Магнитни Бури и Полярни сияния

Магнитната сила, която действа на електрон в сравнително слабото магнитно поле на Земята, е около 90 милиарда пъти по-голяма от силата на тежестта. Поради това движението на потоците от заредени частици (електрони и протони) , които идват от Слънцето и навлизат в горните слоеве на земната атмосфера, се определя от магнитното поле на Земята, а не от гравитацията. Заредените частици описват винтови линии около индукционните линии на земното магнитно поле и се насочват към магнитните полюси. В близост до полюсите магнитното поле става по-силно и отблъсква частиците обратно към другия полюс. Там те отново се „отразяват” и по този начин се формират пояси (колани) от движещи се между двата магнитни полюса на Земята заредени частици.

При слънчеви изригвания броят и енергията на заредените частици, достигащи Земята, са по-големи. В полярните области част от тях успяват да преодолеят магнитното отблъскване и да се спуснат надолу в плътните слоеве на атмосферaта. Там те предизвикват сложен комплекс от явления, каквито са магнитните бури и северните сияния.

Полярните сияния са оптични феномени, представляващи светене на разредени газове при протичане на електричен ток в тях и възникват на височина 90-130км над земната повърхност. Потокът от заредени частици, предизвикващ протичането на електричен ток в горните разредени слоеве на атмосферата, води началото си от Слънцето. Заредените частици попадат в магнитното поле на Земята и се отклоняват към полюсите. Когато слънчевите изригвания не са много интензивни, там успяват да се съберат почти всички частици, затова най-много полярни сияния се наблюдават около полюсите. Северните сияния са предизвикани от сблъсъците на заредените частици с атомите и молекулите от въздуха. Тези сблъсъци предизвикват светенето на въздуха. Например зелената светлина на северните сияния се излъчва от атомите на кислорода, а розовата – от молекулите на азота.

Установено е, че появяването им е съпроводено с т.нар. магнитни бури. Те предизвикват кратковременни, но значителни изменения на магнитното поле на Земята. Появяването на магнитните бури е свързано с повишена слънчева активност, по време на която върху повърхността на Слънцето се появяват огромни петна и в космическото пространство се изхвърлят мощни потоци от заредени частици, които се движат с големи скорости. Магнитна буря се образува по следния начин: магнитното поле на движещите се заредени частици се наслагва с магнитното поле на Земята. Поради голямата скорост, с която частиците навлизат в пространството около Земята, магнитните полюси не успяват да ги съберат само в областите около тях, затова те проникват  и по на юг, в средните , а понякога и в ниските географски ширини, където предизвикват редките за тези места явления.  Друга теория за произхода на северните сияния и в последствие на съпровождащите ги магнитни бури  е, че те са предизвиквани от избухвания на ултравиолетовото лъчение на Слънцето. Радиацията от ултравиолетови лъчи йонизира атомите на високите земни въздушни слоеве. Тези електрически заредени частици се отклоняват към полярните области под влияние на земното магнитно поле.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
Магнитни Бури и Полярни сияния, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *