мотивационно писмо за работа

МОТИВАЦИОННО ПИСМО. МОТИВАЦИЯ

Мотивационното писмо се оформя, когато е първичен документ при кандидатстване за работа и към него прилагаме и други документи – автобиография, препоръки, характеристики.

Мотивацията се съставя като самостоятелен документ, когато към заявлението, придружителното писмо или автобиографията се изисква да се приложат и мотивите за кандидатстване за работа.

В практиката намират приложение и двата варианта на документа.

Мотивационното писмо не трябва да е дълго, добре е да се разположи на една машинописна страница. Мотивационното писмо може да се състави в два варианта с адресат или без адресат и трябва да бъде: пряко, да излиза от Ваше име; да бъде искрено; да почива на основата от изчерпателно-информационни факти; да не съдържа лични данни, които не се отнасят към проблема; да стимулира интерес; да привлече доброжелателно внимание; да предизвика желание за установяване на мотив за наемане; да показва увереност и компетентност.

Реквизитите на мотивационното писмо са:

 • Адресат

 • Автор на документа – трите имена, длъжност

 • Относно -- За заемане на длъжност

 • Обръщение

 • Съдържание -- в два до три абзаца

 • Адрес и телефон за връзка с Вас

 • Дата, подпис

Мотивационното писмо може да съдържа отговор на въпроси като: работите ли в момента, дали сте подали предизвестие за напускане, какво заплащане очаквате, кога можете да се явите на интервю, кога можете да започнете работа на новото работно място.

М О Т И В А Ц И Я

.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТК “РАЙСКИ КЪТ”

.

ВАРНА

.

.

ОТНОСНО: Заемане на длъжността “Изпълнителен директор

.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

.

Кандидатствайки за длъжността “Изпълнителен директор”, във връзка с обявата във вестник “Стандарт” от 21 ноември 2004 г. , бих посочил мотивите си за заемане на конкурсната длъжност.

Желанието ми да работя за изграждането и просперитета на Комплекса се определя от високите изисквания, които се поставят пред кадрите и възможностите за кариера в млад и новосформиран екип, който предлага равен старт.

Смятам, че като изпълнителен директор ще съумея да създам добре работеща пазарна среда и механизъм за финансово стимулиране, развита конкурентна среда и принципни бизнес отношения с колеги и партньори.

Като имам предвид личните си качества и изграден професионализъм, считам, че бих се реализирал успешно в отговорната, динамична и развиваща се институция, каквато е Вашата. Тази работа би ми донесла и дълбоко вътрешно удовлетворение – резултат от вложените в нея знания и възможност за прилагане на досегашния опит в сродна компания в чужбина и в същото време – утвърждаване на нови професионални умения и навици.

Очаквам Вашия положителен отговор.

.

Варна, 2 април 2004 г.

.

С почит:

/Станислав Стоянов/,

GSM XXXXXXXXXXX

ПРЕПОРЪКА

Препоръката и характеристиката са професионални атестации на лице, които съдържат отзиви за работата му, преценка за качествата му като личност. Този тип документи целят да дадат представа за това лице при кандидатстването му за друга работа, както и при други поводи. По начин на съставяне и оформяне препоръката и характеристиката са подобни, с тази разлика, че в препоръката задължително присъства изречението “Въз основа на горното, препоръчвам лицето като подходящо за заемане на длъжността …”, докато в характеристиката само се посочват качествата на лицето. У нас препоръките не са много популярни при постъпване на работа, тъй като кандидатът ще намери за поръчители такива лица, за които се знае, че имат добри впечатления от него. Този ефект може да се намали с допълнителен телефонен разговор. Всичко това не омаловажава значението на препоръките и не бива да ги подценяваме.

Препоръката трябва:

 • Да отбелязва името на автора и длъжността му;

 • По какъв повод познава човека, когото препоръчва;

 • Времето, през което са работили заедно;

 • Следват същинските оценки за кандидата;

 • Написаното в препоръката би тръбвало да бъде подкрепено с факти, доколкото това е възможно и да не утежнява документа;

 • Необходимо е да се отбележи за какви длъжности е подходящ кандидатът;

 • Завършва се с името и подписа на изготвилия препоръката, неговия адрес и телефон за контакт.

ХОТЕЛ “ЧАЙКА”

Бул. “Възраждане” № 67, Варна, тел. 038912346789

.

.

П Р Е П О Р Ъ К А

.

.

ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

.

НА ИВАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЯНОВА

ЕГН 7712123456

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛА

.

.

Въз основа на моите наблюдения като ръководител мога да изтъкна качествата на г-жа Иванка Димитрова, които считам, че представляват интерес за всеки работодател.

Иванка Димитрова работи прецизно и експедитивно, има отлични професионални умения, инициативна и отговорна, толерантна и отзивчива с колегите си, корекна и уравновесена, което й помага при работа с клиенти.

Желанието за сътрудничество и професионално усъвършенстване я правят ценен служител за всеки колектив.

В качеството си на главен мениджър на Хотел “Чайка” препоръчвам да се уважи искането на г-жа Димитрова за главен администратор във Вашия хотел.

.

Варна, 02.09.2005 г.

.

ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР:

(С.Петрова)

Харесахте ли публикацията "мотивационно писмо за работа" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
мотивационно писмо за работа, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *