Category Archives: sadmin

sadmin

Потребител на всеки виртуален хост в Apache

Написах една статия за това как всеки виртуален хост в Apache да работи със собствен потребител чрез модула mpm-itk . Идеята е, че може да имате лесен мониторинг и съответно да ограничавате лесно тези домейни/потребителски имена. Всичко това звучи толкова интересно, а на практика е толкова лесно :). Все пак ето тук може да научите как може да го реализирате и на практика:

Отделен потребител на всеки виртуален хост в Apache чрез mpm-itk

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Поправяне на повредена mysql таблица

Понеже забелязах, че има доста питания за поправяне на повредена таблица в mysql база реших в тази публикация да напиша някои от начините които ползвам.

Обикновено когато таблицата е повредена излиза следното съобщение:

"… is marked as crashed and should be repaired …"

Първи начин:

myisamchk -r <DatabaseName>\*.MYI

Втори начин:

repair table powredena_tablica_w_mysql

Ето набързо написах един прост script които предлага repair, optimize и check на таблиците в mysql:

#!/bin/sh
#Mysql Table Fixer v 0.75 |  Written by amri

#Variables

MUSER=$2
MPASS=$3
DBNAME=$4

Usage() {
echo "Usage: $0"
echo " --optimize mysqluser mysqlpass tablename"
echo " --repair mysqluser mysqlpass tablename"
echo " --check mysqluser mysqlpass tablename"
return
}

repair_mysql_table()
{
TABLENAMES=`mysql -u$MUSER -p$MPASS -D $DBNAME -e "SHOW TABLES\G;"|grep 'Tables_in_'|sed -n 's/.*Tables_in_.*: \([_0-9A-Za-z]*\).*/\1/p'`
for TABLENAME in $TABLENAMES
do
mysql -u$MUSER -p$MPASS -D $DBNAME -e "$1 TABLE $TABLENAME;"
done
}

if [ $# -eq 0 ] ; then
Usage
exit 1
fi

case $1 in
--repair) repair_mysql_table "repair";;
--optimize) repair_mysql_table "optimize";;
--check) repair_mysql_table "check";;
--help) Usage; exit 1;;
*) Usage; exit 1;;
esac

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Прекъсна интернет свързаността от BTC

btc_problemДнес във 14:00 часа прекъсна интернет свързаността от BTC. След проведен разговор с тяхната поддръжка става ясно, че имат сериозен проблем които обхваща свързаността им в цяла България. Дори мога да цитирам "Нямам интернет дори в нашият офис". В 14:55 проведохме разговор отново и също отново разбрахме, че работят по отстраняване на проблема и щял да бъде отстранен във 15:00 часа. Не беше отстранен в 15:00 часа, но дори и след 10 мин закъснение проблемът беше оправен в 15:10 часа. В момента няма проблем с интернета на BTC и се надявам скоро да няма.

Редакция малко по- късно: Свързаността или по- просто казано интернетът на BTC отново бе прекъснат в 15:42 часа до 17:19 часа . След като отново проведохме разговор ни обясниха, че стабилизират мрежата. Голямо стабилизиране голямо нещо близо два часа.

Сумарно над два часа нямаше Интернет от BTC

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Инсталиране на NVIDIA Driver в Debian Lenny

debian-kfreebsdЕто тук една малка публикация как се инсталира Nvidia Driver в Debian Lenny. Идеята на статията е да обясни от къде може да се изтегли Nvidia драйвера и как да бъде инсталиран напълно безопасно. Нивото на познание необходимо за реализирането на написаното в статията е много малко поради елементарния начин на написване на тази статия- Прост и изчистен(Това, че инсталирането става лесно също допринася за леснотата при изпълнение). Ето я и самата статия:

Инсталиране на NVIDIA Driver в Debian Lenny

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Скриване на изходящ резултат в bash

Един приятел ме пита как се скриваше резултат в bash. Понеже реших, че това може да е полезно затова го пиша и тук.
Ето как става да се скрие изхода в bash:

killall -9 process 2> /dev/null > /dev/null;

По този начин каквото и съобщение да изведе "killall" няма да бъде изведено.

Това е всичко:)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Обединяване на два log файла в Apache чрез awstats или logresolvemerge.pl

awstats_logoСлучвало ли ви се е да ви се наложи да обедините няколко access файла от Apache. Идеята е да направите статистика на сайта с awstats,webalizer или някои друго приложение но това приложение извлича информацията от един файл. За тази цел трябва да обедими файловете ime.access.log и ime.access.log.1 (или всички логове от ime.access.log*) в един файл ime.access.log.FULL. Това може се направи със едно perl скриптче в пакета awstats. За целта първо трябва да инсталирате awstats (apt-get install awstats) и
cp /usr/share/doc/awstats/examples/logresolvemerge.pl /usr/local/bin за
да копирате logresolvermerge като системна команда.
Но сега всичко е наред докато не решите да стартирате logresolvemerge.pl просто за да разберем, че работи нормално(ще ни изведе help страницата си):

dhs:~# logresolvemerge.pl
-bash: /usr/local/bin/logresolvemerge.pl: /usr/bin/perl^M: bad interpreter: No such file or directory

Тук logresolvemrge се чупи не защото има проблем с perl, а защото в сорса има Windows break lines. за да поправим този "проблем" конвертираме към UNIX break lines със dos2unix което приложение се намира в пакета sysutils. за целта инсталираме sysutils:

apt-get install sysutils

след това конвертираме от Windows break lines към Unix break lines:
dos2unix /usr/local/bin/logresolvemerge.pl /usr/local/bin/logresolvemerge.pl

След това тестово изпълняваmе logresolvemrge.pl за да видим дали работи коректно. Ако работи коретно ще ни изведе следната помощна страница:

----- logresolvemerge 1.2 (build 1.34) (c) Laurent Destailleur -----
logresolvemerge allows you to get one unique output log file, sorted on date,
built from particular sources:
-- It can read several input log files,
-- It can read .gz/.bz2 log files,
-- It can also makes a fast reverse DNS lookup to replace
all IP addresses into host names in resulting log file.
logresolvemerge comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. It's a free software
distributed with a GNU General Public License (See COPYING.txt file).
logresolvemerge is part of AWStats but can be used alone as a log merger
or resolver before using any other log analyzer.

Usage:
logresolvemerge.pl [options] file
logresolvemerge.pl [options] file1 … filen
logresolvemerge.pl [options] *.*
perl logresolvemerge.pl [options] *.* > newfile
Options:
-dnslookup     make a reverse DNS lookup on IP adresses
-dnslookup=n   same with a n parallel threads instead of serial requests
-dnscache=file make DNS lookup from cache file first before network lookup
-showsteps     print on stderr benchmark information every 8192 lines
-addfilenum    if used with several files, file number can be added in first
-addfilename   if used with several files, file name can be added in first
field of output file. This can be used to add a cluster id
when log files come from several load balanced computers.

This runs logresolvemerge in command line to open one or several
server log files to merge them (sorted on date) and/or to make a reverse
DNS lookup (if asked). The result log file is sent on standard output.
Note: logresolvemerge is not a 'sort' tool to sort one file. It's a
software able to output sorted log records (with a reverse DNS lookup
included or not) even if log records are dispatched in several files.
Each of thoose files must be already independently sorted itself
(but that is the case in all web server log files). So you can use it
for load balanced log files or to group several old log files.

Don't forget that the main goal of logresolvemerge is to send log records to
a log analyzer in a sorted order without merging files on disk (NO NEED
OF DISK SPACE AT ALL) and without loading files into memory (NO NEED
OF MORE MEMORY). Choose of output records is done on the fly.

So logresolvemerge is particularly usefull when you want to output several
and/or large log files in a fast process, with no use of disk or
more memory, and in a chronological order through a pipe (to be used by a log
analyzer).

Note: If input records are not 'exactly' sorted but 'nearly' sorted (this
occurs with heavy servers), this is not a problem, the output will also
be 'nearly' sorted but a few log analyzers (like AWStats) knowns how to deal
with such logs.

WARNING: If log files are old MAC text files (lines ended with CR char), you
can't run this tool on Win or Unix platforms.

WARNING: Because of important memory holes in ActiveState Perl version, use
another Perl interpreter if you need to process large lof files.

Now supports/detects:
Automatic detection of log format
Files can be .gz/.bz2 files if zcat/bzcat tools are available in PATH.
Multithreaded reverse DNS lookup (several parallel requests) with Perl 5.8+.
New versions and FAQ at http://awstats.sourceforge.net

След като установихме, че работи перфектно 😉 сега ще обединим двата файла ime.access.log и ime.access.log.1 (или всички логове от ime.access.log*) в един файл ime.access.log.FULL като това става със следната команда:

logresolvemerge.pl /var/log/apache2/ime.access.log.* > /var/log/apache2/ime.access.log.FULL

Ето и един доста по- прост начин за обединяване на логовете в Apache, а именно, чрез cat:

cat /var/log/apache2/access.log.1 /var/log/apache2/access.log > /var/log/apache2/access.log.ALL

Това е всичко. Вече имаме един обединен Дневник както се казва в някои български литератури- Logfile на Apache.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Как се премахва Alpha Antivirus. Лошав malware

Днес един колега ми се оплака, че се бил зарази с него Той е с Windows XP SP2 🙁  и нали съм добър 🙂 реших да му видя машината макар, че не се занимавам с такива неща вече. Докато търсих как да го премахна видях, че доста хора са се попарили от този malware и за целта сега ще напиша на българските windows потребители как се премахва:

1. Инсталиране на Spyware Doctor
2. Рестартиране на Windows в режим "Safe Mode"
3. Ъпдейт на Spyware Doctor
4. Рестиране на Windows в нормален режим
5. Сканиране със Spyware Doctor

Това е всичко 🙂

PS: Един от основните признаци, че сте заразени е tray иконката долу в дясно(до часовника)  или това, че не може да отваряте повечето страници в които се описва как се премахва Alpha antivirus или по- конкретно на Spyware Doctor-> www.pctools.com

Ето как изглежда графично Alpha Antivirus:

alpha antivirus
alpha antivirus
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Как да релаксирам?

Тази вечер ме налегна забив и се чудих какво да правя (като имам адски задължения, но съм изморен за тези неща днес). Видях една статиика от Falko и реших да му я преведа за българските потребители. Надявам се, че е станало ясно за какво иде реч :)).

Ето я и самата статия: Как да създадем автоматичен отговор във Postfix чрез Autoresponse

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Сложих си Ubuntu

Лого на UbuntuДнес си сложих Ubuntu. Казвам го така защото от самото му излизане бях скиптично настроен към него, пробвал съм го и като цяло бях много против него. Бил съм с повечето дистрота като Debian съм ползвал и ползвам постоянно можеби затова не ми допадаше идеята за Ubuntu(изкл е Knoppix 🙂 ). Днес обаче реших да тествам за фън да си сложа на лаптопа едно Ubuntu провокиран от един приятел. От самото начало бях очарован от Убунту понеже първото нещо което пробвах бяха бързите ми клавиши на лаптопа които работиха безупречно. Не само функционираха, а дори извежда информация за статуса на действието. Това нещо за да работи под Windows трябва да инсталирам един куп файлчета(1-2 файла), а тук работи от първия път. Следващото нещо което реших да видя дали ще работи е да си добавя българска фонетична подредба и тя се справя страхотно дори клавиатурата пише сама само като я погледна 😛 . След това реших да видя дали музикалните плейъри имат mp3 поддръжка за да си пусна музиката която е на другия диск. За целта първо трябваше да я монтирам и това стана супер лесно (Oт Places). След като ги монтирах излязоха на десктопа. Пуснах първия аудио плейър които беше, а именно Rhythmbox 0.12.0 обаче ми каза, че няма mp3 поддръжка и за момент си помислих, че явно трябва да я инсталирам, но не излезе ми диалогово прозорче което ме пита дали искам да потърся пакети за mp3 поддръжка. След като потвърдих намери такива пакети и ги инсталира напълно само. Сега вече мога да слушам музика. След това реших да си сложа Amarok, че рулира, но нямаше mp3 поддръжка, но този "проблем" се решава така: "apt-get install gstreamer0.10-plugins-ugly libxine1-ffmpeg". Ако все пак някои иска добрия стар xmms може да прочете тук как се инсталира xmms под Ubuntu. Всичко е толкова лесно 😉

Реших да си пусна един филм да видя дали ще работи всичко. За плейър ползвам винаги Mplayer за целта си го инсталирах, но когато заредих филм субтитрите бяха повредени както оше преди над 5 години, но проблема се решава по -лесно от преди:

1. Десен бутон "Preferences"
2. Таб [Subtitles & OSD] ->  Encoding : Cyrillic Windows (CP1251)
3. Таб [Font] -> Encoding: Unicode
4. Рестартиране на Mplayer
По този начин проблема със субтитрите при Mplayer изчезна и гледането на един филм беше напълно възможно и нормално.

След това видях как да си инсталирам skype и до колко е трудно/лесно. Е оказа се, че след първия сърч и имаше информация как става. Информацията е от тук: https://help.ubuntu.com/community/Skype или още по просто изтеглете пакета "http://www.skype.com/go/getskype-linux-ubuntu" които може да се инсталира с графичен инсталатор GDebi Package Installer. Стартирах скайп и всичко работи чудесно.

Исках да си променя резолюцията на по- малка понеже оптималната резолюция на моя лаптоп е мега висока. За целта влязох в "System"->"Administration"-> "Hardware Drivers" и от там ми изведе, че има налични драйвери за NVIDIA, но не са активни в момента и съответно дали желая да ги активирам. След като натиснах бутона за активиране всичко си тръгна и работи прекрасно с драйверите като си сложих готин screensaver и си смених резолюцията.

Заключението ми за Ubuntu е, че това е Debian за потребители. Въпреки, че Debian за мен също да е доста потребителска система, това Ubuntu е доста по UserFriendly.  Определено препоръчвам Ubuntu на всеки GNU/Linux начинаещ

Това са моите първи наблюдения за Ubuntu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Статия за Search Engine Sphinx

Днес написах една статия за българските потребители на Sphinx. Написах тази статия защото аз лично не намерих такава в нашето българско интернет пространство. Статията може да бъде намерена тук:
Инсталиране и конфигуриране на Sphinx за работа с MySQL.

Благодарности на моите приятели: Blagomir и Hipo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)