Category Archives: Вашите Публикации

Чужди Публикации от Интернет

обесването на васил левски анализ

„ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ” -- БОТЕВ
(анализ)

По трагично стечение на обстоятелствата този реквием за близкия приятел, за националния герой -- светиня се превръща в реквием и за самия автор, в неочаквана поанта на неговия мълниеносен възход, който блясва на българския хоризонт и драстично е прекърмен на Вола.
В „Обесването на Васил Левски” чувството е много по-различно от баладичния апотеоз на смъртта в „Хаджи Димитър”. Според Радосвет Коларов стихотворението диалектически поема напрежението между одата и елегията, утвърждавайки и извисявайки образа на героя в трагичното чувство, чрез скръбта на оплакващата го родина. „Обесването на Васил Левски” е „поетическа трагедия”, а не трагическа балада според думите на друг неин изследовател -- доктор Нина Пантелеева. В бездната на страданието няма просветление и утеха, няма изход и перспектива. Няма нюанси. Реквиемът е издържан напълно еднотоново -- страшна, всепоглъщаща непреодолима болка, изгаряща до отчаяние.
Стихотворението, както често в Ботевата поезия, започва с обръщение -- въпрос, тук двустранен, към две различни страни. Водещият мотив майката -- родина звучи с безкрайна нежност на синовно умиление и страдание ( „жално” , „милно” ). Вторият, подчиненият мотив е издържан в световно утвърдената линия -- зловещото присъствие на гарвана. Творбата се разгръща като своеобразен монологичен диалог с майката -- родина.
Двуделността на образната структура в стихотворението е рязко отчетлива: на единия полюс е образът на Апостола, обесеният син на България; на другия полюс стои цялото обкръжение на родната земя и всички живи същества върху нея.
Целият човешки и природен свят (това доказва всеки стих) е обхванат от „стресово” състояние, в което се рушат привичните стереотипи, объркват се посоките; хората и животните блуждаят в безпътица, псетата подивяват и започват да вият в полята, заедно с вълците. В това всеобщо страдание рязко изпъква на преден план идеята за единството на всички страдащи същества и това „единство в скръбта”, изравняващо, поставящо знак за еквивалентност между голямо и малко, колективно -- необозримо и единично, всеобщо -- вечно и мигновено преходно.
Животните, хората и природните стихии смесват гласовете си в разноречев, нестроен хор, тотално приравнени във всеобщото страдание. При това обединяване на гласовете емоционалното напрежение достига до краен предел ; отделните партии взаимно се усилват в своето взаимодействие и наслагване, за да достигнат до качествено нова степен на интензивност -- висотата на някаква неистовост. За постигането на този ефект дава своя принос и принципът на вътрешната градация в звуковата динамика на гласовете, започваща от граченето и свършваща с пищенето.
Образът на Апостола, очертан само с двата стиха на трета строфа („ и твой един син, Българийо / виси на него със страшна сила”), застава на другия полюс в образната система на творбата. На фона на множествеността и колективния образ на родината и множеството стихове, върху които този образ се е разпрострял, рязко изпъква неговата единичност и уединеност, компактната му разположеност -- върху една строфа -- в центъра на стихотворението. Тази нескривана сдържаност на поета и сякаш нежелание да говори за своя герой създава с обратни средства ефект на рязко подчертаване, който постига и директната прослава и митологизация.

И тъй духовно и телесно, земно и нетленно се издигат еднакво до равнището на някаква изключителна, фантастична напрегнатост, до ореолна висота, за да се сплетат в противоречивото единство на образа. И то -- забележително! -- създавани почти „от нищо” , почти в мълчанието и неизречеността в подножието на бесилото. Всички внушения, които явно или скрито излъчва образът, се резюмират в думата „сила”. Тя придобива ролята на така да се каже „композиционен гвоздей” на творбата, с особеното си стратегическо значение.
Не е трудно да се почувства, че необичайностите на думата „сила” изпъква, като се абстрахираме от особеностите на нейното значение -- на фона на многоликото безсилие, което заобикаля героя. Странността иде от инверсията на привичните роли в съотношенията „оплакващи -- оплакван” , „живи -- мъртъв” , „много -- един”. Нормалното е в лицето на обесения ( и изобщо мъртвия ) да се вижда някакъв идеален случай на безсилие, пасивност, незащитимост. Нормална е, от друга страна, мисълта, че силата остава сред живите във всичките й форми на физическа и духовна активност. Това съвсем елементарно, разбира се, разсъждение е необходимо, за да се подчертае разместването, което прави поетът. Той преобръща наопаки „нормалната” логика, като сменя ролите -- силен, и то страшно силен, се оказва „най-уязвимият” -- мъртвият, оплакваният, самотно висящият. Безсилни в своята вцепененост, обърканост, неутешимост остават живите, оплакващите, многото. Тази поразителна инверсия, рязко актуализираща се чрез въвеждането на думата „сила”, фактически е завършващият ход в насрещното движение на двата противоположни типа, при които двата полюсни образа ( отечество -- герой ) се достигат и разминават, сменят местата си.
Очевидно мястото на единствената силна точка е в центъра на художествения свят, за да поеме тя върху себе си тежестта при всеобщата неустойчивост и рушене на стабилните основи в скръбта. „Нормалната” логика също изисква героят да се намира в центъра, сред обкръжението на оплакващото го отечество с друга мотивировка -- за да може да събере от всички страни като във фокус погледите на оплакващите го, като израз на всеобщността на отечествената привързаност. Оказва се обаче, че тази композиция на образите придобива същевременно и противоположен смисъл, обръщащ посоката на въздействие от центъра към периферията: тя е необходима, за да може „страшната сила” на героя да се разпредели по всички посоки -- не към оплакващите, а вече към плачещите, осиротелите, да обгърне цялата българска земя.
Това двузначно композиционно решение -- „Героят, заобиколен от оплакващите неговата гибел представители на отечеството”; „Героят единствената силна точка сред плачещите и осиротелите получава е творбата буквално текстуално въплъщение -- в разполагането на образа в средищната строфа (трета) -- в самия център на стихотворението.
Особено място в изказа на творбата заема плачът. Забележително е , че в тази творба с толкова много плач (във всяка строфа, както отбелязва Цветелина Унджиева) няма и следа от сълзливост. Това е единственото Ботево стихотворение, което изцяло се изгражда върху плача -- като символ на безпомощност.

Родината, като осиротяла майка, получава и състраданието на лирическото Аз, но и гневната му нетърпимост към слабостта й. Не толкова жалост, колкото протест има в заповедното „Плачи !” . Сякаш гласът на поета, вместо да утешава, натяква : сега наистина има за какво да се плаче, сега наистина няма какво друго да се направи, освен да се плаче. И зад това натякване проличава намек, че сега трябва да се плаче заради всичко онова, което не е било направено преди; затова, че героят е бил оставен наистина „един” -- и в това „един” звучи не само неговата изключителна героичност, но и неговата тъжна единичност в този свят без мъже (както е описана родината в стихотворението).
И състоянието на плач е мислено по различен начин в тази Ботева творба. То е спътник на робската обреченост, постоянно във вековната си устойчивост. С повелителното му задаване : „Плачи !” , това състояние се превръща в знак за осиротяването на родината. Смисълът в първия случай е свързан с участта на човека, а във втория -- с участта на отечеството. Така е променена значимостта на плача като факт от художествената реалност. Променят се и определенията на плача. „Жално” и „милно” от началото на лирическия текст в края вече звучат като „без надежда” . При умирането на надеждата настъпва пределът на отчаянието. Случило се е нещо много по-страшно от робската действителност. Загинал е най -- достойния син на България. Така плачът от самоокайване трябва да се превърне в приобщаване към идеята за свобода.
Издигайки се до колективна всъщност, плачът и страданието се откъсват от привичните ценностни характеристики, носещи като състояние на отделния индивид. Тази всеобщност ангажира с рядка сила националното чувство на читателя, „абсорбира” го в орбитата на духовния свят на творбата, активизирайки у него съкровени чувства на съпричастност към своя народ, към съдбата на родината.
В човешкия свят на стихотворението отсъстват мъжете с юнашка сила. Освен обесеният син на България други действително мъжки образи няма. За сметка на това творбата е изпълнена с образи на старци, жени и деца. С героя, който виси със страшна сила на бесилото, сякаш си е отишло и мъжественото, силното от българския космос. Остават само враждебните „гарван”, „псета и вълци”, както и безсилните човешки същества, една толкова прозрачна метафора на робското битие.

Сякаш с обесването на най-достойния син на България от националния небосклон е свалена всяка възможна мъжественост. Сякаш единствено негова е била юнашката сила в помръкналия български космос. Оттук нататък родната земя може да бъде оплождане само от гарвановия грач и да ражда единствено зли песни, зимни вихрове, тръни, студ, мраз и плач без надежда.
Апокалиптична картина: стъписващ гарванов грач, виене на псета и вълци, безумно състояние на старци, жени и деца -- рисува творбата. Внушението за апокалиптичност се засилва с последния куплет, където отсъстват живи същества. Така снежната виелица придобива измеренията на катаклизъм, поразил всички надежди за свобода. Зимата е смъртта на природата. Апокалиптичната зимна картина е не само бял фон на открояващите се черно бесило, черен гарван, черна робиня, но и препратка към последвалия от смъртта на Апостола природен апокалипсис.
Четен в паралел с „Хаджи Димитър” текстът бележи рязък спад на романтическото. Вълшебните помощници от баладата тук стават бездушни зверове. Само дивите са заменени от най-обикновени безпомощни старци, жени и деца, у които не само няма нищо красиво, но и които нищо ценно не могат да направят, според ценностната система на героическия епос. Вместо на Балкана героят умира на бесилото. То е откроено също така силно от останалия свят (въведено е с глагола „стърчи”), само че не като глагол на волността и свободата, а поради осветеността от силата на юнака той няма нужда да бъде вписван в легендарни места, за да се изтъкне неговата значимост, той самият прави местата легендарни.
Последната Ботева творба по своеобразен начин борави и с някои библейски метафори и формули. Така например може да се приеме, че текстът на четвъртата строфа:

Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полето,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата
кореспондира с описанието на съдбоносния съден ден от Новия завет, което предлага евангелист Лука : „И след него вървеше голямо множество, народ и жени, които плачеха и ридаеха за него…”
В началото на творбата, в тези наситени с емоционалност строфи, се включва съществено стилизирана и преосмислена, но запазила следите на близост до библейския текст, метонимично образна максима:
… че твоят свещен глас, майка,
е глас без помощ, глас във пустиня.

Тръгнал от пророк Исая, този библейски образ става популярен чрез самопризнанието на Исус Христос в евангелските показания: „Той рече: аз съм глас на викащия в пустинята” (Йоан 1:23). Както за апостизиращия трагичната ситуация, така и за личните философско -- житейски разбирания на Ботев няма формула, която по-точно от библейската би изразила характеризиращото ги състояние на духа.
Сводимостта на библейското до конкретно -- историческото в „Обесването на Васил Левски” не е плод на самоцелна авторка идея, не е плод на Ботевите поетически инвенции. Данните и свидетелствата около култа към Апостола са категорични. Близкият му Любен Каравелов повествува в един от разказите си : „Всички селяни ни обикнаха… Левски за тях е някакво си чудо .” Вазов, който също лично го познава пише : „Селяните прости светец го зовяха …” В този дух са данните и около неговото мистериозно залавяне (предателство, с предателство е заловен и Христос) и неговата смърт -- Левски свършва като Христос на бесилото. Съвпаденията няма как да не провокират паралела, да не активизират асоциациите. В такт с внушенията от класическата библейска сцена, поетът Ботев съумява да извиси образа с неговата самопожертвователност, която не е инспирирана свише. Той поема риска и сакрализира подвига му в атмосферата на пълна отчужденост от страна на множеството, останало някъде „назад”, „надолу”, „в подножието” на заелата целия хоризонт бесило с жертвата.
Ботев е първият поет, в чисто творчество словото придобива характерната за поезията многозначност, първият поет в новата българска литература, у когото се срещат почти всички прийоми на модерното писане. Примерите за това са многобройни, „Обесването на Васил Левски” е един от конкретните изрази на едно такова становище. Новият тип баладичност, който създава творбата, атмосферата на смътно усещана двойственост и деформираност на образите, от друга страна, темата за народа в неговото трагично изпитание и единство, прозвучала с непознати до този момент в поезията на Ботев сила и непознати акценти, както и някои образи, които пустинното призрачно поле с вълците и вятъра, свирещ из него, горестния диалог с майката -- родина -- всичко това отвежда оттук към септемврийската балада и поетиката на септемврийската литература изобщо. (Сравни у Фурнаджиев „Там изгоряха селата и пеят бесилките, / вятърът стене над пустите ниви сега” -- ( „Конници” ) ; „Но пуст е в блясък сив пустинята, / ясно е безлюдно е по друма „ ( „Гибел” ) ; у Разцветников -- „Сами сред ледната пустиня” ; „Родино по твоите поля незасети / чакали и вълци гонят за стръв” ( Последният войн” ) и т.н. ). От друга страна, напрегнатото, създаващо мрачна експресия натрупване на образи -- детайли в картината на четвърта строфа, посредством асидетонтно свързване на кратки фрази представя първообраз -- модел на акумулиращия принцип в образно -- синтактичните построения  на Гео Милев и ранния Ламар.
Примамливо и интересно е да се гадае чрез какви етапи и превъплъщения би преминала Ботевата поезия и какви насоки на нашата литература би оплодила, ако черкезкият куршум се беше разминал с нейния създател. Прогнозите, особено когато се отнасят до „бъдеще в миналото”, носят своите рискове. Едно обаче е сигурно, че тази поезия не би застанала насред път, че би разкрила нови и нови страни от Ботевия поетичен гений.

РЕЧНИК
Инверсия -- изменен, преобърнат, обратен ред на думите в изречението.
Инвенция -- откриване на нови форми във време на творческа работа

Хареса ли ви публикацията "обесването на васил левски анализ" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

разни хора разни идеали анализ

“Разни хора, разни идеали”

Цикълът “Разни хора, разни идеали” е публикуван през 1897г. във вестник “Знаме” и е една от последните творчески изяви на Алеко Константинов. Фейлетонистът, който е представител на социалния реализъм в българската литература от 90-те години на 19в. пресъздава картината на обществено – политическата действителност.
Авторът разкрива измеренията на покварата, проникнала във всички сфери на живота и изобличава порока, чието въплъщение са представените в четирите фейлетона социалнопсихологически типове. С помощта на иронията и сарказма са заклеймени кариеризмът и подлостта на помощник  -- регистратора, безскрупулността и грубият прагматизъм на политическия престъпник, егоизмът и користолюбието на псевдопатриота и духовното обезличаване. Единствената алтернатива на тези негативни явления е поведението на извисените личности, вдъхновени от своя хуманистичен и демократичен идеал. Опозицията между идеализма и практицизма определя идейните внушения на цикъла  “Разни хора, разни идеали”.
Социалнопсихологическият тип, обрисуван в първия фейлетон изразява житейската философия ни низшия чиновник, чиято амбиция се простира до незначителния пост на регистратор. Жалки и смешни са усилията на Алековия герой да се издигне в служебната йерархия  с едно --  единствено стъпало по – нагоре. Речевата характеристика на героя е основният похват за представяне на героите във фейлетонния цикъл. Разпалената реч на неназования с име помощник – регистратор откроява нищожната цел, която упорито преследва “Зорът ми е да изтикам регистратора”. Това безцеремонно споделяне на намеренията очертава отблъскващия облик на тесногръдия и духовно ограничен егоист, за когото получаването на електрически звънец на канцеларската му маса се превръща във фикс – идея. Желанието на кариериста предизвиква не само насмешка, а буди презрение и отвращение. Действията на чиновника показват най – грозното в човешката природа – загубата на честта и достойнството, унизителното угодничество, безпринципността и подлостта. Монологът разкрива измеренията на неговата морална деградация – безгръбначие, политическо хамелеонство, проявено в отношенията с “големците”, силните на деня. Помощник – регистраторът не се притеснява да признае, че би стигнал и до крайна степен на нравствено падение за да реализира целта си.
Главният герой се разграничава от онези свои съмишленици, чийто живот е осмислен от висш нравствен идеал. Той открито изявява подигравателното си отношение към хората, които са избрали ценностите на духа пред изкушенията на материалното. Речта на дребния чиновник е изпъстрена с дисфенизми, открояващи противопоставянето на две несъвместими житейски позиции. Поведението на служителя е най – красноречивото доказателство, че той не е идеалист, а се ръководи от личния интерес и стремежа към материални блага.
Първият фейлетон от цикъла “Разни хора, разни идеали” разкрива проявленията на обществената поквара и сатирично изобличава духовно обезличените “герои” на времето, които са загубили човешкия си нравствен облик и с приспособяване към всяка власт, крепяща устоите на злото. Втората фейлетонна творба заклеймява негативното явление, чието олицетворение е мрачната фигура на освободения политически престъпник. Композиционната рамка се характеризира с обръщение към неназован събеседник, по всяка вероятност съмишленик и съучастник в извършените дела. Същинската част на фейлетона е монолога на зловещия герой, който е опиянен от чувството за безнаказаност. Това възкресяване на кошмарните моменти от миналото не е поради проява на разкаяние или от угризения на съвестта. То има за цел да изрази убеждението на злодея, че е  над закона и е недосегаем за всяко правосъдие и възмездие.
В думите на самозабравилия се престъпник се чувства предизвикателство към всички жертви на политическия терор. Те са обект на подигравка от страна на своя мъчител. Безсъвестният и бездуховен палач се надсмива над техния идеализъм, като издига в култ грубите, първични житейски наслади. Циничната реч на безскрупулния, безцеремонен герой го представя като аморален, опасен социален тип, изпълнен с омраза към хората, които са останали верни на принципите си. Авторът изобличава пороците на обществената действителност, в която злото тържествува, гаври се с истинските морални стойности, наричайки ги презрително “Вятър” и безсрамно, и безочливо се представя за патриотична сила, загрижена за съдбата на отечеството.
Мотивът за псевдопатриотизма, откроен във финала на втория фейлетон е централен в третата творба от цикъла “Разни хора, разни идеали”. В нея е представена в сатиричен план житейска философия на онези обществено – политически фигури, които спекулират с националния идеал, ръководейки се единствено от личните си интереси. Авторът използва отново композиционната форма на монолога, за да се осъществи пълното саморазкриване на героя, без всякакви задръжки, без опит да скрие истинските си намерения. Лъжепатриота е своеобразен двойник на Бай Ганьо – като поставя над всичко собствената си изгода “келепира”, като своя безскрупулен събрат презрително назовава възвишените идеи “вятър” и “бошлав”. Героите са обединени от стремежа да се облагодетелстват от сложната политическа ситуация, за да осигурят благоденствието си.
Символният образ на солунската митница се превръща в знак за непочтеното домогване до материалното богатство без оглед на средствата. Авторът заклеймява недостойната и срамната политическа игра, в която са заложени националните интереси. Откроява се опозицията между свещения идеал – освобождението на Македония.
В разбиранията на псевдопатриота за печелившия начин на преуспяване се открива сходство с възгледите на кариериста от първия фейлетон. Свързва ги изразеното убеждение, че най – сигурният път към издигане по стълбицата е унизителното покорство и подчинението на висшестоящите. Различни са проявленията на това духовно обезличаване пред по – силните, но общото е отблъскващата, будеща погнуса робска психика. Темата за незаличените следи на робството о поведението на Алековите съвременници е особено актуална за българската литература от 80-те и 90-те години на 19в.
Мотивите за раболепието и загубата на човешкото достойнство са разработени и в последното произведения от Алековия фейлетонен цикъл. Тази творба, публикувана след смъртта на писателя, обобщава неговите наблюдения за сблъсъка на контрастни възгледи за общественото поведение на личността. За разлика от другите фейлетони, творецът избира диалога, като най – подходящо средство за представяне на взаимно изключващи се позиции. Разкривайки схващанията на чичото, авторът изобличава конформизма, примирението със социалната несправедливост, фатализма намерил израз в разбирането за неунищожимостта на злото и безсмислието на всеки протест срещу произвола на властниците. Загубилият духовната си свобода герой е направил своя избор – да не се бори срещу неправдите, които са неизкореними.
Последният фейлетон е единствената творба от Алековия цикъл, В която образа на “ветрогонците” има по – разгърнато присъствие чрез ироничните реплики на младежа. Те не представляват неговата житейска философия и политическите му убеждения, но изразяват несъгласието му с наставленията на чичото. На жалкия егоистичен “идеал”, белязан с моралното падение, авторът противопоставя своя свещен идеал, чиято същност са свободата на духа, благородството и любовта между хората.
Цикълът  “Разни хора, разни идеали” изгражда в художествено – публицистичен план множество от типизирани образи. Фейлетоните на Алеко Константинов представляват “жесток обвинителен акт” против моралните герои на мрачната епоха, превърнали се в олицетворение на обществената поквара.

Харесахте ли публикацията "разни хора разни идеали анализ" ?

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (7 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 8 votes)

мотивационно писмо за работа

МОТИВАЦИОННО ПИСМО. МОТИВАЦИЯ

Мотивационното писмо се оформя, когато е първичен документ при кандидатстване за работа и към него прилагаме и други документи – автобиография, препоръки, характеристики.

Мотивацията се съставя като самостоятелен документ, когато към заявлението, придружителното писмо или автобиографията се изисква да се приложат и мотивите за кандидатстване за работа.

В практиката намират приложение и двата варианта на документа.

Мотивационното писмо не трябва да е дълго, добре е да се разположи на една машинописна страница. Мотивационното писмо може да се състави в два варианта с адресат или без адресат и трябва да бъде: пряко, да излиза от Ваше име; да бъде искрено; да почива на основата от изчерпателно-информационни факти; да не съдържа лични данни, които не се отнасят към проблема; да стимулира интерес; да привлече доброжелателно внимание; да предизвика желание за установяване на мотив за наемане; да показва увереност и компетентност.

Реквизитите на мотивационното писмо са:

 • Адресат

 • Автор на документа – трите имена, длъжност

 • Относно -- За заемане на длъжност

 • Обръщение

 • Съдържание -- в два до три абзаца

 • Адрес и телефон за връзка с Вас

 • Дата, подпис

Мотивационното писмо може да съдържа отговор на въпроси като: работите ли в момента, дали сте подали предизвестие за напускане, какво заплащане очаквате, кога можете да се явите на интервю, кога можете да започнете работа на новото работно място.

М О Т И В А Ц И Я

.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТК “РАЙСКИ КЪТ”

.

ВАРНА

.

.

ОТНОСНО: Заемане на длъжността “Изпълнителен директор

.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

.

Кандидатствайки за длъжността “Изпълнителен директор”, във връзка с обявата във вестник “Стандарт” от 21 ноември 2004 г. , бих посочил мотивите си за заемане на конкурсната длъжност.

Желанието ми да работя за изграждането и просперитета на Комплекса се определя от високите изисквания, които се поставят пред кадрите и възможностите за кариера в млад и новосформиран екип, който предлага равен старт.

Смятам, че като изпълнителен директор ще съумея да създам добре работеща пазарна среда и механизъм за финансово стимулиране, развита конкурентна среда и принципни бизнес отношения с колеги и партньори.

Като имам предвид личните си качества и изграден професионализъм, считам, че бих се реализирал успешно в отговорната, динамична и развиваща се институция, каквато е Вашата. Тази работа би ми донесла и дълбоко вътрешно удовлетворение – резултат от вложените в нея знания и възможност за прилагане на досегашния опит в сродна компания в чужбина и в същото време – утвърждаване на нови професионални умения и навици.

Очаквам Вашия положителен отговор.

.

Варна, 2 април 2004 г.

.

С почит:

/Станислав Стоянов/,

GSM XXXXXXXXXXX

ПРЕПОРЪКА

Препоръката и характеристиката са професионални атестации на лице, които съдържат отзиви за работата му, преценка за качествата му като личност. Този тип документи целят да дадат представа за това лице при кандидатстването му за друга работа, както и при други поводи. По начин на съставяне и оформяне препоръката и характеристиката са подобни, с тази разлика, че в препоръката задължително присъства изречението “Въз основа на горното, препоръчвам лицето като подходящо за заемане на длъжността …”, докато в характеристиката само се посочват качествата на лицето. У нас препоръките не са много популярни при постъпване на работа, тъй като кандидатът ще намери за поръчители такива лица, за които се знае, че имат добри впечатления от него. Този ефект може да се намали с допълнителен телефонен разговор. Всичко това не омаловажава значението на препоръките и не бива да ги подценяваме.

Препоръката трябва:

 • Да отбелязва името на автора и длъжността му;

 • По какъв повод познава човека, когото препоръчва;

 • Времето, през което са работили заедно;

 • Следват същинските оценки за кандидата;

 • Написаното в препоръката би тръбвало да бъде подкрепено с факти, доколкото това е възможно и да не утежнява документа;

 • Необходимо е да се отбележи за какви длъжности е подходящ кандидатът;

 • Завършва се с името и подписа на изготвилия препоръката, неговия адрес и телефон за контакт.

ХОТЕЛ “ЧАЙКА”

Бул. “Възраждане” № 67, Варна, тел. 038912346789

.

.

П Р Е П О Р Ъ К А

.

.

ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

.

НА ИВАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЯНОВА

ЕГН 7712123456

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛА

.

.

Въз основа на моите наблюдения като ръководител мога да изтъкна качествата на г-жа Иванка Димитрова, които считам, че представляват интерес за всеки работодател.

Иванка Димитрова работи прецизно и експедитивно, има отлични професионални умения, инициативна и отговорна, толерантна и отзивчива с колегите си, корекна и уравновесена, което й помага при работа с клиенти.

Желанието за сътрудничество и професионално усъвършенстване я правят ценен служител за всеки колектив.

В качеството си на главен мениджър на Хотел “Чайка” препоръчвам да се уважи искането на г-жа Димитрова за главен администратор във Вашия хотел.

.

Варна, 02.09.2005 г.

.

ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР:

(С.Петрова)

Харесахте ли публикацията "мотивационно писмо за работа" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Ултразвук

ultrazvukУлтразвукът е звук с честота по-голяма от горната граница на човешкия слух, около 20 килохерца. За ултразвука са важни две негови предимстрва: първо, в течности и твърди тела той се поглъща много по-слабо от обикновения звук и, второ, могат да се създават източници, които излъчват ултразвук в определена посока и в тясна област, т.е. контролиране на неговата посока на разпространение.
Тези предимства се използват в уреда за измерване на дълбочините на водни басейни, наречен ехолот. На корабите се монтира източника и приемник на ултразвук.

Източникът излъчва кратък сигнал и се отчита времето от изпращането му към дъното до връщането му, което се улавя от приемника. Като се знае скоростта на ултразвука във водата и с помоща на данните от ехолото се определя дълбочината.
Друг уред, който използва ултразвук е радарът. Той изпраща сигнали в широка област. Повърхността на дадено тяло, намираща се в тази област, отразява сигналите в зависимост от формата си и това позволява да се установи не само разстоянието до тялото, но и формата му.
Някои животни като кучета (до 45 килохерца), делфини (до 150 килохерца) и прилепи (до 110 килохерца) имат по-висока граница от тази на човешкото ухо и могат да чуват ултразвук. Поради тази пречина звуците с висока честота са често срещан начин за общуване при някои животни.  Прилепите използват ултразвука и като средство за навигация и ориентиране в тъмнината, а също и за намиране на плячка. Като използват отражението и възвращаемостта на вълните, те лесно установяват растоянието до различни предмети или животни.
Между обитателите на водните простор, най-добре е изучено използването на звука и ултразвука от делфините. Те също, подобно на прилепите използват ултразвука за намиране на храна, ориентиране и общуване по между си. Делфините изпращат ултразвукови сигнали, които след отражение се приемат от тях като ехо. Така те намират различни предмети под водата, било то скали или пасажи с риба, която им служи за храна. Ултразвукът се използва от много дълбоководни риби.
Ултразвукът има приложение в медицината. В медицината, с помощта на ултразвук или ехография може да се визуализират мускули и меки тъкани и по този начин да се сканират органи. Съществуват и акушерски ехографи за наблюдения по време на бременност. По-мощни ултразвукови източници намират приложение в лечението на различни ракови заболявания и разбиването на камъни в бъбреците.
В промишлеността ултразвукът се използва широко в регистрирането и оценка на различни дефекти и нееднородности в изделията. Така се откриват дефекти като шупли, пукнатини и др. Ултразвукът почти не се поглъща в метала, но се отразява от повърхността на дефекта и приемника отчита наличието на дефект. Този метод се прилага основно при много отговорни изделия, поради високата си себестойност.  Честотите на ултразвуковите вълни, които се използват най-често са от порядъка на 1-20 мегахерца.
Ултразвуковото почистване се използва в бижутерията, оптиката, за почиставане на часовници, зъболекарски и хирургически инструменти. За осъществяването на това почистване се използват звуци с честота 20-40 килохерца.
Чрез облъчване с ултразвук много добре се чистят също така и повърхности на ценни музейни предмети: мраморни статуи, керамични и порцеланови съдове, скъпоценни камани и др.
Днес с помоща на ултразвукови бормашини могат да се пробиват отвори с най-сложни форми в най-твърди и крехки материали. Ултразвурът запоява и калайдисва алуминия, той заварява, той разбърква стопения метал, за да се получат след това отливки с високо качество.
Ултразвукът не само раздробява, но може да ускорява и обратния процес, наречен "коагулация". Облъченият с ултразвук запрашен въздух бързо се пречиства, тъй като дребните частици, бързо се събират в по-едри и падат долу.
Ултразвукък намира извънредно широко приложение в науката, техниката и военното дело.  Но едно е сигурно- за в бъдеще човек ще намира все повече и повече негови приложения.

Хареса ли ви публикацията "Ултразвук" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

Бизнес План на Фирма

РЕЗЮМЕ

Настоящият Бизнес-план разглежда възможността за разработване на къща за гости в град Белоградчик, която ще работи целогодишно. Потенциалните потребители на услугите ни ще са семейсва с или без деца, спортисти, български и чуждестранни туристи, природолюбители и други.

Основната идея при изграждането на къща за гости е осигуряване на възможност за пребиваване, почивка и възстановяване с все по-висока степен на комфорт, чрез ефективно и конкурентно предлагане на туристически услуги. Те са съобразени с възможностите и предпочитанията на клиентите. Туристическият продуктът е всичко, задоволяващо потребности и желания, което може да бъде предложено на пазара, с цел привличане на внимание, придобиване, използване и потребление. В случая нашият продукт е услуга. Ще се предлагат места за краткосрочен престой с много високо качество на обслужване.

Мисията ни е да задоволим туристическите потребности на потенциалните ни клиенти чрез предоставянето на пакет висококачествени услуги на достъпни цени. Във връзка с това екипът поставя цели в:

 • краткосрочен аспект:

добиване на известност сред широк кръг потребители, заемане на пазарни позиции и покриване на разходите на фирмата;

 • дългосрочен аспект:

оцеляване на пазара, повишаване качеството на обслужване чрез допълнително обучение на персонала и реализиране на икономическа печалба.

Конкуренция съществува, но нашият бизнес ще успее да се докаже на пазара поради многобройните туристи, които посещават града. Направен е SWOT-анализ на силните и слабите страни, евентуалните възможностите и заплахи за фирмата.

Подробно са разработени елементите на маркетинг-микса. Ще се предлагат качествени услуги в сферата на туризма, като ще се стреми те да бъдат на достъпни цени. Във връзка с това е избрана най-подходящата ценова стратегия за фирмата, дистрибуционен канал и средства за комуникация.

 1.Описание на бизнес идеята, правна форма

Проектът е свързан със създаване на „Къща за гости в град Белоградчик”. Градът се намира в Северозападна България и е живописно разполжен в западната част на Стара планина. Той е център на община с около 5800 души население. Нашата цел е да предоставим благоприятни условия на туристите, които желаят да се насладят на красотите на град Белоградчик. След проучване установихме, че няма достатъчно хотели и къщи за гости, където да отсядат туристите и преценихме, че този бизнес ще има успех в региона.

Предвижда се реконструкция и ремонт на съществуваща двуетажна къща, предоставена от един от съдружниците, във вилна зона на град Белоградчик и след основен ремонт пускането и в експлоатация като къща за гости. Тя е в близост до известните Белоградчишки скали. След ремонта ще бъдат обособени следните помещения: На първия етаж ще са разположени рецепция, кухня с трапезария и апартамент. На вторият етаж ще бъдат обособени: стая с двойно легло, две стаи с по две единични легла като всички ще разполагат със санитарен възел.

Капацитет общо 10 места.

В двора се предвижда обособяване на градина с беседка и барбекю с навес, под който могат да се съберат 10 – 15 души. По предварителна заявка ще се предлага приготвяне на храна и организиране на групово посещение на туристически обекти. Фирмата ще се ръководи от двама съдружници, като се предвижда наемане на необходимия за дейността персонал. Клиенти на фирмата ще са многобройни български и чуждестранни туристи и хора, желаещи да посетят Белоградчишките скали, за да си починат от напрегнатото ежедневие. Конкуренция съществува, но поради многобройните посетители на района и засиленият интерес към него, екипът смята за възможна реализирането на идеята.

За правна форма на предприятието нашият екип избра ООД. Ние смятаме, че това е най-удачният избор, защото не желаем да поемаме риска на неограничената отговорност, както и при осъществяване на големи стопански проекти с повишен риск , точно затова екипът избра за правна форма -- дружество с ограничена отговорност.

Съдружниците в ООД отговарят за задълженията си само с дяловата вноска на техния капитал.Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата, както и да получи съответния дял при ликвидация.

Като голямо предимство на този вид правна форма се смята, че отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловото им участие, а на дружеството- до неговото имущество. Съдружниците имат широки права за контрол над дейността на дружеството.

1.1 Мисия.

Мисията е създаване на къща за гости, която да предложи на клиентите си уютна атмосфера и качествено обслужване на достъпни цени.

1.2 Цели.

1.2.1 Краткосрочни:

 • добиване на известност сред широк кръг потребители;

 • заемане на пазарни позиции;

 • покриване на разходите на фирмата;

1.2.2 Дългосрочни:

 • оцеляване на пазара;

 • повишаване качеството на обслужване чрез допълнително обучение на персонала;

 • реализиране на икономическа печалба;

2.Маркетинг

2.1Състояние на отрасъла.

В наши дни туризмът в света е мощен фактор за социално – икономическо развитие. Ролята му на икономически и социален феномен и го нарежда сред най-важните отрасли в страната. В по-глобален аспект туризмът е не само пътуване с цел отих и развлечение на хората, но и средство за осъществяване на връзки по между им, за икономически, политически и културни контакти. Това обяснява динамиката на туристическите патувания, които в интервала 1986г. – 2006г са нараснали с 300млн., като се очаква до 2020г. да достигнат 1,6 млрд. Същевременно не бива да се забравя , че туризмът като масово явление , освен своите положителни ефекти –милиони души днес са заети в тази област , източник на приходи за местното население, извор на атракции, забавления, отдих и спорт има своите нигативи върху природата.Българския туризъм по отношение на конкурентоспособност, качество и разнообразие на услугите и утвърдени дестинации на международния пазар, се намира на средно равнище спрямо развитите туристически държави. Това налага необходимостта от сериозни и реално изпълними стратегически решения за перспективно и устойчиво развитие.

Туризмът е силен генератор на приходи. Той формира 11% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб, като въпреки ситуацията на световна икономическа криза, се очаква този процент да се увеличис 4-5%. По последни данни се очаква ръст и на туризма в България с 5%. Друга не по-маловажна негова функция е приносът му за развитието на отрасли на икономиката, и по-конкретно на търговията, транспорта, съобщенията, селското стопанство, производството на стоки за бита и други. Туризмът е и един от най-значимите отрасли в България. Тя е сред страните, които трябва да бъдат посетени през 2012 година, съветва световно известният туристически справочник Лоунли планет, цитиран от БТА. Страната е на пето място в класацията на справочника, представяща 10-те страни, които туристите трябва да посетят през идната година.

През периода януари – юли 2011 г. България е посетена общо от 3 505 119 чуждестранни граждани. Техният брой е с 6% повече спрямо същия период на 2010 г. Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 2 493 853 посещения и ръст от 7.3%. Това е предпоставка да мислим, че нашите клиенти, с всяка изминала година ще се увеличават.

Страната ни разполага със забележителни природни и културно-исторически ресурси за развитие на всеки вид туризъм. Къщите за гости са преобладаващо средство за настаняване в почти всички райони. Българите се възприемат като гостоприемни, а българската храна и кухня, като изненадващо вкусни.

Община Белоградчик се стреми да подобри условията за развитие на културния туризъм в този край. Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” на общината предвижда реставрация на Белоградчишката крепост, промоция и реклама.Залага се още на благоустрояване на уличната мрежа до Белоградчишката крепост, както и изграждане на туристически информационен център. Напоследък се забелязва засилен интерес към посещението на забележителностите в Белоградчик. Увеличен е туристопотокът към „Калето” и пещерата Магура

По данни от 09.10.2011г. през целия туристически сезон, Белоградчик е бил посетен от 92 000 туристи.Като цяло август и септември определено са месеците с най-силен туристически поток.През месец август около 16 000 туристи са посетили Белоградчик, а през септември броят им е бил почти същият.

Няма промяна в броя на легловата база, като има няколко нови къщи за гости, но те все още не са лицензирани. По последни данни, Белоградчик разполага с около 800 места леглова база, които не са достатъчни за постоянно прииждащите туристи в региона.

 2.2 Проучване и сегментиране на пазара

След поведеното маркетингово проучване относно проект за създаване на “Къща за гости в град Белоградчик” Смесеният туризъм е най-педпочитан, следван от планинския. Много малка част от хората предпочитат морския туризъм. Екипът установи, че една голяма част от анкетираните ходят веднъж годишно на почивка, а тези, които не ходят са много малко. Поради това,че Белоградчишките скали се превърнаха в световноизвестна атракция, те са посещавани от почти всички хора, които екипът анкетира. Нищожен е броят на тези, които не биха отделили време и средства за почивка. Не е голяма разликата мужду броя на анкетираните , които искат да отидат със семейството си на почивка, и тези които искат да отидат с приятели. Хората посещавали къщи за гости не са доволни от обслужването, обстановката и не на последно място от високите цени. Според представите на анкетираните мечтаната къща за гости трябва дае уютна, да пресъздава семейната обстановка, да предлага развлечения за по-младите и предлаганите услуги на достъпни цени. Разделянето на пазара според различните негови характеристики на отделните групи потребители се нарича сегментиране. Тези групи имат сходни желания, покупателна способност, географско положение и навици за пазаруване.Хората имат различно поведение и отношение към услугите и това е предпоставка за сегментация на пазара.

Наши потенциални клиенти са семейсва с и без деца, спортисти и туристи, които имат добра изходна точка към забележителностите на Белоградчишките скали. Тук те могат да намерят чистота и спокойствие в съчетание със здравословна почивка и възможност за възстановяване.

-- семейства с деца – най-голямата група от туристи. За тях от най-голямо значение е децата да се забавляват в подходяща среда, да създадат нови приятелства.

-- природолюбители – те са специфична група от нашите гости, които карат отпуските идивидуално или на малки групи.

-- хора занимаващи се с активна спортна дейност – особените очаквания на тази група туристи се изчерпват с осигуряване на помещение за складиране на оборудването.

-- приятели, колеги, хора със сходни интереси – тези туристи пристигат извън основния сезон, особено през уикендите, което допринася за удължаване на туристическия сезон извън типичните ваканционни месеци.

След анализа на тези фактори установихме, че имаме добра перспектива за развитието на нашия бизнес. Дейността на фирмата е насочена към туризма и развитието му в страната ни. Фирмата ни „Туризмо” ООД ще се съобразява с финансовите възможности на клиентите си като им предлага качествени услуги на достъпни цени.

 

 

2.3Анализ на конкуренцията

В град Белоградчик най- силно развита е сферата на туризма. Това се дължи на една от най -- големите туристически атракции на територията на България – Белоградчишките скали. Те са предпоставка за превръщането на града в туристически център. Градът разполага с много хотели, къщи за гости и квартири, но легловата база не е достатъчна. Въпреки размерите си от едва 411 кв. км. отдавна се е наложил като популярна туристическа дестинация в България.

Нашите конкуренти са:

 

Хотели:

1.”Белоградчик”

2.”Далиа”

3.”Рай”

4.”Скалите”

5.”Его”

6.”Бедрок”

 

Предимства:

-- имат по – голяма леглова база;

-- някои разполагат с ресторант, спа център, фитнес, вътрешен басейн;

-- възможност за кредитно отчитане и разплащане за удобството на гостите на хотела.

 

Недостатъци:

 • по – високи цени;
 • неквалифициран персонал;
 • по-трудно цялостно подържане на леглова база и санитарни възли;
 • липса на приспособления за инвалиди;
 • големият капацитет на хотелите не дава възможност за ползотворна почивка.

 

Вили:

 

1. ”Алекс”

2. ”Джун”

3 ”Скалолазка”

4. ”Албасита”

5. ”Под липите”

6. ”Римско злато”

 

Предимства:

 • по – ниски цени;
 • поради по – малката леглова база отсядат по малко хора и това осигурява по – голямо спокойствие;
 • цяло семейство или голяма компания, може да наеме самостоятелен имот, където да се чувства като у дома си.

 

Недостатъци:

 • някои са по – отдалечени от града;
 • имат по – малка леглова база;

 

 

Къщи за гости в града:

 

1.”Драките” 7.”При Сашо”

2.”Зора” 8.”Гето”

3 ”При Невена” 9.”Незабравка”

4.”ИнИ” 10.”Касъл Котидж”

5.”Примавера” 11.” Маджарови”

6.” Елена”

8.”Генчеви”

 

Къщи за гости разположени в села около Белоградчик:

 

 

1.”Костадиновата къща” 4. ”Маринината къща”

2. ”Маркашница” 5. ”Берчината къща”

3. ”Горски кът” 6. „Релакс”

 

Недостатъкът, който имат тези къщи за гости в сравнение с нас е, че се намират по-далеч от града и това изисква допълнителни разходи за придвижване до желаната дестинация.

Въпреки голямата конкуренция в региона нашият бизнес ще успее да се докаже на пазара поради многобройните туристи, които посещават града.

2.4 SWOT- анализ

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

-- благоприятно местоположение -- тихо, спокойно и екологично чисто място;

-- собствена къща;

-- познания по чужди езици;

-- висококвалифициран персонал;

-- високо качество на предлаганите услуги;

-- добри комуникации – телефон и интернет;

-- голямо търсене на пазара.

-- недостатъчна популярност на фирмата и предлаганите услуги;

-- по-малка леглова база;

-- сезонност на приходите

-- недостатъчно средства за по-агресивно стъпване на пазара;

-- отдалеченост от голям градски център като София и Пловдив

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

ОПАСНОСТИ

-- бързо преудоляване на неизвестността;

-- привличане на нови клиенти;

-- предлагане на услуги на атрактивни цени;

-- разширение на дейността, при постигане на желаните резултати.

-- нарастващ интерес към алтернативния туризъм;

-- природна даденост.

-- задълбочаване на финансовата криза;

-- поява на нови конкуренти;

-- ръст на инфлацията- намаляване покупателната способност на клиентите;

-- наличие на нелоялна конкуренция.

-- промяна на нормативната уредба;

 

 

 

 

3. Маркетинг микс

Маркетинг микс – комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажби на целевия пазар.

Състои се от 4 елемента:

-продуктова политика;

-ценова политика;

-- дистрибуционна политика;

-- комуникационна политика.

3.1. Продуктова политика

Когато се говори за продукт, винаги се мисли за целия пакет стоки и услуги, които предприятието предлага на пазара. Мислим за свързания с продукта имидж, както и за предлагането на свързани с продукта услуги. Стоката събира в себе си полезните качества на изделието и служи за удовлетворяване на определена потребност.

Фирма „Туризмо” ООД ще предлага качествени услуги в сферата на туризма, като ще се стреми те да бъдат на достъпни цени. Нашият продукт ще бъде насочен изцяло в сферата на услугите. Къщата за гости ще отговаря на всички изисквания съгласно Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.

Къщата ще е на два етажа. На първия етаж ще са разположени рецепция, кухня с трапезария и апартамент. На вторият етаж ще бъдат обособени: стая с двойно легло, две стаи с по две единични легла като всички ще разполагат със санитарен възел.

Основните услуги, които ще предлагаме са:

 • нощувка + закуска;

 • нощувка + закуска и вечеря;

 • нощувка + закуска, обяд и вечеря.

 • кабелна телевизия, интернет

Нашият екип е решен да разнообрази предлаганите основни услуги с допълнителни такива:

 • възможност за посещение на Белоградчишките скали, пещера Магура и Рабишкото езеро заедно с екскурзовод, който ще им представи интересна информация.

С предлаганата от нас услуга ще се стремим да бъдем винаги различни и полезни за клиентите. Обслужването ще се извършва от мотивиран персонал за пълно задоволяване изискванията на клиента.

Наши потенциални клиенти ще бъдат български и чуждестранни туристи, обикновени хора които искат да си отпочинат от напрегнатото ежедневие и да се насладят на забележителностите на българската природа.

3.2. Ценова политика

 

Ценовата политика е система за оперативно и стратегическо управление на цените в маркетинга на фирмата ни. Тя обхваща всички мероприятия и действия, отнасящи се до цените. Чрез правилното и разработване ще осигурим постигането на такива продажни цени, които да са приемливи за потребителите и оптимални за нас от гледна точка на конкретните пазарни условия и нашите финансови, пласментни позиции и възможности.

Основни услуги Цена (лв.)
нощувка + закуска 18.00 + цената на закуската
нощувка + закуска и вечеря 18.00 + цената на закуската и вечерята
нощувка + закуска, обяд и вечеря 18.00 + цената на закуската, обяда и вечерята

 

Храна по желание на клиените ще се заплаща съгласно изготвено меню.

 

Допълнителни услуги

Цена (лв.)
посещение на Белоградчишки скали Основна услуга + 5
посещение на пещера Магура Основна услуга + 5
посещение на Рабишко езеро Основна услуга + 5

 

Къщата за гости разполага и със собствен транспорт.

В цената на избраната основна услуга се включва безплатно ползване на безжичен интернет, кабелна телевизия .

Отстъпки, касаещи предлаганите допълнителни услуги: (без цената на основната услуга)

Предлага се и възможността за наемане на цялата къща за 140 лева за един ден.

Екипът на „Туризмо” ООД предлага и някои отстъпки, които допълнително ще засилят интереса към предлаганите от нас услуги.
Отстъпки:
-- за деца под 10 години -- 50% отстъпка;

-- за 3 нощувки -- 5% отстъпка;
-- за 5 нощувки -- 10% остъпка;

 

3.3. Дистрибуционна политика

 

Маркетинговата дистрибуционна политика включва анализ на възможните варианти за доставяне на стоки и услуги и разработване на този, който осигурява най-добро удовлетворяване на потребителските изисквания и предпочитания и съответно – максимални резултати за участниците в канала на разпределение. Пласментът обхваща всички процеси, свързани с предоставянето на стоки и услуги на потребителите чрез пазарна размяна. Той е последната фаза на възпроизводствения процес: осигурява възвръщаемостта на вложените разходи чрез парични постъпления и така влияе на развитието на предприятието. Има за цел не само да отговаря на съществуващото търсене, но и да създава ново търсене и нови потребности.

Дистрибуционната политика на фирмите касае изграждането и управлението на каналите за дистрибуция. Туризмо” ООД ще използва директна дистрибуция, тъй като ние предлагаме услугите си пряко на клиента без канали на разпределение.

 

 

Фирма "Туризмо" ООД

Краен потребител

За улеснение и популяризиране ще бъде създаден web сайт с възможност за online резервации и електронно разплащане.

 

 

 

3.4. Комуникационна политика

 

Комуникационната политика е един от най-важните елементи от маркетинг микса, тъй като практически осигурява информацията и връзката между потребители и дадена организация. Без изпращането на информация до потенциалните потребители за предлаганите от дадена организация продукти, не би било възможно да се реализират целите на фирмата.

След положените от екипа ни усилия да планираме, проучим и анализираме информацията следва да запознаем пазара с предлаганите от нас услуги.

Всяка услуга се купува тогава, когато организацията насочи вниманието на потребителите към нея и към себе си. Ние ще използваме най-вече рекламата, за да представим своите услуги на пазара. С нея като цяло преследваме три основни цели:

-Да създаваме, налагаме и различаваме собствената търговска марка и по този начин да намалим внедряването на конкуренти.

 

-Да увеличим пазарния дял на рекламираната услуга и да спечелим нови пазарни сегменти.


-Да създадем лоялност към собствената търговска марка и предлаганият асортимент услуги.

 

Начините за реклама, които ще използваме, за да представим нашите услуги са брошури, рекламни листовки, визитни картички и създаване на web-site на „Туризмо” ООД. Чрез техниките, които прилагаме за насърчаване на продажбите, целим да подтикнем към покупка онази целева аудитория, която се двоуми в своето решение.От една страна организацията се стреми да привлече вниманието на целевата група, а от друга да обучи добре своите служители по продажбите. В началото ще предлагаме нашите услуги на по-ниски цени, в сравнение с конкурентите, защото нашата фирма е новосъздадена и трябва да си утвърди място на пазара.

Чрез PR, „Туризмо” ООД не се опитва да наложи конкретена услуга на пазара, а да създаде положителна представа за себе си и да увеличи доверието на бъдещите си клиенти.

Интернет е най-често използваното средство за общуване , което предлага по-големи възможности за развитие на вече съществуващите рекламни средства и техники. Затова ние ще създадем web- сайт, чрез който ще популяризираме предлаганите от нас услуги, за да достигнем до по-широк кръг от потребители.

Предвиждаме да се включим като член на Българска асоциация за алтернативен туризъм, а предлаганите от нас услуги в изданията и.

Чрез системата на туристическите информационни центрове предвиждаме да популяризираме своята услуга пред директно търсещите клиенти.

Чрез глобалната мрежа ще си осигурим достъп до он-лайн каталози за туристически продукти и услуги, като по този начин имаме възможност да разширим кръга на потенциалните си клиенти.

Чрез участия в туристически борси ще осъществим контакти с тур операторски фирми от страната, като им предложим нашите услуги да бъдат включени в техни пакети.

 

4. Организация и управление

 

4.1 Местоположение

Добрият избор на мястото е решаващ за успеха или неуспеха на създаденото предприятие. Локализирането на предприятието върху определена територия е свързано с географските, климатичните, икономическите и политическите условия, с традициите на регионите, суровинната база, демографския фактор и др. Нашият екип избра за място на предприятието, което ще създава, къща намираща се в подножието на Белоградчишките скали. Ние избрахме това място, защото природният феномен намиращ се там привлича много туристи, които ще бъдат наши потенциални клиенти. Всички ресторанти, кафенета, интересни места за посещение и забележителности, с изключение на Рабишкото езеро и Магурата, в Белоградчик са на пешеходно разстояние от къща за гости „Туризмо”. Къщата е разположена на уникално панорамно място, от което се открива гледка към красиви местности в града. Къщата е предоставена от единия съдружник, което е много изгодно за нас, тъй като така ще можем да спестим финансови средства.

4.2 Сгради и помещения.

 

Сгради.

Предоставената от единия съдружник къща се намира във вилна зона на града, с изглед към Белоградчишките скали. Къщата е с жилищна площ 200 кв.м. Дворът е с площ 1000 кв.м.

 

Помещения.

След ремонта ще бъдат обособени следните помещения:

 

Първи етаж:

-- 1 кухня с трапезария – 30 кв.м

-- рецепция – 20 кв.м

-- апартамент – 40 кв.м

-- коридор – 10 кв.м

 

Втори етаж

-- 1 стая с двойно легло – 25 кв.м

-- 2 стаи с по 2 единични легла – 40 кв.м

-- 2 тераси – 10 кв.м

-- коридор – 10 кв.м

-- килер – 15 кв.м

4.3 Машини и оборудване.

Това, което ще ни е необходимо като оборудване за стаите е следното:

Необходимо оборудване

Брой

Цена

Стойност

Обща сума

Двойно легло

2

250

500

 
Единично легло

4

150

600

 
Двоен матрак

2

250

500

 
Единичен матрак

4

170

680

 
Диван

2

500

1000

 
Нощно шкафче

8

60

480

 
Гардероб

4

350

1400

 
Спално бельо

14

50

700

 
Перде

10

50

500

 
Полюлей

10

80

800

 
Маса

6

150

900

 
Стол

16

35

560

 
Покривка

12

20

240

 
Принадлежности за баня

4

600

2400

 

11260

 

Това, което ще ни е необходимо като машини и оборудване е следното:

 

Вид

Брой

Ед.цена

Обща стойност

Обща сума

Телевизор

5

300

1500

 
Бойлер

5

200

1000

 
Хладилник

2

400

800

 
Климатик

4

500

2000

 
Телефон

5

30

150

 
Транспортно средство-бус (10-местен)

1

7000

7000

 
Компютър

1

900

900

Касов апарат

1

350

350

Барбекю

1

300

300

 

14000

Сумата, която е нужна за покриване на разходите за машини и оборудване възлиза на 25 260 лева.

4.4 Суровини и материали за започване на дейността

 

 

Материал

Обща сума

Почистващи и перилни препарати

100

Безалкохолни напитки

100

Алкохолни напитки

200

Месни продукти

200

Млечни продукти

100

Подправки

10

Захар

30

Сол

10

Брашно

50

Основни храни

200

Храните, които са с по-малък срок на годност и се потребяват по-бързо, ще бъдат закупувани от местните хранителни магазини. Общата сума за месец възлиза на около 1000 лева.

4.5 Технология на дейността

 

Всяка къща за гости в зависимост от ресурсите, с които разполага предлага свой специфичен пакет услуги.Съвремените гости очакват да намерят много допълнителни удобства заедно с основните -- настаняване и хранене. Гостите ни може да очакват в стаята да има телефон, телевизор, радио, както и редица други допълнителни услуги. За по-голямо удобство на нашите клиенти ще им бъде предоставена възможност за резервации онлайн.

Основната политика на „Туризмо” ООД по отношение технологията на обслужване е насочена към максимално задоволяване нуждите на госта. Ако може да се говори за някакво мото или девиз в това отношение, то то е “Гостът е на първо място“.Тази идея се внушава на всеки новопостъпил служител, независимо от ранга на длъжността му. Въпреки проблемите и неуредиците, важното е гостът да си тръгне доволен, което е една от стъпките за спечелване на неговата лоялност.

4.6 Доставки.

 

Доставчиците са едни от най – важните партнъори на фирмата и не бива да забравяме, че финансовият резултат на организацията е в пряка зависимост от избора ни.

Успехът на фирмата зависи много от цените на доставчиците ни. Затова ние избрахме утвърдени на пазара марки , предлагащи разнообразни стоки на достъпни цени, като:

 • Фирма „Домко” ООД гр. София

 • Мебелна компания „Арон” гр. София

 • Магазин „Технополис” гр. София

 • Хипермаркет "Кауфланд" гр. Видин

4.7 Персонал

Съдружници -- двама

Основните длъжности в „Туризмо” ООД ще бъдат заети от съдружниците. Останалата част от персонала ще се осигури чрез помощта на интернет обяви, бюро по труда и други. Фирмата ще има нужда да бъдат наети 2 лица в съответните длъжности:

1. Готвач

2. Камериер

Длъжност

Брой

Образование

Длъжностни задължения

Заплата

Управител

1

Работа с компютър, владеене писмено и говоримо на английски език

Съдружник

Ръководи и организира цялостната дейност по посещение, настаняване и обслужване на клиентите.Утвърждава графиците за работа на персонала и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работата.Контролира състоянието на финансовата отчетност на различните работни места.

850

Счетоводител,

Касиер

1

Работа с компютър и владеене на английски език.

Съдружник

Оформя документите, свързани с финансовата дейност. Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря. Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения. Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.

800

Готвач

1

Средно образование.Курс за готвач.

Организира и координира работата в кухнята. Организира и участва в производството на собствена готварска продукция. Спазва утвърдената технология за производствона готварска продукция и рецептите за състава, количество и качество на влаганите продукти. Разработва съвместно с управителя менюто, като се съобразява с наличните продукти

500

Камериер

1

Средно или основно образование. Умение за работа с почистващи уреди и апарати.

Поддържа хигиената в определените обекти или помещения. Подменя постелъчния инвентар, пердета, хавлии и посуда. Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни брошури. Следи за изправността на електрическата система и електрическите уреди, поставени в стаите.

360

 

4.8 Управленски екип

В „Туризмо” ООД съдружниците са двама Капиталът възлиза на 45000 лв. и сграда предоставена от единия съдружник. След проведено общо събрание за управител се избира единия, а другия съдружник се избира за счетоводител на фирмата. Екипът включва готвач и камериер

 

 

 

 

4.9 Организационна структура

             

Управителен съвет

Управител

Счетоводител

Готвач

Камериер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Финансови прогнози

 

5.1 Необходими средства за стартиране на бизнеса

 

Предназначение Сума, лв.
1. Ремонт на сграда и помещения.

15 000

2. Покупка на оборудване 25 260
3. Закупуване на първоначални количества суровини и материали 1 000
4. Други първоначални разходи (реклама, застраховки, регистрация, консултации и други) 1 500
Обща сума необходим първоначален капитал 42 760

 

5.2 Източници на финансиране на бизнеса

 

-- Собствени средства – 45 000

 

5.3 Прогнозни приходи

 

Продукт/услуга Ср. количество/месец Прод. цена лв. Приходи

месечно

Приходи

1 год.

Наеми – цяла къща 5 140 700 8 400
Нощувки 18 /8 човека/ 18 2 592 31 104
Приготвяне на храна по желание на клиента  

18 /8 човека/

 

12 /средно/

 

1 440

 

17 280

Допълнителни услуги 10 5 50 600
Всичко: 60 840

 

 

5.4 Прогнозни разходи

 

 

 • Разходи за стоки 1000x 11

11000

 

 

 

 

 

 • Разходи за външни услуги

 

Вид разход Месечен разход Годишен разход (12 м.)
За реклама 50

600

За телефон и интернет 50

600

Ел. енергия 250 3 000
Вода 100 1 200
Консумативи 50

600

Общо   6 000

 

 • Разходи за амортизация

 

Амортизируем актив

Отчетна

стойност

Аморт. норма

%

Начислена

амортизация

Компютър

900

50

400

Транспортно средство

7000

10

700

Общо     1 100

 

 

 • Разходи за работна заплата

 

Длъжност Заплата Общо:
1 Управител 850 x 12

10 200

2 Счетоводител 800 x 12

9 600

3 Готвач 500 x 12

6 000

54 Камериер 360 x 12

4 320

Общо:  

30 120

 

 • Разходи за социални осигуровки

30 120 x 17,9 %

5391,48

 • Други разходи 1000

 

Общо разходи за една година54 611,48

5.5 Финансов резултат

 

След направени изчисления приходите ни за една година възлизат на 60 840 лв.

Разходите са изчислени съобразно актуалните пазарни цени и в тях се включват: разходи за материали, външни услуги, амортизация, работна заплата, соц. осигуровки и други. Общо годишните разходи са 54 611,48 лв.

През първата година от откриването на къща за гости „Туризмо” ще бъде реализирана печалба в размер на 6 228.52 лв.

 

Приход – Разход = 60 840 – 54 611.48 = 6228.52

Рентабилността изразява съотношението между печалбата и разходите на фирмата. Тя отразява резултатите от дейността на предприятието, степента на възвращаемост на капитала, способността му да реализира печалба. Колкото по-голяма е рентабилността на една фирма, толкова по-ефективни са управлението и дейността и. Ето защо рентабилността е един от най-важните показатели за определяне финансово-стопанското състояние на фирмата. Рентабилността на къща за гости „ Туризмо „ ООД , през първата година от дейността и, е 11.41 % което означава, че на 100 лв. разходи ние ще получаваме 11.41 лв. печалба.

 

5.6 Стратегическо развитие

В началото от дейността си предприятието предвижда постигане на поставените краткосрочни цели. След изчисление на финансовия резултат в края на първата година се постига печалба в размер на 6228,52 лв. В дългосрочен план се предвижда разширяване на предлаганите услуги, в това число се включва и изграждането на открит басейн. Успоредно с дейността се предвижда непрекъснато усъвършенстване на персонала, с цел подобряване качеството на услугите, които предлагаме.

За напред са планирани поддържане на взаимоотношения с местните организации, работещи в сферата на туризма, участие в проекти с цел развитието на туризма като цяло на местно и национално ниво. Това ще допринесе за популяризиране на услугите ни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Резултатите от анализа на обкръжаващата среда и проведенета анкета потвърдиха наличието на предпоставки за успеха на нашата идея.

Създаването на къща за гости „ Туризмо” ООД има за цел да предложи на клиентите си уютна атмосфера и добро обслужване на достъпни цени.

 • Оптимистичната прогноза:

Предвиждаме добиване на известност сред широк кръг от потребители и заемане на стабилни пазарни позиции, които ще доведат до успешно покриване на фирмените разходи.

Екипът смята, че ще реализира положителна печалба, поради факта, че в последните години град Белоградчик е привлекателен туристически център заради участието на Белоградчишките скали в класацията за новите седем чудеса на света, а и все по-засилващият се интерес към този вид туристически услуги

 • Песимистична прогноза:

Поради наличието на конкурентни фирми, съществува риск, клиентите ни да предпочетат предлаганите от тях услуги пред нашите. Това може да бъде пречка за реализирането на положителна икономическа печалба през първата година от дейността ни.

Песимистичната прогноза е обвързана и с настоящата финансова криза. Нейното евентуално задълбочаване може да доведе до влошаване на финансовото състояние на клиентите ни и загуба на част от тях.

 • Реалистична прогноза:

Въпреки съществуващите услуги от този род на пазара, ние смятаме, че чрез предлагане на качествени услуги на достъпни цени от наша страна би била сериозна възможност за привличане на клиенти.

Харесахте  ли публикацията "Бизнес план на фирма" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

хаджи димитър анализ

Лириката на Ботев вдъхва преклонение пред свободата на мислещия, действащия човек. Тя пренася във вечността подвига на героя, възпява неговия героизъм, като баладично очертава пътя му към безсмъртието.
Основен проблем в баладата е проблема за смъртта и безсмъртието. Стихотворението е песен за борбата и поражението, за геройската смърт – подвиг и „вечния” живот в паметта на поколенията и в историята на родината.
Високото баладично пространство на балкана е приютило ранения юнак, „потънал в кърви”. Тази територия на волността, типична за българската митолоия и фолклор, противостои на робското поле, огласено от песента на жетварките. Балканът е онова свещено, сакрално място, където имат честта да живеят и умрат само храбри войни,, прооравящи пътя на националната свобода.
”Там на Балкана”, под парещите лъчи на слънцето и под блясъка на нощтното небе, символизиращи вечния кръговрат на времето, изтича кръвта на ранения герой : „ще да загине и тоя юнак”, ще погине още един българин, обрекъл се на делото.
Често се спори за жанра на стихотворението, тъй като настроението и основните чувства са предмет както на одата, така и на баладата. Христо Ботев влага дълбоко – конфликтен смисъл, който преписва на героичния поглед на юнака. Творбата започва с повторено утвърждаване : „жив е той, жив е!” и завършва със строфа, събираща основните смислови единици на текста – юнака, балкана, кръвта, слънцето.
Лирическият текст „завършва” сюжета в началната му точка, като отново подчертава, че героят е жив. Жив не в паметта на признателните поколения, не в песните на певците, а буквално „жив” – и духом и телом :
”кръвта му тече ли тече”, а в началото на текста – „кръвта още по-силно тече”. Така повтът затваря композиционната, сюжетна рамка, уточнява парадокса, че юнака умира и не умира. Белезите на смъртта на страданието – изтичащата кръв, раната – балансират от присъствието на знаците на живота – волята на юнака :кажи ми”, „вземи”, преживяванията на героя „уста проклинат в цялата вселена”.
Противопоставящите се стихове – по смисъл са съседни, като връзката с тях е подчертана с анафора : „юнак с дълбока на гърди рана” и „юнак в младост и сила мъжка”.
Ботев утвърждава безсмъртието, защото не е подвластен на смъртта онзи, в чиито дух тържествува свободата. Той е обречен за вечно живеене и прослава, защото безсмъртна е свободата :
”тос, който падне в бой за свобода – той не умира”.

Хареса ли ви публикацията "хаджи димитър анализ" ?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (32 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 15 votes)

сбит преразказ на радини вълнения

Радини вълнения Сбит преразказ

Рада Госпожина е стройно и хубаво момиче, със светъл поглед и добродушно лице. Тя е сираче от дете. Хаджи Ровоама я е отгледала като храненица и я направила послушница в метоха. Сега Рада е учителка на девойки в първи клас.

Нейният живот е труден, като на всички сирачета -- от малки лишени от любов и грижи, оставени на произвола на съдбата.

Рада израства под надзора на сплетницата Хаджи Ровоама, която не съзнава колко деспотизмът й задушава човешката гордост и достойнство на храненицата й. Затова Рада, вече учителка, понякога шъта на трапезата на Хаджи Ровоамовия брат.

Приближава годишният изпит и тези дни Рада е улисана в училището.

Настъпва денят на изпита. Пременени, ученичките от сутринта пълнят училището и за последно преговарят уроците си.

След църква училищните врати се отварят и хората влизат да заемат местата си.

Рада дава последни наставления. Усеща чуждите погледи върху себе си и се чувствува неловко и несигурно. Но като забелязва отсъствието на Кириак Стефчов мъжеството й се завръща.

Изпитът започва с първокласничките. Рада напрегнато следи отговорите на ученичките си, изпитвани от добродушния учител Климент и се усмихва.

В този миг в стаята влизат чорбаджи Мичо и Кириак Стефчов. Рада пребледнява,защото Кириак Стефчов я плаши и смущава. Той я поглежда високомерно и пренебрежително и по лицето му се изписва жестокосърдие.

Учител Климент кани важния гост да изпитва децата по кратка българска история. Но въпросите, които Стефчов задава на три ученички са отвлечени и неясни. Момичетата не ги разбират, не могат да отговорят и се разплакват. Кириак Стефчов със задоволство констатира пред смутената публика, че е преподавано небрежно.

Залата е смутена, майките на неизпитаните ученички треперят да не се изложат и техните деца.

Рада е слисана и пребледняла от мъка. Струва й се, че ще потъне в земята. Идва й да заплаче.

Зрителите са напрегнати, че децата не могат да отговорят на въпросите. Само Кириак Стефчов тържествува.

Внезапно от публиката излиза Бойчо Огнянов и с твърд глас заявява на Стефчов, че неговите въпроси биха затруднили и ученици от пети клас. Иска разрешение от Рада да изпита една от питаните вече ученичките. Задава същия въпрос като Стефчов, но по-простичко и детето отговаря правилно. Второто момиче също отговаря правилно на Бойчовия въпрос.В залата настъпва облекчение и всички девойчета искат да бъдат изпитани от Непознатия.

Рада гледа с благодарност „шпионина”. Той е за нея като ангел-хранител. Сърцето й се изпълва с признателност, а очите й – със сълзи.

На третото девойче Огнянов задава въпроса, при кой цар са покръстени българите. То отговаря правилно и Бойчо поощрително продължава със следващия въпрос, кой е изнамерил българската азбука. При затруднението на Райна, Бойчо опростява въпроса и детето с радост посочва портрета на Кирил и Методий. Публиката го окурожава.

Чорбаджи Мичо моли Непознатия да изпитата и неговата Събка. Въпросът е, кой ни е освободил от гръцко робство. Но момиченцето се обърква и казва „ турско робство” . Чорбаджи Мичо го секва с думите, че от турско има кой да ни освободи, да отговори от гръцко робство кой ни е освободил. Събка звънливо отговаря, че от гръцко робство ни е освободил цар Асен, а от турско ще ни избави цар Александър от Русия.

Цялата зала утихва. На всички им е неловко. Рада смутено навежда глава, а Стефчов отново гледа победоносно. Публиката знае за добрите му отношения с турците и с бея и привържениците му злорадо роптаят, докато Радините привърженици мълчат. Той заявява, че тук се разнасят революционни идеи против държавата на султана и възмутено си тръгва. Последват го още няколко човека.

След това тищината в залата е възстановена.Изпитът свършва при пълно спокойствие и в залата господствува приятелското отношение към Огнянов-героя на деня.

На финала Огнянов отива да се прости с Рада. Тя развълнувано му благодари за моралната подкрепа, а той я поздравява за добрите успехи и топло се ръкува с нея.

След него Рада вече не вижда никого от останалите гости, които се прощават с нея.

 Хареса ли ви публикацията "сбит преразказ на радини вълнения" ?

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (220 votes cast)
VN:D [1.9.22_1171]
Rating: +111 (from 167 votes)

зимни вечери анализ

Христо Смирненски-"Зимни вечери" Анализ

Жестокото лице на града

Поетичният цикъл "Зимни вечери"е въздеистваща лирична импресия, наситена с болка и съчувствие, страдание и зов за човешка милост.

Изграден основно върху лични авторски възприятия и съпричастност, той естествено изразява онова, което съпреживява самият творец.

Съдбата на лирическите персонажи е очертана като пряко зависима от социалното устройство на живота в големия град,разделен контрастно като блясък и нищета, белязан от знака на злото и несправедливостта.

В "Зимни вечери" ясно се открояват картините на света, в който са заставени заради социалния си статус да живеят хиляди хорабез сигурна работа, хляб или дом. Към тях градът обръща само жестокото си лице. То е като изречена присъда без наличие на вина, но и без право на обжалване. Върху тази безнадежност и безперспективност са изградени очертанията на урбанистичния пейзаж в първата част на "Зимни вечери анализ".Възприятията на рисунъка отбелязват безжизненост във всеки детайл на импресионистичната картина. Чрез метафората"черна гробница" поетът ни насочва към присъствието на зловещата сянка на смъртта в един свят, чиито очертания са по-скоро иреални, призрачни и белязани със скръб. Епитетите "пуст и мрачен" се наслагват върху определението "черна гробница", сякаш да внушат невъзможността да има жизненост в това пространство. Всичко тук е замръзнало и статично. Глъхнещите сгради с "жълти стъклени очи", оскрежените дървета и жици създават не само впечатление за призрачност, но и за един застинал, безмислен свят,в които чобекъте излишен и ненужен. Липсва дори следа от хармония, нежност или топлина.

Образът на луната -- един характерен за символистите поетичен обект, тук е обрисуван със знака на скръбта въпреки определението "млада". Очертанията на мъглата с "безплътните и мрежи" допълва тази означеност. Така пеизажът на зимната вечер се пшревръща в аналог на живота в "смълчаните хижи". Още в това название поетът отбелязва присъствието на "вечната бедност и грижа". Атмосферата е изградена със символно натоварената метафора "море непрогледна мъгла". Градският облик тук е изместен от детайлите, характеризиращи мизерията ка-то контраст на смисленото, достойно човешко существуване. Драматизмът на ситуацията е отглас на социалната неудача на човека, лишен отестественото право на труд и възможност за препитание. Определението "безхлебен" е точен израз на печалния резултат от несполуката в живота на един социален аутсайдер, какъвто в случая е бащата. Безпомощен и без изход от повтарящото се всекидневие ("мъка без край")той достига до мисълта, че животът му е "непотребен". Пренесена в дома, в семейството, тази социална безперспективност се превръща в човешка трагедия., чиито жертви са децата и майката. Страданието, жестокостта и вечната безпомощност са основните мотиви в тази житейска

драма:

Децата пищят и се молят

а вънка, привела глава

сред своята скръб и неволя

жена проридава едва.

 

В дома липсва естественият уют и топлина, а градът не само че не дава закрила, но и лишава от опора и смисъл живота на социално оне-

правданите.

Дори тогава, когато се трудят, хората от социалните низини не живеят щастливо. Ковачите още "по тъмно коват", работят сръчно с тежки

чукове, но липсва естествената радост и удовлетворение от напрегнатия труд. Художествените детайли съдържат илюзия за скрита мъка и страдание:

"пламък разкъсани блед" , "стрехата опушена", "змийки от лед". Дори метафората по скоро насочва смислово към тъжната участ на хората на черния

труд. Богатата гама от цветове ж присъщия за Смирненски стил е нюансирана като тревожно напрегнат фон за картината и лирическите персонажи.

По един естествен начин поетът насочва поглед отново навън към вечерния здрач, притиснал смълчаните хижи в тягосната си прегръдка. Доминан-

ният образ на мъглата е въведен йато символ и знак в лиричесйото пространство на творбата. Животът на хората в тази част на големия град е задушил

всеки порив и устрем, унищожил е всяка надежда и възможност за спасение. Присъствието на мъглата е неизменно и неотлъчно:

 

А мъглата гъста тегне,

влачи своя плащ злокобно сив…

______________________________

И в мъглата жълто пепелява,

в нейното зловещо празненство,

броди тежко, неспокоино плава

някакво задгробно същество.

 

Тя превръща реалността в призрачна иреалнст, в нея сякаш се разтапят бавно старикът и детето, без път и без цел. Всепоглъщащата мъгла е еднозначна

с живота, отреден за социално слабите хора, за онези. които са притиснати ит жестокостта на света, съпричастие и човешка близост, изразениявно и

открито в емоционално наситения изказ:

 

Братя мои, бедни мои братя

пленници на орис вечна, зла-

ледно тегне и дъши мъглата-

на живота сивата мъгла…

 

Лирическият Аз тук естествено се слива с персонажите в творбата и думите му зазвучават като изблик на зов за човешка милост.

Всяко връщане към пейзажа предоставя мотива за страданието без начало и без край. Убранистичният пейзаж не носи чистото излъчване на природната свежест,

нито светлина и жизнерадост. В него сенаслояват тъмните тонове на сивото- " плащ злокобно сив", който мъглата "влачи", и черното- "завесите от черен мрак".

Щрихите на картината недвусмислено изграждат облика на града с неговото жестоко лице, чуждо на всяко човешко милосърдие. Той отема жизнените сили, погубва

надеждите. Не слъчайно използваният колоритен контраст е смислово насочен към отнемането на светлината и красотата:

 

В уморения мрак

като копия златни пламтят светлини

и се губят по белия сняг.

 

Всичко се поглъща от хауса("струят се без ред"), скрубта и смразващия студ. Сякаш единствената възможна светлина е тази на свещите, запалени край ковчега

на млдото момиче. Смъртта е властна господарка на безпомощните страдалци. Безчовечната мизерия белязва жертвите със знака на смъртта. Тя не пощадява младия

живот. Плачът е може би единственият протест срещу безконечното зло. Молитвата, чиито слова се отправят към Бога, сякаш е осъдена на безответност, защото

всичко в този обречен свят бавно, но неумолимо тлее и се претопява в небитието, както ледените цветя, докоснати от целувката на "свещите бледи", както старикът

и детето с него "в хаоса намръщен/ бавно, бавно се разтапят…"

 

Метафоричният образ на мъглата присъства неизменно в почти всички моменти, ситуирани в лирическата импресия. Тя прониква и обсебва къщи и хора, поглъща ги,

сякаш управлява живота им по свои закони. В тази част на града тя е потискащ декор, особено когато е съюзена с мрака и зимния мраз. Човешките същества сред

този декор наподобяват театър на сенките, безблътни и безжизнени.

В последната част на лирическата творба на Смирненски персонажи са децата. Към тях поетът винаги се отнася с явно съчувствие. Те са най-невинните жертви

на един жесток и дехуманизиран свят. Социалното унижение е присъда, която слага тежък отпечатък върху тях- осъдени единствено заради факта, че са се родили

бедни. Алюзията за живота- затвор възниква с отбелязването му като реално присъстващ в текста ("над затвора двете звезди")в близост до мястото, където спират

да починат двете деца. Тяхната участ ("човалчета снели на гръб", "стоят и треперят") звучи като открит упрек срещу социалното устойство на света, чийто ума-

лен образ е Градът. Скръбта в очите на децата е красноречиво доказателство за незаслуженото им страдание. Както в "Братчетата на Гаврош", и тук звучи ин-

директното обвинение към безмилостно чуждото лице на Града. В "Зимни Вечери анализ" този мотив е наситен с тъга и усещане за безнадежност и обреченост на всички чисти

пориви, мечти и стремежи, въплатени в образа на снежинките- "сякаш потрошена слюда". Контрастът бяло- черно засилва художественото внушение на рисунъка:

 

А бликат снежинки сребристи

прелитат блестят кат кристал,

проронват се бели и чисти

и в локвите стават на кал.

 

Движението в пространството на града е осмислено като проява на социалните му язви и неговата антихуманна същност, съотнесена със съдбите на социално

онеправданите. Не случайно Смирненски повтаря мотива за "вечната бедност и грижа", които "гледат през мътни стъкла". Социалното зло е въздесъщо тук, където

са "смълчаните хижи", където "злорадствени песни/ напяват незнайни беди".

Градът е персонифициран, но предимно като присъствие на социалната неравнопоставеност, на жесток съдия, безкомпромисен кам онези. които приемат примире-

но своята участ. Затова в лирическата импресия "Зимни вечери" доминира чувството на тъга, неизплакана болка в душата на унижените и оскъбените, както и на

страдание към жертвите на града, жесток и безмилостен кам тях.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +13 (from 15 votes)

Човешки раси

Терминът раса

Терминът раса се използва в различен
контекст със свързани, но често различни
значения. Употребата му често е
противоречива, най-вече поради
политическите и социологически следствия
от различните дефиниции, но също и
поради липсата на единодушие по въпроса
дали хоратата могат да бъдат разделени
на раси.

В класификацията на живите същества
видът е последното общоприето
подразделение (или таксон). Оттам
нататък се говори за подвидове или раси,
подразделения, основаващи се на
морфологични признаци. Прилагането на
концепцията за раса върху човешкия вид е
по-произволно и дефиницията ѝ е спорна.

Човешките раси -- произход и характеристика

Самата дума "раса" има неясен произход.
Възможно е тя да е видоизменение на
арабската дума рас- начало,корен, или да се
свързва с италианската раца, която
означава племе. Човешките раси, както и
животинските подвидове, са възникнали в
резултат на една началлна дивергенция, но
при човешките раси този процес не е
продължил и те не са се обособили като
подвидове. Основните разлики между
расите и подвидовете са:

1.Расовите признаци при човека са загубили
приспособителното значение, което са
имали в периода на възникването си.
2.Поради голямата миграция на народите
човешките раси започнали да влизат в
допир една с друга и да се смесват. Това
смесване се нарича метисация. В резултат
различията между расите не се
задълбочават, а постепенно се заличават.3.Поради исторически и икономически
причини- преселване на народите, войни,
развитие на транспорта и др., големи групи
хора от една раса се преместват на
далечно растояние и навлизат в
територията на др раса. В резултат
между основните човешки раси съществува
цяла гама от малки раси и антропологични
типове.

Важно е да се отбележи, че понятието
етнос не се покрива с понятието раса-
много често една етническа група
представлява смес от раси и подраси.
Расови признаци Цвят на кожата, косата и
ирисите. Цветът на тези части на
човешкото тяло зависи от количеството
на съдържащия се в тях пигмент.
Негроидната и монголоидната раса се
отличават с черни коси и кафяви ириси, а
при негроидната раса силно е
пигментирана и кожата. Европеидната
раса показва по-голямо разнообразие в
пигментацията. Форма на косите.Косите
биват прави, вълнисти и къдрави. Типична
за монголоидната раса е правата, твърда
коса. За африканците е характерна къдрава
коса с твърд косъм,при европеидната
косата може да бъде и трите типа, като
преобладава правата и вълниста мека коса.

Слабо издадени са ябълчните кости на
европеидите. Лицев протагонизъм е профил
на лицето, при който носовият отдел е
издаден напред (европеиди,индианци).
Челюстният протагонизъм е силно изразен
при негроидите. Към расовите признаци
спадат още формата и големината на носа,
устните, ушната мида и др. Физиологични
признаци. Характерните за отделните раси
физиологични признаци са проучени по-слабо
от морфологичните. Ритъм на растежа.
Ритъмът на растежа е различен за
различните раси. Негрите и китайците
растат сравнително по-бързо от раждането
до седмата година, след което растежът се
забавя, докато представителите на бялата
раса растат най-бързо между 7 и 15 години.
Основната обмяна на европеидите е по-висока
от тази на монголоидите. Изключение правят
ескимосите, чиято обмяна е най-висока. Кожна
секреция.Тъй като топлинната регулация на
негроидите е по-съвършена, тяхната кожа
съдържа повече потни жлези.Кожната
секреция на европеидите и негроидите има
силна специфична миризма, докато
представителите на монголоидната раса
нямат такава.

Класификация на расите

Цялото човечество се дели на три
големи раси:
1.Негро-австралоидна, наречена още
екваториална или черна раса.
2.Европеидна, наречена още кавказка или
бяла раса.
3.Монголоидна, наречена още азиатско-
американска или жълта раса.
Големите раси имат свои вътрешни
подразделения- малки раси, а малките
раси се разделят на антропологични
типове. Между големите раси не
съществува рязко разграничение, а се
наблюдават междинни малки раси или
междурасови антропологични типове.

