майце си анализ

„Майце си” Х.Ботев (анализ)

Стихотворението„Майце си”е първата Ботева творба и е написана по време на пребиваването му в Одеса.То разкрива чувствата,вълненията и преживяванията,породени от досега с непривичната и чужда среда.
За разлика от по-късните му произведения на твореца,”Майце си” притежава строго личен и интимно-съкровен характер.Лир.герой в „Майце си” показва кризиса на индивида,породен от откриването на привичните екзистенциални опори,от разколебаването на усмоените ценностни стереотипи,от отчуждението,нахлуло и обсебило душата във всичките й форми на контакт – социални,духовни и битиини.
Стихотворениято е с дълбоко изповеден характер.Долавя се още от заглавието – посвещение, което едновременно обозначава адресата – който всъщност е майката и показва личния характер на творбата.Още първите стихове представляват пряко обръщение към майката,като свидетел и участник в себеизразяването на лир.герой.
Той е в началото на житейския си път,когато трябва да направи свой избор.Радостта,характерна за младостта му е чужда,защото той от рано се сблъсква със социалната неправда и националните терзания.Лир.герой е самотен,душата му не намира покой,защото страданието на околните го прави нещастен.Той все още не е преплел съдбата си с тази на нацията.Майката е тази,която може да даде благословията си или да прокълне,тя е най-добрия изповедник.Само тя може да даде подкрепата и разбирането,които търси лир.герой.

„Ти ли си мале,тъй жално пела,
ти ли си мене три годин клела,
та скитник ходя злочест ази
и срещам това,що душа мрази?”

Отразява се напрегнатата и мрачна атмосфера,дисхармонията на личността,произтичаща то загубата на духовните опори ,от отчуждеността от света и заобикалящата среда.
Определенията „мале”,”жално пела”,”три годин клела”,’’скитник злочест’’,”срещам това,що душа мрази”  показват основните порядки,от които произлиза емоционалния и духовен кризис.”Злочестото” скиталчество показва чувството зе безприютност и отчужденост от света.Със задълбаване на процеса на самоанализ,лир.герой започва за изпитва отчужденост от самия себе си,от собственото си съществуване като естествена,духовна и физическа форма на живот(„… не се надявам…сърце догаря” , „за вси жалби приготви яма” , „нека измръзнат жили….нека изгния в гроба”).Тук вече ясно личи,че лир.герой се е отрекъл от живота и е приел смъртта.Майката е последната опора,която би могла да спаси Аза от необратимото му слизане надолу кам гроба.

„Една сал клета,една остана;
в прегръдки твои мили да падна,
та туй сърце младо,та таз душа страдна
да се оплачат тебе  горкана…”

Характеризират се душевните състояния на лир.герой и майката.синът- „душа страдна” и майката- „горкана”.Мигът на предсмъртната воля,на последния речев жест,на окончателното сбогуване е:
„Баща и сестра,и братя мили
аз да прегърна искам без злоба,
пък тогаз нека измръзнат жили,
пък тогаз нека изгния в гроба!”

„Измръзнат жили” и „изгния в гроба” свидетелствуват за новата нагласа ,за трансформиращата се позиция на гепой.Те са плод на съзнанието,че всички възможности са изчерпани,че за житейска воля основания не могат да бъдат открити.
Стихотворението „Майце си” не показва отчаяние и слабост у една сломена и пречупена от живота личност, а свидетелства за силата на духа на човекът,отправил гневно предизвикателство към обществото,и избрал,в миг на неописуемо страдание,забрава в смъртта.

Хареса ли ви публикацията "майце си анализ" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
майце си анализ, 4.3 out of 5 based on 3 ratings

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *