Конвертиране на електронна книга с формат epub към pdf под linux

1. Инсталиране на calibre

apt-get update && apt-get install calibre -y

2. Конвертиране

ebook-convert kniga.epub kniga.pdf

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Монтиране на linux drive ( extfs) ext3/4 под Windows

Идеята е, че имаме Windows и Linux на една и съща система. Идеята е като се работи под Windows да може да се ползва и дяла на GNU/Linux. За целта трябва да монтираме линукс партишъна под windows.

Препоръчвам две приложения за монтиране на GNU/Linux партишън под Windows:

1. Ext2explore -- Portable е

Ext2explore

 

2. Paragon ExtFS

paragon-extfs

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Grub 2 -- Коя система да се зарежда по подразбиране

Целата тук е да се направи Windows 7 да се зарежда по подразбиране.
Как да се разбере какъв е номера на Windows 7 ?

cat /boot/grub/grub.cfg |grep '^menuentry'|awk -F "'" '{print $2}'|grep -v 'recovery'|sort|uniq

Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.11.0-26-generic (/dev/sda4)
Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.13.0-34-generic (/dev/sda4)
Linux Mint 17 MATE 64-bit, 3.5.0-17-generic (/dev/sda4)
Memory test (memtest86+)
Memory test (memtest86+, serial console 115200)
Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)

Като се смята от "0" то следва, че "Windows 7 " е номер 5

vim /etc/default/grub


GRUB_DEFAULT=5

update-grub2

Generating grub configuration file …
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-34-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-34-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.11.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.11.0-26-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-17-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-17-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
done

reboot

Готово :)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Инсталиране на grub след инсталиране на Windows

Проблема е, че след като беше инсталиран Windows на двуоперационна система (т.е. GNU/Linux + Windows), windows премахва съществуващият grub. За целта ще го инсталираме на ново и всичко ще се оправи :)

Зареждане на някаква Live дистрибуция

с fdisk се вижда какви дялове има и какво има на тях:

fdisk -l

Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, total 1465149168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xabababab

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 204802047 102297600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 204802048 208996351 2097152 6 FAT16
/dev/sda4 208996352 1465145343 628074496 83 Linux
За да се инсталира grub се изпълнява следното:

mount /dev/sda4 /mnt/
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys
chroot /mnt/
grub-install /dev/sda

За да не се случват тези грешки се изпълняват инструкциите по- горе :)

грешка 1: grub-probe: error: failed to get canonical path of /cow.

грешка 2: /usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Sublime text -- инсталиране и кракване под Линукс

Инсталиране на sublime text 3065

apt-get update && apt-get install sublime-text

Кракване на sublime text 3065

1. изтегляне на крак: Линк 1 или Линк 2

След като се изтегли крака както при windows ките програми се заменя оригиналния изпълним файл ( sublime_text )
На тази дистрибуция се намира тук: /opt/sublime_text/sublime_text

Архивираме файла
mv /opt/sublime_text/sublime_text /opt/sublime_text/sublime_text.bak

Копираме крака
cp "sublime_text crack linux 64 build 3065" /opt/sublime_text/sublime_text

Правим го изпълним
chmod +x /opt/sublime_text/sublime_text;

Изпълняваме го и ето кракнат е :)

sublime_text_cracked

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Правилно Записване на ipaddress v4 в mysql && php

Тип в MySQL:

INT(11) UNSIGNED

Функции за работа от MySQL

INET_ATON и INET_NTOA

Пример:
query : select INET_ATON('127.0.0.1');
result: 2130706433
query : select INET_NTOA('2130706433');
result: 127.0.0.1

Функции за работа с php
ip2long() и long2ip()

Правят същите неща като тези в MySQL, т.е.:

ip2long($arg) -> INET_ATON('$arg')
long2ip($arg) -> INET_NTOA('$arg')

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Експорт на публикации от WordPress ползващ Thrive Content Builder

Експорт на стандартна публикация

<item>
<title>Заглавие</title>
<link>ПЪЛНО URL на публикацията(http://…)</link>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:59:21 +0000</pubDate>
<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
<guid isPermaLink="false">http://mpetrov.net/?p=22</guid>
<description></description>
<content:encoded><![CDATA[Content]]></content:encoded>
<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
<wp:post_id>22</wp:post_id>
<wp:post_date>2008-12-08 08:59:21</wp:post_date>
<wp:post_date_gmt>2008-12-08 06:59:21</wp:post_date_gmt>
<wp:comment_status>open</wp:comment_status>
<wp:ping_status>open</wp:ping_status>
<wp:post_name>url на публикацията</wp:post_name>
<wp:status>publish</wp:status>
<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
<wp:post_type>post</wp:post_type>
<wp:post_password></wp:post_password>
<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
<category domain="category" nicename="internet"><![CDATA[Интернет]]></category>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_edit_last</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_wp_old_slug</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[име]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

Експорт на публикация от блог ползващ плъгина Thrive Content Builder.

<item>

<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>

<wp:postmeta>
<wp:meta_key>tve_save_post</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[<p>Content/p>]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

Тук се вижда, че content:encoded е празно и когато този export (xml) се import в друг wordpress без Thrive Content Builder няма да се покаже съдържанието. Според това което прочетох в сайта на Thrive Content Builder трябва да се премести и плъгина което е глупаво като причина защото не е задължително на новия сайт да се ползва този плъгин.

Ето го и решението

Необходимо е съдържанието от tve_save_post да се постави в content:encoded и така стандартна WP инсталация ще може да прочете съдържанието на публикацията, т.е:

<item>
<title>Заглавие</title>
<link>ПЪЛНО URL на публикацията(http://…)</link>
<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:59:21 +0000</pubDate>
<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
<guid isPermaLink="false">http://mpetrov.net/?p=22</guid>
<description></description>
<content:encoded><![CDATA[Content]]></content:encoded>
<excerpt:encoded><![CDATA[]]></excerpt:encoded>
<wp:post_id>22</wp:post_id>
<wp:post_date>2008-12-08 08:59:21</wp:post_date>
<wp:post_date_gmt>2008-12-08 06:59:21</wp:post_date_gmt>
<wp:comment_status>open</wp:comment_status>
<wp:ping_status>open</wp:ping_status>
<wp:post_name>url на публикацията</wp:post_name>
<wp:status>publish</wp:status>
<wp:post_parent>0</wp:post_parent>
<wp:menu_order>0</wp:menu_order>
<wp:post_type>post</wp:post_type>
<wp:post_password></wp:post_password>
<wp:is_sticky>0</wp:is_sticky>
<category domain="category" nicename="internet"><![CDATA[Интернет]]></category>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_edit_last</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[1]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>
<wp:postmeta>
<wp:meta_key>_wp_old_slug</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[име]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

<wp:postmeta>
<wp:meta_key>tve_save_post</wp:meta_key>
<wp:meta_value><![CDATA[<p>Content/p>]]></wp:meta_value>
</wp:postmeta>

</item>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Изтриване на всички постове от WordPress през MySQL

#Листва постовете от категория 2

SELECT * FROM TABLE_PREFIX_posts p
JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships r ON p.ID = r.object_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy tt ON r.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy t ON tt.term_id = t.term_id
WHERE t.term_id = 2;

#Листва всички постове

SELECT * FROM TABLE_PREFIX_posts p
JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships r ON p.ID = r.object_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy tt ON r.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy t ON tt.term_id = t.term_id;

#Изтрива постовете от категория 36
delete a,b,c,d
FROM TABLE_PREFIX_posts a
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_terms e ON ( e.term_id = d.term_id )
WHERE e.term_id =36;

 

#Изтрива всички постове
delete a,b,c,d
FROM TABLE_PREFIX_posts a
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN TABLE_PREFIX_terms e ON ( e.term_id = d.term_id );

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Добавяне на администратор в WordPress от MySQL

#Добавяне на тестов администратор

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('99999', 'martinwpmartin', md5('superparola'), 'Martin Petrov', 'martin@dhstudio.bg', 'http://mpetrov.net', '2014-04-04 00:00:00', ", '0', 'Martin Petrov');

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '99999', 'TABLE_PREFIX_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');

INSERT INTO `TABLE_PREFIX_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '99999', 'TABLE_PREFIX_user_level', '10');

#Изтриване на тестовия администратор

delete from `TABLE_PREFIX_users` where ID='99999';
delete from `TABLE_PREFIX_usermeta` where user_id='99999';

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

WordPress: Промяна на стандартното jquery в темплейт

file: functions.php
//Making jQuery Google API
function modify_jquery() {
if (!is_admin()) {
// comment out the next two lines to load the local copy of jQuery
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.1/jquery.min.js', false, '1.8.1');
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'modify_jquery');

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)