Category Archives: Web

Web

Проблем с Google Page Speed и Facebook "Enable compression"

Проблем с Google Page Speed и Facebook "Enable compression"

Гугъл казва, че трябва да се оптимизират скриптовете от facebook. Супер, но ние нямаме достъп до тях. Ето го и съобщението:

Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 447KiB (72% reduction).

  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yn/r/TafFivy4OjC.js could save 132.2KiB (72% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y0/r/89exU7sq7Ld.css could save 83.2KiB (81% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/9tEPef2Xf70.js could save 81.6KiB (72% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yh/r/Sst4Eu6wCBO.js could save 69.3KiB (70% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/EKSe2LvV9st.css could save 29.5KiB (81% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/QHf4dqPAsjn.js could save 19.7KiB (68% reduction).
  Compressing http://dobrich24.com/fonts/tiefontello.svg?88026028 could save 15.3KiB (56% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/ZvGCpbKPoq8.js could save 11.9KiB (62% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y2/r/HOF18dCoWFZ.css could save 2.6KiB (67% reduction).
  Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yy/r/Aqy-PT2Uo_S.js could save 1.8KiB (53% reduction).

Решение: Използване на lazyscript -- http://hayageek.com/jquery-lazy-loading-scripts 😉

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<script src="http://hayageek.com/examples/jquery/lazy-script/jquery.lazyscript.js" type="text/javascript"></script>

<script>
$(document).ready(function () {
var options = {
type: "delay",
time:1000,
scripts: [
"http://platform.twitter.com/widgets.js",
"http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=445577382175430",
"https://apis.google.com/js/plusone.js"
],
success: function () {
FB.init({ status: true, cookie: true, xfbml: true });
}
};
$.lazyscript(options);

});
</script><div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/FACEBOOKPAGE" data-width="180" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="false"></div>
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Инсталиране на WordPress в WordPress

Идеята е да се инсталира wordpress + папка с още един WordPress.

Примерно "/" и "/en/"

File: /.htaccess

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

File: /en/.htaccess

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /en/
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /en/index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

php debug na $_FILES

идеята е, че така лесно се дебъгва $_FILES при работа с ajax където не можем да покажем какво се случва през браузъра. Идеята е каквото се случва да се запише във файл. Това е ефективно и като цяло защото позволява записването на масив във файл с един ред 🙂

file_put_contents('filename.txt', print_r($_FILES, true));

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Скриване на резултати в гугъл сърч по домейн

Идеята е , че при търсене искаме някои резултати от конкретни домейни да не излизат. Ето го и решението:
Необходимо е първо да се инсталира greasemonkey и скрипта: Google Hit Hider by Domain

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

htaccess пренасочване от под домейн към url

Идеята е http://mail.example.com да се пренасочи към http://mail.newdomain.com, но сайта example.com да си работи от съответната root директория.

.htaccess правила:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mail\.example\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*) http://mail.newdomain.com/$1 [L,R]

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

413 Request Entity Too Large в nginx

Защо се случва грешката "413 Request Entity Too Large" в nginx?
В apache2 php е сетнат upload_max_filesize 60 MB , но е забравено в nginx да се сетне client_max_body_size също на 60 MB и затова.

Ето го решението:

Файл: /etc/nginx/sites-enabled/example.com.8133

server
  {
  …
  location /
    {
    …
    client_max_body_size       60m;
    …
    }
  …
  }

Файл: /etc/php5/apache2/php.ini


upload_max_filesize = 60M

/etc/init.d/apache2 reload;
/etc/init.d/nginx reload;

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

ckeditor -- custom toolbar

Ето моите настройки за ckeditor toolbar:

CKEDITOR.replace( 'editor1',{filebrowserBrowseUrl: '/editor/ckfinder/ckfinder.html',
enterMode : CKEDITOR.ENTER_BR,
width: '700px',
language: 'bg',
height: '200px',
toolbarGroups: [
{ name: 'mode', groups: [ 'mode'] },
{ name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ] },
{ name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ] },
{ name: 'colors' },
{ name: 'links' },
{ name: 'styles' },
{ name: 'insert' },
{ name: 'paragraph', groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align' ] }
]
});

Снимка как изглежда:

ckeditor-custom-toolbar-martin

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Carousel image height проблем с Chrome.

Проблема е, че под Chrome и Safari снимките не се зареждат на 100%, а малка част т.е. не определя правилно височината.
Ето какъв е проблема:

carousel chrome height image problem
carousel chrome height image problem

Решение на проблема е един малък css fix:

<style>
.carousel li img{ height:130px; }
</style>

PS: Благодарности на Rimotevst за репорта на проблема.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)