All posts by amri

(GNU/Linux > exiftool) Синхронизация на FileModifyDate със DateTimeOriginal от EXIF на изображенията

Изтеглих архив на всичките снимки от g drive, обаче датата която сетна на снимките е датата на генериране на архива, което е изкл. трудно за сортиране понеже са с една и съща дата.

За щастие истинската дата на създаване се пази в EXIF-а на всяко изображение. За целта ще синхронизираме FileModifyDate със DateTimeOriginal и всичко ще се нормализира ;)

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" -ext jpg . -L -r

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Монтиране на ssh fs на Windows :(

Идеята е на Windboze машинка да се монтира отдалечено ssh като локална папка за по- лесна работа:

1. WinFsp 2022 > https://github.com/winfsp/winfsp/releases
2. SSHFS-Win > https://github.com/winfsp/sshfs-win/releases
3. SSHFS-Win Manager > https://github.com/evsar3/sshfs-win-manager/releases

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Пчеларска везна

На практика пчеларската везна или контролна везна или кантар са изключително полезни за всеки един иновативен пчелар. Дори може да се твърди, че вече е задължително всеки съвременен пчелар да притежава в своя пчелин. Тук публикувам публикация която написах с цел осветляване ползата от контролната везна:
Електронна пчеларска везна

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Смяна на админ парола / Prestashop 1.7 / през mysql (забравен администратор)

prestashop_promqna_parola_mysql

Бях забравил паролата на админа през уеб и се наложи да я променя.

grep "'cookie_key'" app/config/parameters.php

'cookie_key' => '9za9dj7PjItOpgfMTz7dVAoE4rX0s0GcedADKDN5Oh7cUBAdqysrv6wGVXyyqk9C',

UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5('COOKIE_KEY + PASSWORD ') WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;

MariaDB [dev]> UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5('9za9dj7PjItOpgfMTz7dVAoE4rX0s0GcedADKDN5Oh7cUBAdqysrv6wGVXyyqk9CPAROLATA') WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;

PS: Така и не ми остава време да си сложа моята система за блог да не ползвам тоя бълвоч WP

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Facebook умря :) (Проблем с DNS-те) -- Проблема не е във Вашия телевизор

Преди час някъде спря Facebook и то под спиране се разбира, че не се резолва facebook.com Проблема не е във Вашият Интернет Доставчик!
Направих тестове с днс-те на моя доставчик, Бергон, на Добруджа Кабел и на няколко публични днс-и. Излезе, че никъде не се резолва освен в opendns.
Ето ги и тестовете с резултата

> Google DNS:
amri@:~$ dig @8.8.8.8 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

amri@:~$ dig @8.8.4.4 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> CloudFlare DNS
amri@:~$ dig @1.1.1.1 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> ISP Bergon
amri@:~$ dig @109.104.192.1 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

amri@:~$ dig @109.104.192.2 facebook.com|grep "IN"|grep 0
NOT FOUND

> OpenDNS
amri@:~$ dig @208.67.220.222 facebook.com|grep "IN"|grep 0
facebook.com. 0 IN A 157.240.199.35
FOUND

amri@:~$ dig @208.67.220.220 facebook.com|grep "IN"|grep 0
facebook.com. 0 IN A 157.240.12.35
FOUND

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Премахване на паролата в Windows 10

1. Записва се Kali/Стария BackTrack/ на usb/dbd и се boot-ва от него
2. Влиза се в config директорията на Windows примерно /Windows/System32/config
premahwane_parola_windows_10_1

3. В същата директория се изпълнява от терминал " chntpw -l SAM " за да се изведат всички потребители/администратори и дали са заключени
premahwane_parola_windows_10_2

4. Извикваме потребителя с когото ще работим в случая "admin": chntpw -u admin SAM
Виждат се възможностите. Избираме 1 за да премахне паролата.
premahwane_parola_windows_10_3

5. Рестратираме и стартираме Windows 10 с admin без парола

6. Пием бира и всичко е с "научна цел" :P

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Видео обработка Linux

1. Ротейт на 90 градуса

Стойности на аргумента transpose
0 = 90CounterCLockwise and Vertical Flip (default)
1 = 90Clockwise
2 = 90CounterClockwise
3 = 90Clockwise and Vertical Flip

ffmpeg -i in.mov -vf "transpose=1" out.mov

2. Флип на клипа Вертикала
ffmpeg -i out.mov -vf "vflip" out2.avi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Лог анализатор за squid

apt-get update && apt-get install lightsquid libcgi-session-perl

vim /etc/lightsquid/lightsquid.cfg
$logpath ="/var/log/squid

vim /etc/apache2/conf-available/lightsquid.conf

# add CGI permission and network range you allow to access from
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .cgi .pl
Require local
Require ip 10.0.0.0/24

a2enmod cgid
a2enconf lightsquid
systemctl restart apache2
/usr/share/lightsquid/lightparser.pl

lightsquid-log-analize-squid

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Magento tips ( maintenance )

Продължавам да се занимавам с едно ултра "добро" Магенто, че ми се наложи това за да го дебъгна т.е. да го спра за секунда и да го пусна отново :)

Сtatus на магентото
php bin/magento maintenance:status

Добавяне на IP което може да отваря магенто по време на поддръжка
php bin/magento maintenance:allow-ips 8.8.8.8

Списък на ip-тата които могат да отварят магенто по време на поддръжка
php bin/magento maintenance:allow-ips

Спиране на магенто за поддръжка
php bin/magento maintenance:enable

Стартиране на магенто след поддръжката
php bin/magento maintenance:disable

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Elasticsearch Index Status е ‘червен’, а трябва да е 'зелен' Fix- (Magento Sux)

Идеята е да се поправи magento със status "red" :(

За целта изпълнявам грубо казано това:

0. Превключваме временно към mysql search engine

1. За да проверим статуса на индекса:
curl -m1 localhost:9200/_cluster/health?pretty

2. Преглеждаме индексите:
curl --silent -X GET localhost:9200/_cat/indices?v

3. Изтриваме индексите:
curl -XDELETE localhost:9200/*

4. php magento indexer:reindex

5. php magento indexer:status

/var/www/magento-live/bin # curl --silent -X GET localhost:9200/_cat/indices?v
health status index uuid pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
green open magento2_en_catalog_product_20201015_163059 jUDhUAAmRAKy4YVR9R9_BQ 1 0 49986 0 36.3mb 36.3mb
green open magento2_bg_catalog_category_20201015_163116 f8MeZFvKRp6hyiy3FPp6CA 1 0 116 0 341.5kb 341.5kb
green open magento2_bg_tracking_log_event_20201015 ptX7KBhmTYeC83CBzb4VPA 1 0 9 0 39.1kb 39.1kb
green open magento2_bg_thesaurus_20201015_163119 Vv3pUf7VReq3pdCMBf2gKg 1 0 0 0 230b 230b
green open magento2_bg_tracking_log_session_20201015 kYrAfzUxRtSMUoaYsr2Rmg 1 0 1 0 4.9kb 4.9kb
green open magento2_en_catalog_category_20201015_163117 aeiRjcIvTpytVF1d0VtxVA 1 0 116 0 348.3kb 348.3kb
green open magento2_bg_catalog_product_20201015_163048 o787i88OTTmBiiYKW6zZ0Q 1 0 50294 0 36.1mb 36.1mb
green open magento2_en_thesaurus_20201015_163119 NSOrCmgLQoyIbObCSWQPbw 1 0 0 0 230b 230b

Тук са няколко хиледи индекси

След като изтрием виждаме, че статус е вече, green

/var/www/magento-live/bin # curl -m1 localhost:9200/_cluster/health?pretty
{
"cluster_name" : "elasticsearch",
"status" : "green",
"timed_out" : false,
"number_of_nodes" : 1,
"number_of_data_nodes" : 1,
"active_primary_shards" : 8,
"active_shards" : 8,
"relocating_shards" : 0,
"initializing_shards" : 0,
"unassigned_shards" : 0,
"delayed_unassigned_shards" : 0,
"number_of_pending_tasks" : 0,
"number_of_in_flight_fetch" : 0,
"task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
"active_shards_percent_as_number" : 100.0
}

elasticsearch_magento_fix_status

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)