Характеристика на расите

Негро-австалоидна раса. Първочналният ареал
на възникване на тази раса е областта на юг от
Тропика на рака в Стария свят. Съвременните
негроиди са потомци на старите обитатели на
отстоящите далеч една от друга точки на
земното кълбо- Африка и островите Фиджи.
Някои антрополози обясняват това с
предположението, че негроидната раса е
възникнала в Азия и оттам е мигрирала на запад
и изток. Последните антропологични проучвания
обаче говорят за това, че африканските негри
са се появили в Африка от живелите там
предшественици на неоантропа. Негро-
австралоидната раса се характеризира със
следните признаци: тъмнокафява, черна или
жълтокафява кожа, спирално-къдрави или
вълнисти черни коси, кафяви ириси, широк, слабо
изпъкнал нос с нисък корен и напречно
разположени ноздри, дебели устни, челюстен
протагонизъм, долихокефалия и др. Въз основа
на различни белези голямата негро-
австралоидна раса се разделя на меланезийска,
негърска, негрилска, бушменска подраса както и
на множество типове. Европеидна раса.
Предполагаем ареал на възникване на кавказката
раса са Предна Азия и Европа. Разпространена е
в Европа, Предна Азия, Северна Африка, Америка.
В тази раса съществува по-голямо разнообразие
на антропологични типове, отколкото в
останалите две.Различията между представителите на бялата раса
са толкова големи, че само някои признаци са общи за
цялата раса: светла или мургава кожа, прави или
вълнисти коси, с цвят, който се колебае от
светлорус до кафявочерен, силно изразено третично
окосмяване на тялото, брада и мустаци, светлосин
до чернокафяв цвят на ирисите, право или умерено
полегато чело, лицев протагонизъм, продълговато
лице, тесен, силно изпъкващ нос с висок корен,
сагиталноразположени ноздри, тънки или средно
дебели устни, силно или средноразвита брадичка.
Разпространени са и трите типа череп-
долихокефален, мезокефален, брахикефален. По-
голямата част от антрополозите приемат, че
бялата раса първоначално се е разделила на три
малки- северна, алпийска и средиземноморска. От
тези три подраси впоследствие са се развили
множество други подраси и типове.
Монголоидна( азиатско-американска) раса. Ареал на
възникване- Азия. Разпространение- Източна и
Централна Азия, Сибир, Индонезия, Океания,
Америка. Отличителни белези: жълтеникава или
жълтеникавомургава кожа, черни, прави и остри коси,
тесни очни цепки, слабоизразено третично
окосмяване, тъмнокафяв цвят на ирисите. За
типичните монголоиди е характерен т.нар.
епикантус- силно развита кожна гънка на горния
клепач, която закрива вътрешния ъгъл на окото и
слъзното хълмче. Лицето е едро и изглежда плоско
поради силно издадените напред и встрани ябълчни
кости.Носът е широк, у азиатските популации е слабо издаден
напред.Устните са тънки или средно дебели. Ръстът е
среден или под среден. Голямата монголоидна раса се
дели на три основни малки раси: северна или азиатско-
континентална;южна или азиатско-
тихоокеанска;американска или индианска.
Американските индианци са потомци на монголоидни
популации, преминали в Америка.Това преселване е
станало неколкократно, като е започнало преди около 28
хил.години. Някои от малките раси са възникнали
вероятно от смесването между трите големи раси.
Предполага се например, че етиопската раса е
възникнала от смесването на черната и бялата раса.
Уралската и южносибирската подраса по много признаци
заемат средно положение между бялата и жълтата
раса. Полинезийската подраса дава признаци и на бялата
и на черната раса. Айните са древна група хора,
населяващи Северните японски острови и остров
Сахалин. Те имат бяла кожа, вълнисти черни коси и
силно изразено третично окосмяване. Според някои
антрополози те са произлезли от монголоидите в
резултат на мутации, закрепени поради продължителна
изолация. Австралоидите или аборигените имат
шоколаденокафяв цвят на кожата, тъмни очи, черни
коси, изпъкнали челюсти и масивни надочни дъги. Смята
се, че те са най-древната раса. Въпреки многото
негроидни черти, които притежават, техният произход
не е негроиден и расовата им принадлежност не е
изяснена.Произход на човешките раси
За произхода на човешките раси съществуват
противоречиви становища. Основните спорни
пункта са следните:
1.От един клон ли произтичат човешките раси
или от няколко различни?
2.Кои са били факторите,довели до расовата
дивергенция?
3.На едно или на няколко места са се оформили
сегашните раси?
При обсъждането на тези въпроси
антрополозите се разделят на монофилисти-
привърженици на теорията за едноклоновия
произход на расите, и полифилисти-
привърженици на теорията за многоклоновия
произход на расите. Според монофилистите
човешките раси произлизат от
неандерталеца.Според полифилистите
расовата дивергенция е започнала много по-рано,
още от питенкатропа.Те твърдят, че:
1.От явайския питенкатроп са възникнали
предците на австралоидите.
2.От австралопитека в Африка е произлязъл
родезийският човек- предшественик на негрите.
3.От синантропа в Източна Азия е произлязла
монголоидната раса.
4.от кроманьонеца в Западна Европа са
произлезли съвременните европеиди.Да бъде приета теорията на полифистите, означава да
се приеме, че човешките раси имат различна биологична
възраст и следователно по-старите- австралоиди,
негроиди и монголоиди, са в биологичен упадък, докато
европеидната раса е все още в биологичен прогрес. Според
монофилистката теория расовата дивергенция е
започнала едва при неандерталеца и всички съвременни
расови клонове са минали през стадиите палеонтроп и
неоантроп. Изследванията показват, че някои белези,
отличаващи маймуната от човека, са едновременно с
това и белези на расови различия, но се разпределят
мозаично и приблизително в еднаква степен между
различните раси: по своя по-добре изразен челюстен
протагонизъм негроидите наистина приличат на
шимпанзето. Заедно с това се отличават от него по
спирално-къдравите си коси, дебелите устни, правото или
изпъкнало чело, оскъдното третично окосмяване, дългите
долни крайници. Европеидите са по-близко до
човекоподобните маймуни по силното третично
окосмяване, а се отличават по светлата кожа, тесния и
изпъкнал нос и др. Монголоидите от своя страна се
доближават до човекоподобните маймуни по силно
развития лицев череп, но за разлика от тях имат съвсем
оскъдно третично окосмяване. Съвременните раси в
еднаква степен са загубили много маймунски признаци и са
придобили едни или други специфични расови белези. По
тези расови белези обаче нито една раса не показва по-
голяма близост или отличаване спрямо човекоподобните
маймуни, за да бъде наречена “низша” или “висша”.

Фактори на расообразуването

Приспособително значение на расовите признаци.
Трите големи раси са се образували под влияние на
естествения отбор. Много от расовите признаци
имат приспособително значение. Такива са например
формата на косите, епикантусът, дебелината на
устните, ширината на носа, цветът на кожата и
косите и др. Черната кожа в условията на тропическия
климат има защитна функция срещу слънчевите лъчи-
кожният пигмент меланин силно поглъща
ултравиолетовите лъчи. Като защита срещу
прегряването у негрите са се усъвършенствали
терморегулаторните механизми- по-добре са развити
потните им жлези. Спиралнокъдравата космена
покривка на главата задържа междинния слой въздух и
пречи на прегряването. Широките ноздри, покритата с
лигавица повърхност на дебелите устни и голямата
устна цепнатина увеличават възможността за
изпаряване и за охлаждане на вдишания въздух. Тясната
очна цепка и епикантрусът у монголоидната раса,
възникнали в степните и полустепните условия на
Централна Азия, предпазват очите от ветровете, от
праха и отразената от снега светлина. Дългият нос и
тесните ноздри, тънките устни, бялата кожа,
светлите коси и очи у европеидите са се обособили
като полезни приспособления в условията на хладния и
студен климат и по-слабата слънчева светлина.
Големите размери и силната изпъкналост на носа при
някои клонове на бялата раса са създали предимство за
преживяване във високопланинските области, където,
разреденият въздух и нискататемпература са изискали по-голяма площ на
носната кухина и увеличаване на нейния обем така,
че тя започнала да изпълнява функция на затопляща
въздуха камера. По-късно, когато действието на
естествения отбор се прекратило, възникналите
вече расови особености се запазили, но повечето от
тях загубили приспособителното си значение. Чрез
облеклото, огъня и жилището човекът вече можел
много по-съвършено да се приспособява към
различните климатични условия. Ролята на половия
отбор при възникването на расите.Според Чарлз
Дарвин расовите признаци не са могли да бъдат
създадени от естествения отбор. Той смята, че те
не определят някакво селективно предимство, тъй
като се отнасят до чертите на лицето,
пигментацията, окосмяването, ръста и други
белези, които привличат вниманието, но не
повишават жизнеността на индивидите. Тези
белези обаче имат отношение към повишаване на
размножителната способност на индивидите чрез
половия отбор.Според Дарвин в първобитното
общество най-силните и енергични мъже са
избирали най-привлекателните жени и
потомството им е било най-многобройно. По такъв
начин са се оформили отначало племенните, а по-
късно и расовите особености. Огромният
фактически материал, който Дарвин привежда в
подкрепа на своята теория, не може да бъде
пренебрегнат.Половият отбор дотолкова,
доколкото създава условия за генетичен дрейф идиференцирано възпроизводство, е могъл да бъде
един от факторите на расообразуването, но не е
единственият. Ролята на географската изолация.
Степента на различията между подвидовете зависи
от продължителността на изолираното
съществуване и липсата на смесване между
оформящите се подвидове. Същото важи и за
оформянето на човешките раси. Първобитното
общество е минало през продължителен период на
съществуване на изолирани малки популации, в
рамките на които са се извършвали браковете. Между
съседските екзогамни родове скоро се е утвърдила
кръвна общност, която се е поддържала и усилвала с
течение на хилядолетия съвместен живот. Затова в
различните точки на земното кълбо са възникнали
постепенно трите големи раси, които отначало са
останали географски изолирани. Смесване на расите-
метисация. Тази географска изолация скоро била
нарушена. Докато дивергенцията при животните води
до обособяване на нови видове, при човека расите не
са се превърнали дори в разновидности. Причина за
това е ранната метисация. От определен етап на
своето историческо развитие хората са започнали
непрекъснато да се приселват, да воюват, а тези
процеси са били съпътствани от размяна на
генетична информация. Поради бързото развитие на
икономиката, техниката,транспорта и търговията
днес сме свидетели на ускорено конвергиране на
расите. Антрополозите са на мнение, че чисти раси
вече изобщо не съществуват.

Хареса ли ви публикацията "човешки раси" ?

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Магнитни Бури и Полярни сияния

Магнитната сила, която действа на електрон в сравнително слабото магнитно поле на Земята, е около 90 милиарда пъти по-голяма от силата на тежестта. Поради това движението на потоците от заредени частици (електрони и протони) , които идват от Слънцето и навлизат в горните слоеве на земната атмосфера, се определя от магнитното поле на Земята, а не от гравитацията. Заредените частици описват винтови линии около индукционните линии на земното магнитно поле и се насочват към магнитните полюси. В близост до полюсите магнитното поле става по-силно и отблъсква частиците обратно към другия полюс. Там те отново се „отразяват” и по този начин се формират пояси (колани) от движещи се между двата магнитни полюса на Земята заредени частици.

При слънчеви изригвания броят и енергията на заредените частици, достигащи Земята, са по-големи. В полярните области част от тях успяват да преодолеят магнитното отблъскване и да се спуснат надолу в плътните слоеве на атмосферaта. Там те предизвикват сложен комплекс от явления, каквито са магнитните бури и северните сияния.

Полярните сияния са оптични феномени, представляващи светене на разредени газове при протичане на електричен ток в тях и възникват на височина 90-130км над земната повърхност. Потокът от заредени частици, предизвикващ протичането на електричен ток в горните разредени слоеве на атмосферата, води началото си от Слънцето. Заредените частици попадат в магнитното поле на Земята и се отклоняват към полюсите. Когато слънчевите изригвания не са много интензивни, там успяват да се съберат почти всички частици, затова най-много полярни сияния се наблюдават около полюсите. Северните сияния са предизвикани от сблъсъците на заредените частици с атомите и молекулите от въздуха. Тези сблъсъци предизвикват светенето на въздуха. Например зелената светлина на северните сияния се излъчва от атомите на кислорода, а розовата – от молекулите на азота.

Установено е, че появяването им е съпроводено с т.нар. магнитни бури. Те предизвикват кратковременни, но значителни изменения на магнитното поле на Земята. Появяването на магнитните бури е свързано с повишена слънчева активност, по време на която върху повърхността на Слънцето се появяват огромни петна и в космическото пространство се изхвърлят мощни потоци от заредени частици, които се движат с големи скорости. Магнитна буря се образува по следния начин: магнитното поле на движещите се заредени частици се наслагва с магнитното поле на Земята. Поради голямата скорост, с която частиците навлизат в пространството около Земята, магнитните полюси не успяват да ги съберат само в областите около тях, затова те проникват  и по на юг, в средните , а понякога и в ниските географски ширини, където предизвикват редките за тези места явления.  Друга теория за произхода на северните сияния и в последствие на съпровождащите ги магнитни бури  е, че те са предизвиквани от избухвания на ултравиолетовото лъчение на Слънцето. Радиацията от ултравиолетови лъчи йонизира атомите на високите земни въздушни слоеве. Тези електрически заредени частици се отклоняват към полярните области под влияние на земното магнитно поле.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)