реално ИП (DOMAIN.bg):
ssh [email protected] -p 19999

Свързваме се директно към машината с нерелно IP

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Подслушване на пароли, чрез tcpdump (ftp, http и т.н.)

Проблема беше, че има фтп потребител на машината който влиза, но се знае паролата и за да не се променя затова се реши да се пусне tcpdump и така да се прослуша с каква парола влиза потребител в съответната машина:

tcpdump -l -A src IP_CLIENT and port ftp

tcpdump port http or port ftp or port smtp or port imap or port pop3 -l -A | egrep -i 'pass=|pwd=|log=|login=|user=|username=|pw=|passw=|passwd=|password=|pass:|user:|username:|password:|login:|pass |user ' --color=auto --line-buffered -B20

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Инсталиране на Electrum Bitcoin Wallet под Linux

su-;
apt-get install python3-setuptools python3-pyqt5 python3-pip;
pip3 install https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz;

Грешка:
error: invalid command 'bdist_wheel'

Решение:
pip install wheel;
pip install setuptools --upgrade;
pip3 install https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Collecting https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Using cached https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Electrum===3.0.6 from https://download.electrum.org/3.0.6/Electrum-3.0.6.tar.gz in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pyaes>=0.1a1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): ecdsa>=0.9 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pbkdf2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): qrcode in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): protobuf in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): dnspython in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): jsonrpclib-pelix in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): PySocks>=1.6.6 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): six in /usr/lib/python3/dist-packages (from qrcode->Electrum===3.0.6)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from protobuf->Electrum===3.0.6)
Building wheels for collected packages: Electrum
Running setup.py bdist_wheel for Electrum … done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/3f/90/d2/d93db52c5f0a5c620ff486c44e1810e86c7b97d9496d01bcff
Successfully built Electrum

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

prestashop корекция на грешки

Грешка:
"PHP Fatal error: Redefinition of parameter $id_shop in /var/www/modules/spverticalmenu/Verticalmenu.php on line 655"

Решение:
Стар код:
protected function getCMSPages($id_cms_category, $id_shop = false, $id_lang = false, $id_shop = false)
{
$id_shop = ($id_shop !== false) ? (int)$id_shop : (int)Context::getContext()->shop->id;
$id_lang = $id_lang ? (int)$id_lang : (int)Context::getContext()->language->id;
Нов код:
public function getCMSPages($id_cms_category, $id_shop = false, $id_lang = false, $id_shop2 = false, $is_list = false)
{
$id_shop = ($id_shop !== false) ? (int)$id_shop : (int)Context::getContext()->shop->id;
$id_shop = ($id_shop2 !== false) ? (int)$id_shop2 : (int)Context::getContext()->shop->id;
Грешка:
"PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mcrypt_encrypt() in /var/www/classes/Rijndael.php:50"

Решение:
UPDATE `ps_configuration` SET `value` = '0' WHERE `name` = 'PS_CIPHER_ALGORITHM';

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Проблем със session,php (ERR_CACHE_MISS)

Confirm Form Resubmission

This webpage requires data that you entered earlier in order to be properly displayed. You can send this data again, but by doing so you will repeat any action this page previously performed.
Press the reload button to resubmit the data needed to load the page.
ERR_CACHE_MISS

header('Cache-Control: no cache'); //no cache
session_cache_limiter('private_no_expire'); // works
session_start();

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Калкулатор за размери на гуми

Идеята ми е, че искам да разбера какви гуми да си избера за да ми е по- висока колата. Много майстори … и накрая ще се наложи сам да разбера. Ето и калкулации за тези гуми които ме интересуват:

  1. Гума: 195x65r15 -- Диаметър на гума: 635 mm
  2. Гума: 205x55r16 -- Диаметър на гума: 632 mm
  3. Гума: 205x60r16 -- Диаметър на гума: 652 mm

Правя сравнение м/у гума 1 и 2 понеже имам лети джанти 16 205x55R16 , но си взех гуми 195x65R15 с идеята да е по- висока. Излиза, че е по- висока с 2 милиметра 🙂 Не си е заслужавало бягането с няколко думи.
Добре, че гумите са само за зимата.

Извода ми за на лято е, че трябва да си взема(автомобила позволява) Гума N3 205x60R16 и тогава ще имам увеличение от 632mm на 652 mm т.е. 2 см

Ето и онлайн калкулатор за смятане: Калкулатор за гуми

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)