Експорт на публикации от WordPress ползващ Thrive Content Builder

Експорт на стандартна публикация

<item>
<title>Заглавие</title>
<link>ПЪЛНО URL на публикацията(http://…)</link>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:59:21 +0000</pubDate>
<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
<guid isPermaLink="false">http://mpetrov.net/?p=22</guid>
<description></description>
<content:encoded><![CDATA[Content]]></content:encoded>
<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
<wp:post_id>22</wp:post_id>
<wp:post_date>2008-12-08 08:59:21</wp:post_date>
<wp:post_date_gmt>2008-12-08 06:59:21</wp:post_date_gmt>
<wp:comment_status>open</wp:comment_status>
<wp:ping_status>open</wp:ping_status>
<wp:post_name>url на публикацията</wp:post_name>
<wp:status>publish</wp:status>
<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
<wp:post_type>post</wp:post_type>
<wp:post_password></wp:post_password>
<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
<category domain="category" nicename="internet"><![CDATA[Интернет]]></category>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_edit_last</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_wp_old_slug</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[име]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

Експорт на публикация от блог ползващ плъгина Thrive Content Builder.

<item>

<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>

<wp:postmeta>
<wp:meta_key>tve_save_post</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[<p>Content/p>]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

Тук се вижда, че content:encoded е празно и когато този export (xml) се import в друг wordpress без Thrive Content Builder няма да се покаже съдържанието. Според това което прочетох в сайта на Thrive Content Builder трябва да се премести и плъгина което е глупаво като причина защото не е задължително на новия сайт да се ползва този плъгин.

Ето го и решението

Необходимо е съдържанието от tve_save_post да се постави в content:encoded и така стандартна WP инсталация ще може да прочете съдържанието на публикацията, т.е:

<item>
<title>Заглавие</title>
<link>ПЪЛНО URL на публикацията(http://…)</link>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:59:21 +0000</pubDate>
<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
<guid isPermaLink="false">http://mpetrov.net/?p=22</guid>
<description></description>
<content:encoded><![CDATA[Content]]></content:encoded>
<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
<wp:post_id>22</wp:post_id>
<wp:post_date>2008-12-08 08:59:21</wp:post_date>
<wp:post_date_gmt>2008-12-08 06:59:21</wp:post_date_gmt>
<wp:comment_status>open</wp:comment_status>
<wp:ping_status>open</wp:ping_status>
<wp:post_name>url на публикацията</wp:post_name>
<wp:status>publish</wp:status>
<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
<wp:post_type>post</wp:post_type>
<wp:post_password></wp:post_password>
<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
<category domain="category" nicename="internet"><![CDATA[Интернет]]></category>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_edit_last</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_wp_old_slug</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[име]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

<wp:postmeta>
<wp:meta_key>tve_save_post</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[<p>Content/p>]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Изтриване на всички постове от WordPress през MySQL

#Листва постовете от категория 2

SELECT * FROM TABLE_PREFIX_posts p
JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships r ON p.ID = r.object_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy tt ON r.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy t ON tt.term_id = t.term_id
WHERE t.term_id = 2;

#Листва всички постове

SELECT * FROM TABLE_PREFIX_posts p
JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships r ON p.ID = r.object_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy tt ON r.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy t ON tt.term_id = t.term_id;

#Изтрива постовете от категория 36
delete a,b,c,d
FROM TABLE_PREFIX_posts a
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_terms e ON ( e.term_id = d.term_id )
WHERE e.term_id =36;

 

#Изтрива всички постове
delete a,b,c,d
FROM TABLE_PREFIX_posts a
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_terms e ON ( e.term_id = d.term_id );

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Добавяне на администратор в WordPress от MySQL

#Добавяне на тестов администратор

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('99999', 'martinwpmartin', md5('superparola'), 'Martin Petrov', 'martin@dhstudio.bg', 'http://mpetrov.net', '2014-04-04 00:00:00', ", '0', 'Martin Petrov');

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '99999', 'TABLE_PREFIX_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '99999', 'TABLE_PREFIX_user_level', '10');

#Изтриване на тестовия администратор

delete from `TABLE_PREFIX_users` where ID='99999';
delete from `TABLE_PREFIX_usermeta` where user_id='99999';

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

WordPress: Промяна на стандартното jquery в темплейт

file: functions.php
//Making jQuery Google API
function modify_jquery() {
if (!is_admin()) {
// comment out the next two lines to load the local copy of jQuery
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js', false, '1.8.1');
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'modify_jquery');

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

замяна на текст във всички файлове(рекурсивно)

Искам текста "Twenty Thirteen" да го заменя с текста "Distance Running" но във всички файлове в тази директория както и файловете в под директориите и т.н. Ето как става с един ред ;)

find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/Twenty Thirteen/Distance Running/g'

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Пряспа -- Интересен проект

priaspaИсках да споделя един проект за компанията "Пряспа". Сайта е на три езика като админ панела е 100% custom т.е. написан изцяло за Пряспа.

Трите версии на сайта са независими т.е. разделени една от друга и с различни домейни , а именно: priaspa.com , en.priaspa.com , ru.priaspa.com което е по- красиво нали .. ? :) Секция блог също е на три езика и са разделени на три т.е. блог публикациите които са в английската версия са си само за там.

Идеята е, че публикациите за англоговорящите могат да бъдат различни от тези на руско говорящите и българо говорящите. Идеята е, че всяка националност има различно виждане за нещата :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Премахване на facebook sharer cache

Проблема е следния: Имам едно url което искам да споделя във фейсбук обаче съм направил промени по съдържанието. Фейсбук не разбира(още не е разбрал, че има промени) и показва старото съдържание. Идеята е да кажем на фейсбук(веднага) да покаже новото съдържание т.е. да изтрием кеша(информацията) на фейсбук за съответното url.

Това се прави с debug-ера на фейсбук които е изключително полезен :

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Намаляване на html output-а през php

Идеята е да се премахнат някои излишни байтове в output html през php

Без обяснения, а директно с пример:

<?php
ob_start();
echo "line 1

line 4

line 6

line 10";

$search = array(
'/\>[^\S ]+/s', //strip whitespaces after tags, except space
'/[^\S ]+\</s', //strip whitespaces before tags, except space
'/(\s)+/s' // shorten multiple whitespace sequences
);
$replace = array(
'>',
'<',
'\\1'
);

$output = ob_get_contents();

$output = preg_replace($search, $replace, $output);

ob_end_clean();
echo $output;exit;

?>

Вижда се, че вместо да се листнат 10 реда(в сорса разбира се) се листват 4 реда ;)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Копиране на таблица и нейното съдържание в MySQL

Идеята е таблицата "articles" да бъде копирана като "articles_bg" + съдържанието в таблицата "articles":

Ето го и сложното решение от две заявки:

CREATE TABLE articles_bg LIKE articles; INSERT articles_bg SELECT * FROM articles;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Как да разархивираме ZIP файл разбит на няколко части под Линукс

Имаме архивирана папка "site" разбита на 2 части от по 15 MB т.е. "site.z01" и "site.zip"

Когато опитаме обаче:

unzip site.z*;

Archive: site.z01
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of site.z01 or
site.z01.zip, and cannot find site.z01.ZIP, period.

За да се получи правим следното :) :

cat site.z* > combined.zip && unzip combined.zip;

Това е :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)